Boligprisene steg med 8,7 prosent i 2020:

- Har aldri solgt så mange boliger

2020 ble det sterkeste året i boligmarkedet siden rekordåret 2016.

REKORD: Det ble solgt rekordmange boliger i fjor. Foto: NTB scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 06. jan 2021
Artikkelen er flere år gammel

- Den sterke utviklingen vi har sett i boligmarkedet både i priser og volum fortsatte i desember. Uendrede boligpriser er unormalt for desember, og 2020 ble det sterkeste året i boligmarkedet siden rekordåret 2016, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, i en pressemelding.

Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn viser at boligprisene korrigert for sesongvariasjoner i desember steg med 0,8 prosent. Nominelt var prisene i desember uendret.

Totalt i løpet av året ble oppgangen på 8,7 prosent.

Nesten 100.000 boliger ble solgt

Lauridsen sier at prisene i fjor i stor grad ble drevet opp av at Norges Bank 7. mai satte renta til null.

I desember ble det solgt 3.811 boliger i Norge, noe som er 22,9 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. I 2020 ble det solgt 99.581 boliger i Norge, noe som er 6,7 prosent flere enn i 2019.

- Det ble solgt rekordmange boliger i desember i likhet med de siste månedene, og det har aldri vært solgt så mange boliger i Norge i løpet av et år som i 2020, sier Lauridsen.

REKORD: - 2020 ble det sterkeste året i boligmarkedet siden rekordåret 2016, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge Foto: NTB scanpix

Bekymret for kraftig Oslo-vekst

Oslo og Bodø med Fauske hadde den sterkeste prisutviklingen i 2020 med en oppgang på henholdsvis 12 og 11,1 prosent.

- For Oslo er det grunn til bekymring. En økning i boligprisene på 12 prosent er i overkant av hva som er sunt, og boligprisene i Oslo har mer enn doblet seg siden 2010. Det er godt dokumentert i forskning at kombinasjon av lave renter og lav boligbygging er eksplosiv, sier Lauridsen.

Han mener at utbyggerne og kommunen må få regulert flere boligprosjekter i hovedstaden.

Stavanger og omegn hadde den svakeste utviklingen i 2020 med en oppgang på 5,2 prosent. Det er første gang på sju år at det er oppgang i boligprisene i oljebyen.

Markedet «tappes» for boliger

Terje Buraas, administrerende direktør i DNB Eiendom, er også bekymret for at markedet støvsuges for boliger.  

- Når det er såpass mye billigere å eie enn å leie ser vi at mange førstegangskjøpere kommer på banen, med eller uten hjelp av foreldre. Samtidig er det flere investorer i markedet som kjøper for å leie ut. Dermed «tappes» markedet for boliger fordi disse gruppene ikke har en bolig de skal selge.

DNB Eiendom-sjefen sier det heller ikke mange som tør å selge boligen før de kjøper ny, noe som igjen begrenser tilførselen av nye boliger i markedet. 

FÅ BOLIGER TIL SALGS: - Jeg tror det kommer til å bli kamp om de mest attraktive boligene som legges ut for salg nå, sier DNB Eiendom-sjef Buraas. Foto: Stig B. Fiksdal

- Ingenting vokser inn i himmelen

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier at han tror prisveksten vil avta noe i løpet av våren.

- Ingenting vokser inn i himmelen. I løpet av våren forventer vi en noe bedre balanse mellom etterspørsel og tilbud og dermed avtakende prisvekst i store deler av landet, sier Geving.

Han tror imidlertid at prisveksten i Oslo vil fortsette på grunn av den lave renta og lav boligbygging.

Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge, tror ikke at hele effekten av rentekuttene er tatt ut.

- Vi tror imidlertid farten i boligmarkedet etter hvert vil avta noe og boligprisene kan begynne å flate ut mot slutten av året, sier hun.