Rekordsalg av boliger i april

- Sett opp mot april i fjor ble det solgt 50 prosent flere boliger i år, sier Terje Buraas i DNB Eiendom.

APRIL: - Vi har solgt godt over 25 prosent flere boliger enn snittet de siste årene, sier Terje Buraas i DNB Eiendom. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 04. mai 2021
Artikkelen er flere år gammel

- Vi har solgt godt over 25 prosent flere boliger enn snittet de siste årene, og mer enn dobbelt så mange nybyggenheter enn hva som «normalt» for april, sier Terje Buraas i DNB Eiendom.

De sterke salgstallene bekrefter at det fortsatt er full fart i boligmarkedet, og Buraas minner om at måneden startet med flere røde dager i forbindelse med påsken.

- Sett opp mot april i fjor ble det solgt 50 prosent flere boliger i år, men da var aktiviteten i markedet til gjengjeld unormalt lav som følge av korona. Likevel er det ikke tvil om at vi legger en usedvanlig sterk april bak oss, for det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger denne måneden, sier Buraas.

- Ser vi på antall nye oppdrag er økningen på nesten 40 prosent, så det er åpenbart mange som har planer om boligbytte fram mot sommeren.

Kraftig vekst i salget av nye boliger

Også nybolig-markedet har hatt en svært sterk utvikling i april, med en femdobling av salget sammenlignet med samme måned i fjor.

- Jeg tror det henger sammen med situasjonen i bruktboligmarkedet, som har vært preget av rekordhøy etterspørsel og tilsvarende lavt tilbud. Det har gitt vedvarende prispress og kamp om boligene som har vært ute. Da er det naturlig at flere vurderer nybygg hvor du kan kjøpe til fastpris og unngå heftige budrunder, som det har vært mange av det siste året. Det største presset har vært i de store byene, og spesielt i Oslo bygges det fortsatt altfor lite til å møte forventet etterspørsel de neste årene.

Hvor mye vil boligprisene stige?

Spørsmålet nå er hvor sterk boligprisveksten blir april og de neste månedene.

- Våre egne salgstall viser en nominell vekst på mellom 1 ,0 og 1,5 % på landsbasis, og sannsynligvis noe lavere i Oslo hvor prisene er i ferd med å stabilisere seg etter et år med kraftig vekst. I Stavanger og Bergen er omsetningen av boliger meget stor for tiden, og vi tror på litt høyere prisvekst der enn i landet ellers, sier Buraas.

Han peker på at det nå er bedre balanse i markedet i form at det legges ut omtrent like mye som det selges. 

- Utfordringen er at det fortsatt er lite å velge i, for det har kommet mange nye kjøpere på banen. På landsbasis er vi fremdeles på 2016 nivå med tanke på antall boliger i markedet, som fremdeles er under 10 000 boliger. Våre egne tall viser at liggetiden i Oslo nå er 12 dager, og både fylkene Vestland, Viken og Agder har under 20 liggedager i snitt. Boligene selges altså ofte etter første visning og i snitt selges våre boliger 3,6 prosent over prisantydning.

Buraas tror det vil være en underliggende prisvekst fram til renten settes opp. 

- Prisveksten er i all hovedsak rentedrevet, og erfaringsmessig må vi se endringen skje før den får effekt. Selv om det tilføres flere boliger til markedet tror jeg ikke er det ikke nok for å få bygget opp en buffer som kan gi prisnedgang, fordi etterspørselen fortsatt er rekordhøy.