Grønt ombyggingsprosjekt i Bergen

Energiforbruket halveres i dette bygget

Et av de første rehabiliteringsprosjektene som mottar grønt lån fra DNB finner sted i Bergen sentrum.

OM TO ÅR: Slik skal bygget se ut når det står ferdig i 2023. Foto: ARTEC
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 03. nov 2021
Artikkelen er flere år gammel

Nygårdsgaten 5, der Universitetet i Bergen holder til, er et av de første rehabiliteringsprosjektene som får grønt byggelån basert på BREEAM-sertifisering. Hele bygget skal stå ferdig i 2023.

- Det er viktig at eiendomsbransjen både tar vare på og forbedrer byggene som allerede finnes. Cirka 40 prosent av energibruken i Norge er knyttet til drift av bygg og 40 prosent av CO₂-utslippene kommer fra materialbruk som for eksempel stål og betong.

Det sier Erik Lossius som er avdelingsleder for næringslivskunder i DNB i Bergen. 

GRØNT BYGGEPROSJEKT: T.v kundeansvarlig i DNB Åge Jensen, leder av eiendomsselskapet Simen Sætersdal og avdelingsleder i DNB Erik Lossius. Foto: DNB

Bidrar til det grønne skiftet

Nygårdsgaten 5 eies av Nygårdshøyden Eiendom AS. De har tatt opp et stort grønt byggelån hos DNB til ombyggingen. Når bygget står ferdig, innfris byggelånet og blir et langsiktig grønt eiendomslån.

- Vi ønsker å gi ut flest mulig grønne lån fordi vi mener det kan utgjøre et ekstra insentiv i kundenes vurdering av prosjektet ved at vi prisdifferensierer mellom et grønt lån og lån som ikke er grønne, sier Lossius.

Derfor er Nygårdsgaten 5 et ambisiøst og fremtidsrettet prosjekt
Erik Lossius

Han vektlegger hvor viktig eiendomsbransjen er for det grønne skiftet.

- Ved å bevare mye av bygningskroppen samtidig som at bygget blir mer energieffektivt, vil man bidra sterkt i å redusere utslipp, sier han.

I tillegg er rehabilitering med tilhørende miljøsertifisering gunstig for utbygger som får et mer attraktivt bygg for leietakerne, og dermed står bedre rustet for markedets krav. Dette vil ha positiv effekt på byggets verdi, poengterer han.  

Grønt byggelån fra DNB

For å få et grønt byggelån fra DNB må utbygger tilfredsstille sertifiseringen BREEAM-NOR minimum Very Good eller Svanemerket, samt ha minimum energiklasse B når prosjektet står ferdig. Alternativt vil rehabiliteringsprosjekter også få grønt lån dersom det kan dokumenteres minimum 30 prosent energiforbedring i bygget. I dette tilfellet har bygget oppnådd begge kriteriene.

– Derfor er Nygårdsgaten 5 et ambisiøst og fremtidsrettet prosjekt som vi håper vil inspirere andre i bransjen til å gjøre det samme, sier Lossius.

ILLUSTRASJONSBILDE: Slik vil det se ut innvendig i Nygårdgaten 5. Foto: ARTEC

DNB ønsker å være en pådriver for grønne byggelån

Lossius legger til at sertifiseringen er ganske omfattende, der bygget vurderes opp mot ni ulike miljøområder som blant annet energibruk, innemiljø, materialbruk og transport.

- Det er ikke så mange grønne byggelån til rehabiliteringsprosjekter enda, da det har vært større omfang av nybygg etter riving. Dette ser vi er i endring i markedet da bevisstheten knyttet til bevaring og byggenes CO₂-fotavtrykk er økende. DNB ønsker å være en pådriver for denne utviklingen ved også å tilby grønne lån til rehabiliteringsprosjekter, sier han.

Brødrene Ulveseth AS står for rehabiliteringen.

Mer bærekraftig å bygge om enn å bygge nytt

Universitetet i Bergen har høye miljøambisjoner og ønsker å være i forkant. De er leietakere av bygget og har satt som premiss at de ønsker Breeam-godkjenning av det nye bygget.

- Dette innebærer satsing på lavt energiforbruk, bruk av solcellepaneler, gjennomtenkt materialbruk og gjenbruk, forklarer Simen Sætersdal, som er daglig leder i eiendomsselskapet som leier ut lokalene til Universitetet.

Vi ønsker å gi ut flest mulig grønne lån
Erik Lossius

Han legger til:

- Ombyggingen vil koste noe mer når man skal forbedre energiklassen såpass mye, men det er noe Universitetet likevel mener er nødvendig som et ledd i sin miljøsatsing.

Blir et energieffektivt bygg

Nygårdsgaten 5 er i dag på rundt 17 000 kvadratmeter.

- Bygget skal isoleres godt og det skal settes solcellepaneler på taket, forklarer Sætersdal.

Antall kontorplasser i bygget dobles, og energiforbruket vil halveres.

Både oppvarming av bygget og byggeplassen gjøres via fjernvarme. Mange av vinduene byttes ut og det monteres solavskjerming på utsiden. Nesten alt av rivemasser sorteres og går til gjenvinning. Byggeplassen drives uten fossil energi, men ved bruk av biodiesel og elektrisk utstyr.

Er du nysgjerrig på grønne lån hos DNB?