Høy etterspørsel presser hytteprisene

- Enkelte hytter selges nå langt over prisantydning, sier hyttesjef i DNB Eiendom, Tone Krange.

ETTERSPØRSEL: - Enkelte hytter selges nå langt over prisantydning, sier Tone Krange, hyttesjef i DNB Eiendom.. Foto: NTB
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 17. feb 2022
Artikkelen er flere år gammel

- Men markedet er segmentert og så langt i år har det vært uvanlig få hytter til salgs, fortsetter hun. 

Gjennom pandemien har hytteprisene steget kraftig, og aldri tidligere har det blitt solgt så mange hytter som i 2020 og 2021. De to siste årene har kvadratmeterprisen på fritidsboliger steget med 16 prosent, og bare i fjor ble det tinglyst nesten 15 000 fritidsboliger i Norge.

Krange forteller at starten på året skiller seg mye fra de to foregående årene. Utbudet er nesten halvert sammenliknet med siste «normale» januar, som var i 2020. 

- Det har vært uvanlig få hytter til salgs i januar, rundt 1.900. Til sammenligning var tallet 2200 samme måned i fjor og 3500 i 2020, som var siste «normale» januar-måned før pandemien, sier hun.

- Det er nok flere grunner til det lave utbudet av hytter nå. Ny forskrift ifht. endrede takstrapporter har gjort at det er en delay i time to market, men dette er ikke hele bildet. Jeg tror mange av de som har solgt gjennom de to siste årene har gjort det på grunn av mulighetene for en svært god salgspris. 

- De hytteeierne som har blitt sittende på hyttene sine, ser at det ikke haster med å selge fordi det er selgers marked og prisene holder seg godt. Kanskje viktigst av alt, de ønsker å fortsette å eie hytta og trigges ikke lenger av å selge nå, sier Krange.

- Selv om vi ser vekst i byggetillatelser (SSB melder om en økning på hele 40 prosent under pandemien) er likevel etterspørselen større enn tilbudet.

- Det bygges mest i det øvre prissjikt og utbyggingen er hovedsakelig konsentrert på de store destinasjonene. Jeg er også spent på hva økte materialkostnader og pris på arbeidskraft vil bety for sluttprisen til kunde, og hvordan det vil påvirke etterspørselen fremover.

Hittil i år er antall tinglysninger sammenlignet med samme periode i fjor, 1.1-16.2, ned med 23,6% fra 1243 til 950 pr. i dag.

Antall hyttesalg gjennom megler er gått fra 979 til 535 i samme periode.

Omsetningstid for hyttesalg er gått ned fra 118 til 84 dager.

Prisene i dette korte intervallet viser en økning i kvm. pris på 10,7%. 

HYTTEMARKEDET: - Det er nok flere grunner til det lave utbudet av hytter nå, sier DNB Eiendoms hyttesjef, Tone Krange. Foto: Stig B. Fiksdal

Fortsatt god etterspørsel 

Ifølge Krange er interessen for å kjøpe hytte fortsatt høy, selv om den er noe lavere enn på starten av fjoråret da det også var mange såkalte «corona-kjøpere» i markedet.

- Når utbudet er såpass lavt som nå blir det konkurranse om de mest attraktive objektene, nær sagt uansett prisklasse og område. Det er flere eksempler på hytter som har blitt solgt langt over prisantydning rundt om i landet, og spesielt objekter som ligger innen rimelig kjøreavstand fra byene på det sentrale Østlandet, sier Krange.

Krange er likevel usikker på om vi ved slutten av året vil se en like høy volum/prisvekstvekst som i de to foregående årene.

- Hyttemarkedet i Norge er veldig segmentert, og det er store forskjeller. Enkelte områder vil nok skille seg ut med en høyere prisvekst enn gjennomsnittet. Så langt i år er det de etablerte alpindestinasjonene som opplever høyest etterspørsel, og det er også her utbudet er størst og prisene høyest.

- Det er alltid god interesse for attraktive objekter som er riktig priset. Samtidig ser vi at interessen for mer «ukurante» objekter, som gikk unna for et år siden, har roet seg en god del. Generelt ønsker kjøperne en hytte de kan ta i bruk med en gang uten å måtte pusse opp, sier Krange.

Dette står øverst på ønskelisten

I fjor gjorde DNB Eiendom en undersøkelse hvor hytteeiere og mulige kjøpere ble spurt om hva de er mest opptatt av. 

- I tillegg til tur- og naturopplevelser var reisevei/adkomst, bredbånd og elbillader og «flytt rett inn» de viktigste preferansene. Respondentene oppga også at mulighet for hjemmekontor er viktig, og at de vil fortsette å bruke hytta mer enn før, også når verden åpner opp igjen, sier Krange.

- Vi ser også at flere hyttekjøpere ønsker seg til en destinasjon hvor de har venner og familie. For mange er det viktig å ha muligheten til å kunne sosialisere med kjentfolk når de er på hytta. 

Flere yngre hyttekjøpere

Ifølge Krange er hyttekjøperne generelt noe yngre enn tidligere. Spesielt på alpindestinasjonene er kjøperne vesentlig yngre, og ifølge undersøkelsen ønsker de i større grad å leie ut hytta i perioder enn de eldre kjøperne. 

- Denne gruppen er også opptatt av at destinasjonen har et godt helårstilbud. Derfor er eksempelvis Trysil og Hafjell, som virkelig satset på tungt på ulike sommeraktiviteter og spesielt sykling, veldig populære blant småbarnsfamiliene. 

- Jeg tror et godt helårstilbud blir enda viktigere for mange kjøpere fremover, og vi ser nå at også flere små og mellomstore destinasjoner satser bevisst på dette.

Hvordan vil gjenåpningen påvirke hyttemarkedet?

Det store spørsmålet nå, er hvordan gjenåpningen av samfunnet vil påvirke utviklingen i hyttemarkedet fremover.

- Vi opplever at de aller fleste som har kjøpt hytte tenker langsiktig, om enn ikke like langsiktig som tidligere. Selv om samfunnet åpner opp for reiseaktivitet til utlandet, typ sydenferie, storbyferie mm. tror jeg fremdeles de aller fleste som har hytte i fjellet ønsker å prioritere vinterferie og påskeferie på hytta. Så langt er det i hvert fall bra fart i markedet, men det gjenstår å se om etterspørselen vil holde seg på samme høye nivå resten av året, sier Krange.