Rapport: Hver femte kjøper av brukte boliger er misfornøyd

En ny rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO viser at en av fem kjøpere av brukte boliger er misfornøyd med kjøpet.

KLAGER: Feil i det elektriske anlegget, byggefeil og feil i VVS-systemet er de vanligste grunnene til at kjøpere klager, kommer det frem i rapporten. Foto: NTB Scanpix
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 12. jun 2020
Artikkelen er flere år gammel

- Av dem som var misfornøyd, endte 35 prosent opp med å klage. Klagen går vanligvis til megler eller et forsikringsselskap. Rundt halvparten av klagerne fikk helt eller delvis medhold, sier Alexander Schjøll i en pressemelding.

Han har sammen med Christian B.H. Thorjussen utarbeidet rapporten, som bygger på en spørreundersøkelse gjort over tre år, for Barne- og familiedepartementet.

Feil i det elektriske anlegget, byggefeil og feil i VVS-systemet er de vanligste grunnene til at kjøpere klager.

Forvirring

- Manglende kunnskap om boligen hos kjøper er den viktigste grunnen til at man klager, sier Schjøll.

Kunnskapsmangelen bygger på forvirring om hva «solgt som den er» betyr. For at kjøper skal kunne klage på skjulte feil eller mangler, må verdien av feilene overstige 5–6 prosent av kjøpesummen. Kun 13 prosent av respondentene i undersøkelsen visste dette.

Formuleringen «solgt som den er» er tatt bort fra den nye avhendingsloven.

- Uansett hva lovteksten sier, bør kjøpere og selgere få bedre opplæring. Bedre kunnskap vil trolig dempe konfliktnivået, sier Schjøll.

Kan sammenlignes med bruktbil

Stian Sønsterudbråten er fagsjef i DNB Eiendom og sier at det å kjøpe brukt bolig kan sammenlignes med å kjøpe bruktbil.

- Har bruktbilen kjørt 150.000 km så må du regne med at det kan komme påkostninger, for eksempel nye dekk eller nye bremseklosser. Slik er det for hus også. Kjøper du en enebolig fra 50-tallet, må du påregne gammel standard og kommende påkostninger. Det kan for eksempel være gammelt tak eller dårlig drenering. Ofte ser vi at beliggenhet og mangel på alternativer er styrende for boligkjøperne, og at standard og alder tillegges for liten vekt.

Han sier at kjøper må kjøper kunne forholde seg til fremlagt dokumentasjon fra eiendomsmegler og takstmann.

- Selger er den som kjenner eiendommen best, og er derfor en av meglerens og takstmannens viktigste informasjonskilder om eiendommen, men vår oppgave er å videreformidle informasjon på en forståelig måte, slik at interessenter har best mulig beslutningsgrunnlag før budgivning og kjøp.

Sønsterudbråten legger til at i et nytt regelverk vil selger få enda strengere undersøkelses- og opplysningsplikt, samtidig vil kjøper ikke kunne reklamere på opplysninger som er gitt i salgsoppgave og takst.

Fagsjefen avslutter med å si at feilene det klages på er i det vesentligste selgeransvar, ikke megler.