Oppgangen er særlig sterk i Oslo og omegn

Norsk boligmarked tilbake i full vigør

Det norske boligmarkedet er tilbake i full vigør, og vel så det.

OPP: Boligprisene har steget spesielt mye i Oslo og omegn. Foto: NTB scanpix
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 06. jul 2020
Artikkelen er flere år gammel

Fredagens statistikk viste at prisene på brukte boliger steg med 1 prosent fra mai til juni (justert for sesongvariasjoner), etter et hopp på hele 1,6 prosent måneden før. Oppgangen er særlig sterk i Oslo og omegn, samt i Bergen. Nå er prisnivået høyere enn det var i februar, før koronakrisen, og 3,4 prosent høyere enn for ett år siden. Etter laber omsetning i april og mai tok salgene seg kraftig opp i juni, til et nivå som var 14,5 prosent høyere i juni 2019. Antall enheter til salgs økte med om lag 10 prosent i samme periode, mens antall usolgte boliger falt med 3,5 prosent (fra et høyt nivå).

Dette er grunnen 

Rentenedgang, lempelser i boliglånsforskrift og gjenåpning av samfunnet kan forklare rekylen vi nå ser. Norges Bank kuttet renta med 1,50 prosentpoeng i løpet av kort tid, et viktig bidrag til gjeldtyngedes husholdningers kjøpekraft, også til den betydelige andelen som ikke opplever jobbusikkerhet i disse dager.
 
Flere har dessuten fått mulighet til å låne penger, etter at boliglånsforskriften ble midlertidig endret den 23. mars. Endringene innebar at bankene kan avvike fra kravene til maksimum belånings- og gjeldsgrad, avdragsbetaling og betjeningsevne for inntil 20 prosent av utlånsvolumet. Denne fleksibilitetskvoten er vanligvis på 10 prosent.

Økonomien vokser raskt 

Sist men ikke minst: Økonomien vokser sterkt, fra lave nivåer, som følge av at samfunnet gradvis åpnes opp igjen. Den registrerte arbeidsledigheten, som spratt til ekstreme 10,4 prosent i akuttfasen av koronakrisen som følge av et skred av permitteringer, har blitt mer enn halvert. Fredagens statistikk viste at ledigheten var på 4,8 prosent i siste uken i juni.

Norges Bank kan rasle med sablene snart 

Dersom boligprisveksten fortsetter i samme tempo framover, kan Norges Bank komme til å rasle med sablene og varsle tidligere renteoppgang. Men vi tror prisveksten avtar i andre halvår, som følge av flere faktorer. Det kommer neppe nye rentekutt fra sentralbanken. De midlertidige endringene i boliglånsforskriften kan komme til å forsvinne når de skal vurderes på nytt innen utløpet av tredje kvartal. Og selv om det økonomiske oppsvinget vil fortsette, vil det ganske sikkert ikke bli like kraftig som i de siste månedene. Vi anslår at den registrerte ledigheten avtar i et saktere tempo, til 4 prosent ved utgangen av året, et nivå som fortsatt er godt over det vi hadde før koronakrisen. Flere permitterte vil komme tilbake i jobb, men andre vil ende opp med å miste jobben når permitteringsordningen fra mars, der staten tar uvanlig store kostnader, gradvis fases ut. Magre lønnsoppgjør vil heller ikke bidra til noe ekstra piff i boligmarkedet.