Konserndirektør i DNB:

- Vi skal strekke oss langt for å hjelpe kundene våre gjennom krisen

Frykten for koronavirus-smitte og kraftig fall i oljeprisene har ført til uro i både verdensøkonomien og blant norske bedrifter.

DNB VIL STREKKE SEG LANGT: - Som en viktig norsk bank ønsker vi å bidra til å holde hjulene i gang for levedyktige bedrifter, sier konserndirektør Harald Serck-Hanssen i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 10. mar 2020
Artikkelen er flere år gammel

- DNB har hver tredje norske virksomhet som kunde. Nå er det flere bedrifter rundt om i landet som opplever avbestillinger, kansellerte ordre og manglende leveranser fra underleverandører. Også bedrifter som ellers er lønnsomme, kan få kortsiktige utfordringer med likviditeten de neste månedene, for eksempel innen reiseliv og hotell, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for DNBs bedriftskunder.

- Vi ønsker å holde hjulene i gang for levedyktige bedrifter
Harald Serck-Hanssen

- Som en viktig norsk bank ønsker vi å bidra til å holde hjulene i gang for levedyktige bedrifter. Vi kan ikke gi noen åpen garanti, men vi lover at vi skal strekke oss langt for å forsøke å hjelpe kundene våre å unngå de verste konsekvensene av koronautbruddet, sier han.

Finansieringsløsninger

Direktør for små og mellomstore bedrifter i DNB, Roger Antonesen, forteller at det finnes mange gode løsninger for bedrifter som kan få kortsiktige likviditetsbehov.

- Vi kan gi kortsiktige eller midlertidige kreditter. Avdragsfrihet i perioder er også et virkemiddel som kan vurderes for å bedre selskapets likviditet. Kassekreditt er godt egnet der det er store svingninger i likviditeten til bedriften, og vi kan se på muligheten til å øke kassekreditten i en midlertidig periode. Factoring* kan være en løsning for de mellomstore bedriftene - her sikres raskere innbetaling ved at fordringene finansieres, sier Antonesen.

FINANSIERINGSLØSNINGER: - Vi kan gi kortsiktige eller midlertidige kreditter, sier Roger Antonesen, direktør for små og mellomstore bedrifter i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

Pass på kontantstrømmene

Antonesen anbefaler bedriftene å passe på kontantstrømmene, slik at likviditetspress unngås.

- Nå er det viktig å få inn utestående beløp og sikre god kostnadskontroll. Ta kontakt med kunder raskt for å få inn innbetalinger dersom disse uteblir. Det å ha gode rutiner for å få inn utestående er alltid viktig, men ekstra viktig i disse tider, sier Antonesen.

Stiller gjerne opp i ekstra kundemøter

I urolige tider ønsker banken å snakke med de kundene som trenger det.

- DNB skal være gode rådgivere også når det er uro i økonomien som den vi ser nå. Vi vil gjennomføre kundemøter som avtalt, og stiller gjerne opp til ekstra møter dersom kundene våre har behov for det, sier Antonesen.

* Factoring: Kortsiktig driftskreditt som er et alternativ til en kassekreditt, med sikkerhet i kundefordringene.