8 av 10 aksjeeiere tar unødvendig høy risiko

Ifølge AksjeNorge eier mange private investorer i bare én aksje, 8 av 10 eier under fem aksjer. Er du en av dem bør du ta grep.

KAN AKSJEMARKEDET: Sindre Vaseng Skaldehaug jobber som Execution Broker på aksjebordet i DNB Markets Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 11. aug 2021
Artikkelen er flere år gammel

I en undersøkelse fra mai i år så vi at 84 prosent av aksjeeierne på Oslo Børs satt med aksjer i fem selskaper eller færre. 44 prosent av investorene på børsen eide kun én aksje. 

De samme tallene viser at kun 1 av 10 eier flere enn seks aksjer, som ifølge AksjeNorge er et minimum for å spre risikoen noenlunde. Jeg ville gått lenger og anbefaler å spre investeringene dine på minst 10-15 aksjer.  

Den eneste gratis lunsjen du noen gang vil få?

Du har kanskje hørt frasen «There’s no such thing as a free lunch”? Det er en frase som skal fungere som en advarsel. Når noen tilbyr deg noe gratis, eller lover gevinst uten risiko, bør alarmbjellene dine ringe. Det finnes ingen gratis lunsj!

Samtidig kaller vi ofte «diversifisering» for aksjemarkedets eneste gratis lunsj. Fordi det er så effektivt for å redusere risiko, samtidig som forventet avkastning holder seg. Du bør ta imot! 

Du bør ta imot!
Sindre Vaseng Skaldehaug

Spre risikoen

Å diversifisere betyr rett å slett å spre risiko ved å kjøpe aksjer i ulike selskap, i ulike bransjer og i ulike markeder. 

Det anses så viktig å diversifisere at profesjonelle fondsforvaltere er lovpålagt å spre investeringene sine, for å ikke ta for høy risiko med fondssparernes penger. 

ULIKE AKSJER: Over ser du hvor mange aksjeeiere i ulike aldersgrupper som eier hvor mange aksjer på Oslo Børs. (Q1-tall fra AksjeNorge). Foto: AksjeNorge

Slik bygger du en godt diversifisert portefølje!

Som kjøper av enkeltaksjer bør du også gi deg selv muligheten til en mer stabil avkastning, samtidig som du reduserer sannsynligheten for store tap. Bygg din egen portefølje, slik de profesjonelle gjør.

 En portefølje er rett og slett «en pakke» av samlende investeringer i aksje- og rentepapirer.

Gi deg selv muligheten til en mer stabil avkastning
Sindre Vaseng Skaldehaug

Når du setter opp porteføljen din, kjøp gjerne aksjer i selskap som tjener på ulike hendelser: Hvis du for eksempel kjøper fly-aksjer så vil de typisk gjøre det bra ved lav oljepris (flybensin er dyrt), og et godt reiseliv. Kjøper du aksjer i et oljeselskap vinner du på høy oljepris. Kjøper du aksjer i dagligvare og sportsutstyr så går gjerne slik handel bedre når reiselivet er labert.

Poenget er: Kjøp aksjer i selskaper som du har tro på og som vil gjøre det godt i ulike markeder, ved ulike hendelser. Ikke gjør deg selv fullstendig avhengig at ett selskap, eller en bransje, for å lykkes.

5 tips til deg som vil lykkes i aksjemarkedet
  1. Tenk portefølje, ikke enkeltaksjer: Kjøp 10-15 aksjer i forskjellige selskap, sektorer og land. 
  2. Start i det små: Kjøp noen få aksjer i flere ulike selskaper, følg dem, merk deg hva som påvirker resultatene deres og høst erfaring. 
  3. Les deg opp om selskapene før du kjøper, bruk selskapenes nettsider for å lese om produktene, hvilke markeder de satser på, hvem som er kundene, hvor mye de tjener osv.
  4. Tenk over hvilke hendelser som kan påvirke dine investeringer: Vil renteoppgang eller -nedgang ha noe si for eksempel, valutakurser, eller oljeprisens krumspring? 
  5. Følg med på nyheter og sosiale medier, spesielt på hva ulike analytikere og økonomer skriver. 
PORTEFØLJER: Over ser du hvor store verdier som er plassert i hhv enkeltpapirer og porteføljer på Oslo Børs. (Q1-tall fra AksjeNorge). Foto: AksjeNorge

Les analyser fra våre anerkjente analytikere

Som aksjekunde hos oss har du tilgang til analyser og aksjetips fra våre anerkjente analytikere. 

Link: https://www.dnb.no/markets/analyser 

Merk: Å kjøpe og selge aksjer innebærer høy risiko fordi verdien i verdipapirer vil svinge med tilbud og etterspørsel. Historisk avkastning i aksjemarkedet er aldri noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, aksjeselskapets utvikling, din egen dyktighet, kostnader for kjøp og salg, samt skattemessige forhold.

Innholdet i denne artikkelen er verken ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om investeringer, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon.