DNB Markets morgenrapport 15. september:

Bedre enn forventet i Kina

Overraskende god bedring i både industriproduksjonen og detaljhandelen.

SHANGHAI I GÅR: Mennesker går rundt i Nanjing, den største handlegaten i Shanghai. Foto: NTB scanpix
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 15. sep 2020
Artikkelen er flere år gammel

Dette er en morgenrapport fra DNB Markets, skrevet av makroanalytiker Kelly Ke-Shu Chen: 

Det er fortsatt mest forbedring i investeringene i den økonomiske innhentingen i Kina. Kinas august statistikk er nå rapportert, med overraskende god bedring i både industriproduksjonen (opp 1 prosent m/m) og detaljhandelen (opp 1,3 prosent m/m). Likevel er det fremdeles investeringene som henter seg inn med raskest fart (opp 4,2 prosent m/m).

Mens vi var spente på om infrastrukturinvesteringene allerede i august ville ta seg opp, har tallene tale vist at det ikke var tilfellet. I august var det fremdeles boliginvesteringene som økte mest. Det hører med at stålforbruket nå er over 12 prosent høyere enn i fjor og produksjonen av byggekraner er opp 34 prosent å/å.

Nye grenser for gjeldsnivået 

Samlet sett har boliginvesteringene økt betydelig, opp 4,6 prosent hittil i år, og dermed en av de delene av økonomien der investeringene har sett sterkest vekst. Fremover, er det grunner til å tro at dette vil kunne moderere seg noe ned. Et viktig bakteppe er de nye innstrammingene som myndighetene nå innfører på finansieringen av de større boligutbyggerne i et pilotprosjekt. Utbyggere som har gjeldsgrad utover tillatte grenser, må legge et lokk på gjeldsveksten fremover. Det er 3 «røde linjer» som måler gjeldsgraden som boligutbyggere helst skal holde seg innenfor.

«Tier1» og «tier 2»-byer

Evergrande, landets største boligutbygger, som faller utenfor alle disse tre linjene, har derfor startet september måned med 30 prosent avslag på prisen av boliger på nasjonalt basis. Formålet er å få inn nok salgsinntekter til å få gjeldsgraden ned under grensene før slutten av september. Er korttidsindikatorer (ukentlige statistikk på boligpris- og omsetning) for Kinas 25 største byer – såkalte «tier1» eller «tier 2» byer – til å stole på, vil boligsalgene nå ta seg ytterligere opp i september. Omsetningen har hittil i september økt med nærmere 35 prosent år/år for disse 25 byene samlet sett. I august har boligprisene i snitt økt i Kinas 70 største byer, men trolig vil denne prisveksten også dempes noe.   

Bedring i omsetningen i restauranter 

Husholdningenes forbruk har tatt seg opp litt mer enn forventet, men er samlet sett fremdeles 9,5 prosent lavere enn trenden før covid-19 skulle tilsi. Ser vi nærmere på hvilke deler av detaljhandelen som har hentet seg mest inn, er det diskresjonære konsumet av enkelte forbruksvarer som har tatt seg veldig opp. Også viktig er bedringen i omsetningen i restauranter. For de store er salgene nå kun 3,5 prosent lavere enn fjoråret. Estimatene for samtlige restauranter, også inklusive de små som ikke rapporterer statistikk direkte, er salgene fremdeles 7 prosent lavere enn i fjor.

Elektronikk og kosmetikk opp

Salgene av forbrukerelektronikk som mobiltelefoner (opp 25 prosent å/å) og kosmetikk (opp 19 prosent å/å) øker vesentlig mer enn de gjorde før covid-19. Også bilsalget har holdt seg sterkt (opp 12 prosent å/å), mye er drevet av salg av kommersielle fartøy (lastebiler), men også personbilsalgene har holdt seg høyt oppe.

Rike kinesere og taxfree

En fellesnevner er at det er konsumet blant Kinas velstående som trolig har bidratt en del. I tillegg tror vi at effektene av vridningen av konsum fra utlandet kan være nokså store. Vi vet fra statistikk på flyavganger at kinesiske utenlandsreiser har holdt seg nært null helt siden covid-19 brøt ut. Fordi skatten på luksusvarer i Kina ligger over 30 prosent, har taxfree-shoppingturene til utlandet vært populære.

Kinas svar på Hawaii

Fra juli har taxfree-reglene for handel innenlands i Kina blitt justert, og særlig for Hainan – en ny frihandelssone under utvikling i det som er kjent som Kinas svar på Hawaii. Mens det tidligere var grenser på hvor mye en kan handle taxfree per år i Hainan på 30,000 yuan (litt under 40,000 kroner), er denne nå løftet til 100,000 yuan. Det sier sitt om inntektsulikhet, når medianinntekten er rundt 8,000 yuan per måned. Rike kinesere kan nå kjøpe taxfree-varer hos godkjente forhandlere i Kina. Særlig for elektronikk, klær og kosmetikk er reglene for hva som kan handles taxfree blitt lempet på.

Flere viktige makroøkonomiske nøkkeltall slippes i dag

I Norge kommer resultatene fra regionalt nettverk, der vi forventer en tydelig bedring for indeksen som måler både nåsituasjonen og framtidsutsiktene. Amerikansk industriproduksjon slippes litt senere på dagen, der innhentingen er forventet til å fortsette, men sakke ned noe. ZEW-indeksen fra Tyskland, som måler sentimentet blant investorer, både når det gjelder situasjonen slik den er i dag, og også utsiktene fremover, er også ventet til å bedre seg noe. Arbeidsmarkedsstatistikk fra Storbritannia slippes om litt, der lønnsutviklingen fremdeles er negativ år/år og det er forventninger om at ILO-ledigheten (3mnd snitt) vil ta seg opp noe når de gunstige fases ut. Fra Sverige forventer vi også at den registrerte ledigheten vil ta seg ytterligere opp.