DNB Markets morgenrapport 14. september:

Bedring i vente for norsk økonomi

SSB venter en gradvis renteoppgang fra midten av 2021.

SSB: Med et kraftig tilbakeslag bak oss, er det ikke før i slutten av 2021 at aktiviteten ventes å være tilbake på samme nivå som før covid-19. Foto: NTB scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 14. sep 2020
Artikkelen er flere år gammel

Dette er en morgenrapport fra DNB Markets, skrevet av makroanalytiker Kelly Ke-Shu Chen: 

SSB slapp nye prognoser for norsk økonomi, med forventet renteøkning fra 2021. SSB fremhever stor usikkerhet internasjonalt, og forventer at innhentingen i norsk økonomi fortsetter med nokså god fart. Tatt i betraktning den store usikkerheten i utviklingen i verdensøkonomien og smittesituasjonen, er det relativt små forskjell mellom vårt overordnede syn, og den som SSB la fram på fredag.

Med et kraftig tilbakeslag bak oss, er det ikke før i slutten av 2021 at aktiviteten ventes å være tilbake på samme nivå som før Covid-19, ifølge SSB. Det vil ta enda lengre tid før den økonomiske aktiviteten og arbeidsmarkedet er ved normal utnyttelse. SSB venter derfor en gradvis renteoppgang fra midten av 2021 (enda litt tidligere enn det vi så for oss i våre anslag), men også til kun 0,75 prosent i 2023, dvs. langt lavere enn hva som betegnes som et normalt rentenivå. Til tross for et kraftig økonomisk tilbakeslag, og labre utsikter for reallønnsøkning, har boligprisene steget 3,3 prosent fra mars til august, noe som ses i sammenheng med nullrenten.

Flere indikasjoner fra norske bedrifter kommer i morgen

Resultatene fra Regionalt Nettverk, Norges Banks spørreundersøkelser blant et bredt utvalg av selskap, publiseres i morgen. Det vil bli interessant å se om bedriftenes utsyn fremover har endret seg siden forrige kvartal. Også forskjellene mellom de ulike næringssektorene vil synes bedre.

Hvor mye vil investeringene øke i Kina?

Kinas Statistisk sentralbyrå slipper også flere månedstall for august natt til i morgen (detaljhandel, investeringer, industriproduksjon m.m.). Denne gangen er vi oppmerksom på utviklingen i investeringene, som i juli var den delen av kinesisk økonomi som hentet seg mest inn. Selv om PMI-indeksene har vært vanskelige å tolke, ettersom de viser utbredelsen av forbedring/forverring sekvensielt, tyder augustmålingene på en ytterligere bedring i aktivitet.

I sommer anmodet også finansdepartementet alle lokale myndigheter om å utstede den tillatte kvoten for nye obligasjoner innen utgangen av oktober. Den rapporterte kredittveksten i august viste dermed et stort hopp opp, drevet av lokale myndigheter som utstedte RMB 1,200 milliarder i nye lån (tilsvarende litt under 1,2 prosent av nominell BNP i 2019). Mens konsensus hadde forventet at den totale kredittveksten skulle øke med litt under RMB 2,600 milliarder, bidro utstedelsene til en vekst på nesten RMB 3,600 milliarder. Disse finansierer utbyggingene av lokal infrastruktur direkte, og kan dermed fremskynde investeringene med et par måneder. Vi vil fremheve at den øvrige kredittveksten faktisk har moderert seg litt ned, og at den total rammen på årets kvoter er fast.

Detaljhandelen i Kina har vært på den svake siden

Som i andre land, treffer covid-19 svært forskjellig blant ulike næringer i Kina. Men i motsetning til mange rike land, har inntektssikringen vært dårlig for de utsatte arbeiderne. Det har gitt utslag i høyere spareintensjoner og lave lønnsforventninger. Detaljhandelen nådde bunnen i februar, men har siden holdt seg mer enn 10 prosent lavere enn trenden fra før koronakrisen. Ja, det er noen flere korttidsindikatorer som nå bedrer seg mer enn de gjorde i juli eller juni. Særlig var tallene for kinobesøk og restaurantbesøk er blitt bedre. Vi tviler likevel på at detaljhandelen vil hoppe opp denne gangen. 

Den uken fortsetter sentralbankenes rentemøter med Federal Reserve (onsdag), og Bank of Japan og Bank of England (torsdag). Etter at Fed gikk over til et fleksibelt gjennomsnittlig inflasjonsmål, har det vært spørsmål om sentralbanken ved dette møtet vil gi mer «guiding» om hva dette innebærer praktisk. Gitt nylige kommentarer fra regionale Fed, utsettes trolig en slik ev. guiding til senere. Når det gjelder Storbritannia er det heller ikke duket for store endringer ved rentemøtet. Men sentralbanken vil også måtte ta hensyn til Brexit og hvordan en urolig uttreden fra EU vil påvirke den britiske økonomien. Etter forrige ukes dramatikk rundt forhandlingene, er det økt sannsynlighet for at handelsavtalen med EU, ikke vil komme fullt på plass innen utgangen av året. Les gjerne Knut sine forhåndsomtaler for hhv. Fed og Bank of England.