- Børsfallet trekker flere til aksjemarkedet

Mange vender nå tilbake til aksjer etter at Oslo Børs har falt med 30 prosent.

SOLIDE: - Nå satser kundene i all hovedsak på de større og mer robuste selskapene, sier Bård Kittelsrud. Foto: NTB scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 23. mar. 2020
Artikkelen er flere år gammel

I tillegg er det er mange som prøver seg i markedet for første gang.

Så langt i år er antallet transaksjoner doblet sammenlignet med samme periode i fjor. Særlig den siste uken har volumet økt betraktelig, og det er nå flere som kjøper enn som selger.

- Så langt i år har vi nesten like mange aktive kunder som i hele 2019. DNB har fått 10 000 helt nye aktive kunder i år, som ikke har erfaring med aksjemarkedet fra før. Det er interessant å registrere at mange nå ser muligheter i aksjemarkedet og at vi får så mange henvendelser fra folk som ønsker å komme i gang med aksjeinvesteringer, sier Bård Kittelsrud, Leder for Aksjehandel på Internett i DNB Markets (*).

SPRE RISIKOEN: - Vi anbefaler jevnlig sparing. Å handle i aksjer innebærer alltid risiko, sier Kittelsrud. Foto: Stig B. Fiksdal

Norwegian mest populær

De fem aksjene som nå kjøpes og selges oftest er Norwegian, DNB, Equinor, NEL og Aker BP. Det er særlig stor aktivitet i Norwegian-aksjen og den står alene for 15,5 prosent av alle transaksjonene så langt i mars.

- Nå satser kundene i all hovedsak på de større og mer robuste selskapene. I tillegg er det mange som tar en posisjon i Norwegian. Det er en aksje som svinger mye og derfor utgjør en stor risiko å investere i, sier Kittelsrud

Han anbefaler alle å tenke langsiktig.

- Vi anbefaler jevnlig sparing. Å handle i aksjer innebærer alltid risiko. Selv når børsene har falt kraftig. Ved å gå inn i markedet med et fast beløp over tid, sprer man også risikoen på en bedre måte, sier Kittelsrud.

Håper flere vil spare langsiktig

28 prosent av de 10 000 nye kundene er kvinner. I samme periode i fjor var andelen 24 prosent. DNB har det siste året oppfordret flere kvinner til å investere i aksjemarkedet, og er fornøyde med utvikling så langt i år.

- Det er ingen særskilt grunn til at menn skal være overrepresenterte i aksjemarkedet. Vi håper og tror at det fokuset som nå er på økonomi og børs i mediene vil føre til at enda flere, både kvinner og menn, fatter større interesse for å spare langsiktig i aksjer, sier Kittelsrud.

Flere unge har også fått opp øynene for aksjer.

- I mars er andelen av alle transaksjoner fra UNG-segmentet, altså de mellom 18 og 34 år, 25 prosent. For et år siden var denne andelen cirka 15 prosent, sier Bård Kittelsrud i DNB Markets.

DNB Markets er en av Norges ledende verdipapirforetak med rundt 700 ansatte og tilbyr et bredt produktspekter til alle kundesegmenter.

*) Denne artikkelen er utarbeidet i samarbeid med DNB Markets, et forretningsområde i DNB Bank ASA. Artikkelen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Uttalelser i artikkelen reflekterer DNB Markets’ oppfatning på det tidspunkt artikkelen ble utarbeidet, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Artikkelen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av at artikkelen legges til grunn for investeringsbeslutninger.  

Full disclaimer relatert til DNB Nyheter