DNB Markets om aksjemarkedet 22. mai:

Dårlig stemning og svakere nøkkeltall

Samt et press ned innen energisektoren sendte det amerikanske aksjemarkedet ned i går.

MISFORNØYD: Trump taler til pressen i går. Foto: NTB scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 22. mai. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Dette er en morgenrapport fra DNB Markets (*), skrevet av aksjeanalytiker Ole-Andreas Krohn:

Lavere visibilitet i utviklingen av forholdet til Kina, noe svakere nøkkeltall enn ventet og et press ned innen energisektoren sendte det amerikanske aksjemarkedet ned i går.

Dow endte ned 0.4 %, S&P500 sluttet ned 0.8 % og Nasdaq stengte ned 1 %. Volumet på de tre hovedindeksene kom inn på fortsatt lave 52-79 % av gjennomsnittet for de siste tre måneder.

I rentemarkedet ligger avkastningen på tiårige amerikanske statsobligasjoner i morgentimene i dag på 0.64 %, hvilket er ned 7 basispunkter i forhold til nivået ved stengetid i det norske markedet på onsdag. VIX-indeksen er gjennom samme periode opp 4.9 % og lå ved stengetid i går på 39.5 punkter.   

Forsuring

Mens de nordiske markedene har vært stengt har oppmerksomheten internasjonalt imellom tiden i større grad vendt seg mot risikoen knyttet til en tilsynelatende forsuring av den handelspolitiske stemningen mellom USA og Kina. Fra begge sider kan det se ut som man balanserer på en stram linje mellom praktisk utenrikspolitikk og salgbar innenrikspolitikk.

Kombinert med at kinesiske myndigheter på grunn av stor usikkerhet skal ha kansellert målsettingen for BNP-veksten i inneværende år og samtidig også har annonsert nye tiltak for å kontrollere utviklingen i Hongkong, gjør dette at de asiatiske indeksene faller i morgentimene i dag. I Hongkong har Hang Seng indeksen reagert med en nedgang på 5.3 %. De øvrige kinesiske indeksene er ned inntil 4.6 %, mens Nikkei i Japan kort før stengetid er ned 0.9 %.          

Eksportdisiplinen

I oljemarkedet steg WTI-prisen i USA i går med USD 0.26 pr. fat til USD 33.79 pr. fat. Prisen har i morgentimene i dag kommet ned igjen på USD 31.93 pr. fat, hvilket er ned USD 1.68 pr. fat siden stengetid i det norske markedet på onsdag. Siden onsdag ettermiddag er også Brent-prisen ned med USD 1.90 pr. fat og ligger i morgentimene i dag på USD 34.40 pr. fat.

I tillegg til å ta høyde for de mer usikre utsiktene for global vekst og dermed for etterspørselen fremover, ser aktørene i oljemarkedet nå i stigende grad også ut til å bekymre seg for at prisoppgangen sett den siste drøye uken vil kunne lokke tilbudssiden i USA tilbake på banen og samtidig dempe den interne eksportdisiplinen i OPEC+-landene.    

NRC Group

Q1 er lavsesong for NRC Group og en EBITDA på NOK -8 mill. mot vårt estimat på NOK 9 mill. og konsensus på NOK 3 mill. er etter vårt syn ikke dramatisk. Aksjen reagerte også på Q1-tallene med en oppgang på 5 % og stengte onsdag på NOK 27.60 pr. aksje. For hele året venter vi en EBITDA på NOK 370 mill. Ledelsen gjentok guidingen om flat omsetning for inneværende år, selv om de også hadde sett noe korona-effekter på anbudsaktiviteten de siste månedene. Basert på utsiktene for investeringer i nordisk jernbanesektor venter vi økende aktivitet og marginer de neste årene og opprettholder en kjøpsanbefaling med et kursmål på NOK 43 pr. aksje.  

Frontline  

Frontline endte onsdag ned NOK 76.90 pr. aksje. Basert på en lav ordrebok og relativt sett høy flåtealder for bransjen som helhet, samt selskapets kontraktsdekning, gjentar vi en holdanbefaling og et kursmål på NOK 88 pr. aksje. Ratene er imidlertid volatile og på kort sikt ser det ut til å være mest risiko på nedsiden etter hvert som annonserte kutt i oljeproduksjonen gjør at behov for oljelagringskapasitet flater ut og reduseres.     

(*) Denne rapporten er utarbeidet av DNB Markets, et forretningsområde i DNB Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i rapporten reflekterer DNB Markets’ oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av at rapporten legges til grunn for investeringsbeslutninger. Her kan du lese den fulle versjonen