DNB Markets morgenrapport 15. mars:

De mange årsakene til svak krone

Kronen er blant valutaene i verden som har svekket seg mest siden nyttår.

SVAK: Kronen er blant valutaene i verden som har svekket seg mest siden nyttår. Foto: Thomas Stefan Strzelecki
Lesetid 6 min lesetid
Publisert 15. mar 2023
Artikkelen er flere år gammel

Flere fundamentale faktorer peker i retning svakere krone den siste tiden. Kronen er blant valutaene i verden som har svekket seg mest siden nyttår. Og som i andre tilfeller der vi har sett en betydelig kronesvekkelse, er det fordi flere faktorer trekker i den retningen samtidig. Helt siden starten av fjerde kvartal har gassprisene falt jevnt og trutt, hele 86 prosent fra toppen i fjor og til nivåer vi ikke har sett siden sensommeren 2021. Selv om oljeprisen har holdt seg over 80 dollar fatet, utgjør gasseksporten over halvparten av petroleumseksporten, og en eksportveid petroleumspris er ned 25 prosent siden nyttår. Videre har rentedifferansen mot andre valutaer beveget seg i kronens disfavør, til tross for at Norges Bank også er inne i en rentehevingssykel. Kronen er ikke lenger å regne som en høyrentevaluta, når 2-års swaprenter er høyere i andre valutaer som USD, GBP, EUR og SEK. Utenlandske renter har steget som følge av fortsatt sterk aktivitetsvekst og standhaftig inflasjon, og dette har bidratt til en periode med markedsuro. I et slikt klima trives kronen dårlig, og er blant valutaene som vanligvis svekker seg mest når risikosentiment svekkes, en dynamikk undertegnede har skrevet om tidligere. Samtidig tyder reaksjonsmønsteret i kronen siden nyttår på at det er ubalanse i de petroleumsrelaterte vekslingene, og at Norges Banks daglige kronesalg for øyeblikket er større enn oljeselskapenes kronekjøp for skatteformål.

Andre faktorer er med å forsterke bevegelsene. Som vi tidligere har sett eksempler på, vil verdifall på internasjonale obligasjonsinvesteringer bidra til at norske forvaltere har valutasikret for mye, og vil måtte redusere disse ved å selge kroner. Effektene er så langt ikke å nærheten av like viktige som i mars 2020, men likevel til stede. Så vet vi dessuten at det finnes mange modellbaserte aktører i finansmarkedene som kaster seg på de stedene hvor bevegelsene er store, og det er grunn til å tro at disse har vært med å forsterke kronesvekkelsen.

Markedet fungere, ingen grunn til å vente intervensjoner fra Norges Bank. Selv om kronen har svekket seg mye, har ikke den siste fasen vært preget av verken svak omsetning eller dårlig likviditet. Riktignok er forskjellen mellom kjøps- og salgskurs for større beløp noe større enn vi vanligvis ser, men der fullt mulig å få gjennomført vanlige vekslinger. Dermed er det heller ikke grunn til å vente at Norges Bank ser det nødvendig å trå til med valutaintervensjoner, slik undertegnede skrev om i forrige uke. Riktignok vil en svakere krone bidra til å løfte inflasjonen fremover, men svaret på det er høyere styringsrente og høyere rentebane. Da Norges Bank intervenerte tilbake i mars 2020, poengterte sentralbanken at nivået på kronekursen var irrelevant, men at det var at markedsplassen som ikke fungerte som var utslagsgivende.

Vi tror fortsatt kronen kan styrke seg, men først må nok markedsuroen avta. Så lenge risikoen for en bankkrise er ubekvem stor, vil det nok bidra til å begrense mulighetene for kronestyrking fremover. Men på litt sikt tror vi at oljeprisen skal opp etter hvert som oljemarkedet strammes til, og vi sikter oss inn mot en oljepris over 100 dollar fatet i høst. Om premisset vårt om ubalanse i petroleumsrelaterte vekslinger er rett, skal en justering av dette bidra til å løfte netto kronekjøp fremover. Begge deler er kronepositive faktorer.

Inflasjonspresset fortsatt ubekvemt høyt for Fed. Gårsdagens amerikanske inflasjonstall var godt i tråd med forventningene. Samlet inflasjon falt med 0,4 prosentpoeng til 6,0 prosent fra januar til februar, mens kjerneinflasjonen falt en tidel til 5,5 prosent. Likevel, månedsveksten i kjerneinflasjonen tiltok fra 0,4 prosent i januar til 0,5 prosent i februar, og vitner om fortsatt solid inflasjonspress. Fed er dermed i en situasjon hvor nøkkeltallene klart taler for høyere renter, men der risikoen for et tilbakeslag har økt. Gårsdagens inflasjonstall var med å løfte aksjemarkedene, og flere av bankaksjene reverserte deler av fallet de siste dagene. Rentene har imidlertid forblitt lave, og markedsprisingen peker mot 19 basispunkters heving neste uke, ytterligere 18 basispunkter i mai og sannsynlighet for rentekutt allerede på møtet i juni.

Aksjemarkedet i dag ved Ole-Andreas Krohn

Gårsdagen KPI-tall for februar kom ikke inn helt så lavt som investorene ønsket seg, men i kombinasjon med noe redusert nervøsitet for banksektoren og en svak lønnsvekst var det likevel tilstrekkelig lavt til å øyne muligheten av en mindre aggressiv rentepolitikk fra sentralbanken fremover. Dow steg 1.1 %, S&P500 snudde opp 1.7 % og Nasdaq fortsatte opp 2.1 %. Aktivitetsnivået i USA holder seg høyt og volumet aksjer omsatt på de tre hovedindeksene lå på 114-138% av gjennomsnittet for de siste tre måneder. VIX-indeksen var ned igjen med 10.5 % til 23.7 punkter. Tiårsrenten ligger i morgentimene i dag på 3.68 %, og er med det opp 5 basispunkter i forhold til i går ettermiddag, mens futureskontrakten på S&P500 i øyeblikket peker mot en åpning ned 0.1 % senere i dag.

Kinesiske myndigheter har tidligere i dag lagt fram et omfattende sett med nøkkeltall for utviklingen i økonomien gjennom årets to første måneder. Verken veksten i industriproduksjonen eller utviklingen i ledigheten ser ut til å kunne overbevise investorene, men en negativ reaksjon i markedene motvirkes likevel av høyere investeringer, detaljhandelsvekst på linje med forventningene og økt likviditetstilførsel fra sentralbanken. De viktigste kinesiske indeksene er i øyeblikket opp inntil 1.7 %. I Japan ser samtidig Nikkei ut til å gå mot en tilnærmet uendret stenging i forhold til tirsdag. Før åpning i Europa dag er det ventet at vi fra Sverige får tall som viser en prisvekst på 11.7 % år/år. Tidlig i ettermiddag kommer det så tall for kostnadsveksten, industriaktiviteten og ikke minst veksten i detaljhandelen i USA gjennom februar. Mens kostnadsveksten fra januar er ventet å ha vært på 0.3 % er detaljhandelen i samme tidsrom ventet redusert med 0.4 %.

Den månedlige rapporten fra OPEC bidro i går, i likhet med foreløpige amerikanske lagertall, ikke til å snu en negativ utvikling i oljeprisene og Brent er på tross av en positiv reaksjon på de kinesiske nøkkeltallene i morgentimene i dag fortsatt ned USD 2.22 pr. fat siden i går ettermiddag. Før dagens lagertall og oppdatering fra IEA kan endre bildet ligger Brent på USD 78.20 pr. fat. WTI er samtidig på USD 72.03 pr. fat og er med det ned USD 2.32 pr. fat siden stengetid i det norske markedet. Selv om vi må forvente at OPEC har is i magen nærmer oljeprisen seg nå et nivå hvor markedsaktører etter hvert vil kunne spekulere i om det kan komme signaler om reduserte eksportkvoter.

I forbindelse med DNB Markets Energi, Offshore & Shipping konferanse forrige uke inviterte vi ledelsen i fem av de deltakende shippingselskapene til studio for å gi en oversikt over utsiktene for sine respektive markedssegmenter på kort og mellomlang sikt. Vår shippinganalytiker fikk i tillegg anledning til å kommentere hvordan disse synspunktene samsvarer med våre egne syn på markedet for de forskjellige sektorene. Til slutt lot vi ledelsen i hvert selskap også komme med en kort pitch på hvorfor en investering i akkurat deres aksjer vil vise seg å være en attraktiv investering i tiden fremover. Deltakende selskaper er BW LPG, 2020 Bulkers, Flex LNG, Frontline og Wallenius Wilhelmsen. Denne sendingen finner du her; Shippingtoppene om 2023.

Schibsted vil 28. mars arrangere en kapitalmarkedsdag med fokus på endring fra en i dag geografisk til en mer vertikalt organisert virksomhetsstruktur i divisjonen Nordic Marketplaces. Slik vi tolker dette kan det blant annet bety en tettere integrering av bilvirksomheten i Finn.no med tilsvarende aktiviteter i Blocket.se, danske Bilbasen og finske Tori. For Schibsted utgjør bilrelaterte annonser rundt 30 % av omsetningen i Nordic Marketplaces. Av denne omsetningen kommer rundt 77 % fra en forhandlerbransje som opererer i et i beste fall flatt marked, som er under økende press fra produsentenes direktesalg og som samtidig opplever lavere inntekter fra verksteds- og servicevirksomheten. Med en riktig organisering og med utgangspunkt i dagens plattformer vil denne utviklingen for Schibsted etter vårt syn imidlertid bety muligheter for ekspansjon innen tilleggsytelser som blant annet om- og nyregistrering, forsikring, frakttjenester og finansiering, samt potensielt også innen direktesalg av nye biler. Schibsted (A) stengte i går på NOK 210.40 pr. aksje og vi har en kjøpsanbefaling med et kursmål på NOK 340 pr. aksje.

Merk: Å kjøpe og selge aksjer innebærer høy risiko fordi verdien i verdipapirer vil svinge med tilbud og etterspørsel. Historisk avkastning i aksjemarkedet er aldri noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, aksjeselskapets utvikling, din egen dyktighet, kostnader for kjøp og salg, samt skattemessige forhold.

Innholdet i denne artikkelen er verken ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om investeringer, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon.