Fond og sparing:

De mest kjøpte fondene i år

Disse fondene har DNBs kunder kjøpt mest av så langt i 2020.

GLEDELIG: - Det er gledelig at nordmenn fortsetter å spare fond, sier konserndirektør for Wealth Management Håkon Hansen. Foto: Stig B. Fiksdal
Publisert 14. des 2020
Artikkelen er flere år gammel

Pandemien gjør at 2020 blir et år for historiebøkene. Det er ikke første gangen verden har stått ovenfor en pandemi, men følgene av pandemien er det få i dag som har kjent på kroppen før.

Renten har blitt satt til null, og vi kunne ikke reise, det betyr at forbruket måte vris når det blir vanskelig å komme seg ut på reise. SSB viser til at bankinnskuddene har økt med 119 milliarder kroner. Det er rekordmye.

- Det er gledelig at nordmenn fortsetter å spare i fond, mange har mer tilgjengelig likviditet nå enn de hadde for ett år siden. Fondssalget er mer enn doblet fra 2019, sier Håkon Hansen, konserndirektør for Wealth Management i DNB.

DNBs egne fond

Disse fondene har DNBs personkunder kjøpt mest av i 2020:

Fond

Andel av nettotegning*

DNB Global Indeks                

21 %

DNB Miljøinvest       

9 %

DNB Grønt Norden

9 %

DNB Teknologi

8 %

DNB Norge Indeks

5 %

DNB Spare 50

5 %

DNB Spare 30

4 %

DNB Health Care

4 %

DNB Norden Indeks

3 %

DNB USA Indeks

2 %

*Fond med nettosalg av andeler er tatt med. Fondsklasser summeres.

 

Ifølge tall fra DNB har omtrent en av tre fondskroner blitt satt inn i grønne fond. Kvinner har vært litt mer tilbakeholdne enn menn, de satte en av fire nye fondskroner inn i bærekraftige fond i snitt.

Eksterne fond

DNB tilbyr mange varianter av fond, det gjør at det finnes alternativer for de aller fleste.

Se listen over fond som DNB tilbyr her.

SPARING: - DNB ønsker å være attraktiv for kundene i sparemarkedet, sier divisjonsdirektør Bengt Olav Lund. Foto: Stig B. Fiksdal

Over 400 fond

- DNB ønsker å være attraktiv for kundene i sparemarkedet. Vi tilbyr over 400 fond på aksjesparekonto og flertallet av disse fondene er eksterne. Det setter kundene pris på, mer enn en av tre fondskroner gikk til eksterne forvaltere, sier Bengt Olav Lund, direktør for personkundene i DNB.

Disse eksterne fondene har vært de mest populære så langt i 2020:

Eksterne fond

Andel av nettotegning*

BlackRock World Technology A2                  

10 %

Handelsbanken Bærekraftig Energi               

5 %

KLP AksjeGlobal Indeks V                       

3 %

Storebrand Fornybar Energi                     

2 %

BlackRock Next Generation Technology           

1 %

AB FCP I International Technology Fund         

1 %

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar             

1 %

Franklin Technology Fund A USD                 

1 %

JPM China Fund A                               

1 %

ODIN Eiendom                                

1 %

*Fond med nettosalg av andeler er tatt med. Fondsklasser summeres.

 

- Kundene våre skal ikke behøve å gå til et annet sted for å få et konkurransedyktig tilbud av fond. Vi tror våre interne fond vil stå seg i konkurransen, men DNB kan ikke levere alle varianter av fond, forteller Lund.

Hvordan velger kundene fond fra fondslisten?

Markedene i 2020 har bydd på stor spredning i avkastningen, og det vekker naturlig nok interessen til investorer.

Teknologi og grønne aksjer 

- Når det gjelder aktivt forvaltede fond ser vi at mange kunder velger fond basert på avkastning, opplyser Lund.

Teknologi og grønne aksjer har uten tvil steget mye i 2020. DNB Miljøinvest har steget 54 prosent, DNB Grønt Norden nesten 29 prosent og DNB Teknologi nesten 24 prosent.

Lund poengterer at historisk avkastning ikke nødvendigvis sier noe om avkastningen fremover. Han er rask til å påpeke at han ikke vil anbefale en sparestrategi som kun baseres på å velge fond med historisk sett høy avkastning.

*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.