Fong og sparing

- Dessverre solgte nok mange fordi de var nervøse

Fondskjøperne kom tilbake i mai og satte inn mer enn noen annen måned så langt i år.

Gode aksjemarkeder har bidratt til at privatinvestorene kommet tilbake i både april og mai, ifølge tall fra VFF.
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 19. jun 2020
Artikkelen er flere år gammel

Koronapåvirkning i tallene

I mai satte privatkundene inn 4,2 milliarder kroner i fond ifølge tall fra Verdipapirfondens forening (VFF) . Administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen forteller at det er normalt at privatkundene sparer mer når det blir usikkerhet.

- I usikre tider ser vi at vi blir mer forsiktig med forbruket og vi sparer mer, det kan også bli resultatet denne gangen. Vi så at de private kom raskt tilbake i april og mai, sier Zakariassen.

Det står i sterk kontrast til hva som skjedde i mars, da personkundene solgte 12,2 milliarder kroner i fondene. I denne perioden stormet det som verst i første halvår av 2020, aksjefondet DNB Global Indeks bunnet ut 12. mars med en negativ avkastning siden nyttår på 15,8 prosent.

- Mars var en svært dramatisk måned. Koronapandemien snudde verden på hodet og skapte stor usikkerhet i finansmarkedene med påfølgende kraftige kursfall. Dette har, naturlig nok, påvirket en del fondssparere, sier Zakariassen.

Mars var en svært dramatisk måned
Bernt Zakariassen
Foto: Verdipapirfondenes forening, montasje DNB Nyheter

Gode aksjemarkeder

Gode aksjemarkedet har bidratt til at privatinvestorene kommet tilbake i både april og mai med en nettotegning av fond på henholdsvis 3 og 4,2 milliarder kroner. Globale aksjer er nå så vidt i pluss for året.

- Det er to grunner, etter mitt skjønn, til å selge aksjefond når det er turbulens i markedene. Det ene er at man trenger pengene her og nå, og da må man akseptere at man selger høns i regnvær. Det andre er at man mister nattesøvnen, sier Zakariassen.

- Hvis man mister nattesøvnen, så burde man ikke vært investert i aksjefond i utgangspunktet. Har man behov for realavkastning, altså avkastning over inflasjonen, er det få alternativer til aksjer, fortsetter han.

Nye spareavtaler

Bengt Olav Lund, leder i personmarked i DNB, fikk også nye spareavtaler under markedssvingningene:

- Vi så at noen av kundene i solgte aksjefondene og hadde kontanter i aksjesparekontoen i en periode. Mange av disse kundene kjøpte seg tilbake i aksjefondene på et senere tidspunkt. Det tyder på at det var noen nervøse sparere når det sto på som verst. Andre gjorde det som bevisste valg om å gå ut av aksjemarkedet i en periode med store svingninger i aksjemarkedet. Samtidig så vi også at vi fikk en del nye spareavtaler, så det var også kunder som benyttet mulighetene til å investere under børsfallet. 

Det var noen nervøse sparere når det sto på som verst.
Bengt Olav Lund
Bengt Olav Lund Foto: Stig B. Fiksdal

Kunnskap om aksjesparing

Zakariassen mener det er behov for basiskunnskap om aksjeinvesteringer.

- Sparerne må lese instruksjonsboken og forstå de sentrale egenskapene ved aksjefondssparing. Det vil komme perioder med negativ avkastning, men investeringer i aksjefond, som gir en eierandel i verdens bedrifter, er for den langsiktige investor. Det gjelder å heve blikket og spare jevnlig, for eksempel i en spareavtale, sier han.

- Dersom ingenting annet aksjekursene har endret seg, er det mest sannsynlig lurt å fortsette som før. Det er de som holder fast ved sin spareplan som mest sannsynlig kommer best ut.

- Jeg tror dessverre at mange solgte, ikke fordi de trengte penger her og nå, men fordi de ble nervøse, forsetter Zakariassen.

Han understreker at det nok også var en gruppe som hadde et prekært behov for kontanter og dermed så seg nødt til å selge under koronapandemien.

Les instruksjonsboken om aksjefondssparing
Bernt Zakariassen

Kombinasjonsfond

Hva om vi reduserer risikoen ved å velge kombinasjonsfond, og samtidig skjuler noe av aksjerisikoen?

- De fleste som sparer har mye investert i bolig og har kanskje også boliglån og da er ikke kombinasjonsfond med stor andel renteplasseringer en god løsning. Hvis alternativet står mellom ingen sparing eller kombinasjonsfond, så vil kombinasjonsfond være å foretrekke. Jeg har også forståelse for at kombinasjonsfond kan være enklere å selge, sier Zakariassen.

Lund mener kombinasjonsfond er et godt tilskudd til kundene som ønsker er ferdigløsning hvor man kan velge andel aksjer i forhold til egne forutsetninger uten å måtte bekymre seg over markedssvingninger underveis i spareperioden.

- DNB ønsker å tilby fond som passer for en stor gruppe kunder. Hvis kundene ønsker lavere risiko, så kan de velge kombinasjonsfond med den aksjeandelen som passer deres sparemål og risikopreferanse, sier Lund.

Merk: Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Fremtidig avkastning i fond vil alltid avhenge flere forhold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i fond vil i perioder være negativ som følge av kurstap.