DNB Invest:

Oljefondets krevende koronaår

Nicolai Tangen sier de har økt fokus på selskaper som er sterke fra før: - De kommer ofte enda sterkere ut av kriser.

ENORM UTVIKLING : Nicolai Tangen og Kjerstin Braathen er begge imponert over omstillingen mange arbeidsplasser har vært gjennom det siste året. Foto: Fredrik Heggelihaugen / Gyro
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 20. mar 2021
Artikkelen er flere år gammel

Hvordan har koronaen påvirket verdens største fond, og bør man tenke annerledes rundt investeringer nå enn det man gjorde før?

Under DNB Invest, en digital investeringskonferanse, intervjuer DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen Nicolai Tangen. Han er sjef for Norges Bank Investment Management (NBIM), og ansvarlig for forvaltningen av Oljefondet eller Statens Pensjonsfond utland som det egentlig heter.

Hvordan har du navigert det siste året? spør Braathen. 

- Det har vært interessant og utfordrende. Vi har jo kontorer i Shanghai og Singapore, så vi fulgte med på viruset fra ganske tidlig fase, sier Tangen.

Tangen sier at da koronaviruset traff Europa, hadde NBIM allerede lagt alle IT-systemer opp i skyen, slik at alle ansatte kunne jobbe hjemmefra.

- Det å se at 150.000 transaksjoner hver dag gjøres fra hjemmekontorene, det er ganske imponerende, og sier mye om året vi har gått gjennom, sier han. 

Ser etter stabile selskaper

Braathen lurer på hvordan krisen har påvirket dem. 

- Vi er en langsiktig investor med et tydelig mandat fra vår eier Finansdepartementet. Vi har ikke endret måten vi tenker på, eller investeringsstrategi, sier han.  

Tangen mener det er viktig med en god ledelse som tenker langsiktig når kriser oppstår.

- Vi ser etter selskaper som holder seg stabile, og som har sterk balanse og som tåler en støyt, sier Tangen, og legger til at de har en diversifisert portefølje med både aksjer, obligasjoner og eiendom.

- Selskaper som er sterke fra før, kommer ofte ut av kriser enda sterkere. For eksempel selskaper som satser på teknologi der andre ikke gjør det, fortsetter han.

Når vi ser hva et virus kan gjøre med verden, hva kan da klimaet gjøre?
Nicolai Tangen

Tangen forklarer at de ikke har endret måten de tenker på, men at de i større grad ser etter selskaper som har kommet gjennom kriser før.

- Dette er heller ikke siste gangen vi ser en krise. Det kan jeg garantere, sier han.

Tross et vanskelig år, mener Tangen at aksjemarkedet har klart seg bra på grunn av likviditetsinnskudd av myndighetene. Myndighetene har støttet markedene med både kjøp av obligasjoner, rentekutt, hjelp til bedrifter og arbeidsledige, for å nevne noe. Likevel er det mange bedrifter som sliter. 

BÆREKRAFT: Både Tangen (t.v) og Braathen (t.h) har begge troen på bærekraftige investeringer. Foto: Fredrik Heggelihaugen / Gyro

Aktivt eierskap og bærekraftige investeringer

Tangen mener det er ekstremt viktig, også for NBIM som er indeksnært, å ha en aktiv eierskapsutøvelse. Derfor har de aktiv dialog med selskapene de eier.

- I fjor hadde vi i overkant av 3000 selskapsmøter med mange gode og viktige diskusjoner, forklarer han.

NBIM har noe de kaller for «forventningsdokumenter» der de forteller om forventningene til selskapene når det gjelder klima, miljø og menneskerettigheter.

- Vi tror det er viktig å kommunisere våre forventninger tydelig og dermed påvirke selskapene i riktig retning, med mindre det er noe riv ruskende galt.

Braathen og Tangen utveksler erfaringer rundt den akselererende utviklingen innenfor bærekraft de siste årene. Tangen forklarer at det også for Oljefondet er viktig å tenke bærekraft.

- Når vi ser hva et virus kan gjøre med verden, hva kan da klimaet gjøre?, spør Tangen. 

Jeg tror det er mer attraktivt å bo i Norge nå enn før
Nicolai Tangen

Søker norske talenter

I tillegg til å tenke miljø og klima, er Tangen opptatt av å utvikle talenter, og tiltrekke de største finanshodene til Norge.

- Jeg tror det er mer attraktivt å bo i Norge nå enn før. Vi har mange flinke mennesker, vi har kapital og vi har frisk luft.

Han er opptatt av at folk innen samme bransje kan utveksle erfaringer, for å bygge hverandre gode.

- Oljefondet kan bli enda flinkere til å dele kunnskap med andre aktører, sier han.

NBIM har et sommerprogram der de tar inn 25 studenter som skal sanke kunnskap og erfaringer.

- Jeg synes vi skal gjøre så mye vi kan for ungdommen. Det er vanskelig å få jobb, og mange har hatt et veldig tøft år nå.

Han legger til at han er veldig opptatt av inkludering og mangfold.

- Vi er 5 millioner mennesker og har et stort mulighetsrom. Jo mer mangfold, jo bedre beslutninger og innovasjon, og desto mer penger tjener man, avslutter han.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment verken som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.