Nytt spennende fond

Kan du tjene penger på at verden endres?

– Miljøutfordringer, kunstig intelligens og robotisering kan virke skremmende, men gir også store muligheter, mener fondsforvalter Audun Wickstrand Iversen. Nå setter han opp et nytt fond som skal tjene på endringene han tror både må og vil komme.

DEN STORE ENDRINGEN: Eksempler på disruptive selskap er Spotify, Über, Airbnb og Google Foto: NTB/ Richard Drew
Lesetid 7 min lesetid
Publisert 05. des. 2019
Artikkelen er flere år gammel

– Du har kanskje opplevd at barn spør «hva er det?» om en CD eller en fasttelefon?

Om ti år vil kanskje barna peke på plastflasker og få ett brydd svar tilbake fra de voksne om at det var noe vi brukte før, sier forvalteren i DNB Asset Management.

- Hvem vet, om noen år nekter du kanskje selv å sette deg inn i en taxi med sjåfør. Fordi du stoler mer på teknologien enn menneskene?

Teknologiske innovasjoner, smartere løsninger og offentlige reguleringer skaper skifter i forbrukernes adferd. Nye selskaper vil vokse fram med nye løsninger. 

Definisjon disruptiv

En «disruptive» innovasjon er en nyskapning som forstyrrer et eksisterende marked ved å gjøre en eksisterende forretningsmodell irrelevant

Begrep innført av Clayton M. Christensen

Som forvalter er Audun på søken etter produktet eller tjenesten som vi «alle» vil bruke om noen år. Hvem vil vel ikke eie en bit av det nye Apple, Facebook eller Google? - spør han. Foto: Stig B. Fiksdal

Hvem vil stå bak det nye Apple eller Google?

Som forvalter er Audun på søken etter produktet eller tjenesten som vi «alle» vil bruke om noen år. Hvem vil vel ikke eie en bit av det nye Apple, Facebook eller Google?

Den første smarttelefonen ble lansert av Apple sent i 2007. Det er ikke så lenge siden, minner han om. - iPhone endret måten vi lever på med sine app’er og sitt evige nærvær 

Det vil komme nye produkter som endrer måten vi tenker og lever på
Porteføljeforvalter Audun Wickstrand Iversen

Det nye fondet vil få navnet DNB Disruptive Opportunities. Fondet skal investere i de selskapene han og hans team tror vil stå bak helt nye tjenester eller produkter.

Et «disruptivt» selskap har forretningsmodeller som bryter med de tradisjonelle måtene å gjøre ting på, forklarer han.

Det blir et fond med høy risiko, men ikke minst med spennende inntjeningsmuligheter.

FREMTIDEN? – Hvem vet, om noen år nekter du kanskje selv å sette deg inn i en taxi med sjåfør? Eller du ber bilen din kjøre deg hjem mens du leser en bok? Rett og slett fordi du stoler mer på teknologien enn menneskene. Foto: NTB/Shutterstock

Teknologi styrer mye av utviklingen, men ikke alt

Den viktigste årsaken til disruptive endringer er teknologisk innovasjon, fortsetter han.

 – Det har vi jo vennet oss til gjennom de siste to hundre årene. Maskiner har i økende grad erstattet oss mennesker på ulike felt.

Det er ikke mange hester og kjerrer lenger i Oslos gater, for å si det sånn.

Det nye er utviklingen har skutt fart.
Porteføljeforvalter Audun Wickstrand Iversen

Smarte roboter, kunstig intelligens og automatisering har satt fart på endringene. Ord som digitalisering, tingenes internett, 5G, kunstig intelligens (AI), clouding og Big Data prøver å forklare hva som skjer.

Det er ikke alltid like lett å forstå «innmaten», samtidig tar vi alle i bruk nye tjenester bare de er brukervennlige nok, eller gir oss en eller annen opplevd fordel.

Påbud og lovendringer gir også endring

Disruptiv innovasjon blir også tvunget fram på grunn av regulatoriske forhold, sier forvalteren. Klimautfordringene er for eksempel en viktig driver. 

Myndigheter gir forbud og påbud. Nye løsninger dukker opp i kjølvannet. Såkalt «Grønn etterspørsel» er typisk lønnsom på grunn av reguleringer. 

Et godt eksempel er el-bilsalget her i Norge
Porteføljeforvalter Audun Wickstrand Iversen

Uten subsidier og bom-regler hadde for eksempel salget av el-biler i Norge neppe tatt av, sier han. Det samme med el-sykler.

Forbrukernes eget miljøengasjement gir også muligheter for nye aktører. Et eksempel her skiftet til mer plantebasert mat og produkter som erstatter plast. 

FOREGANGSLAND: Uten subsidier og bom-regler hadde salget av elbiler i Norge neppe tatt av, sier Wickstrand Iversen. Påbud og subsidier ligger ofte bak ofte grønn etterspørsel. Foto: Wade Vandervort/NTB

Vårt nye fond vil finne dem som tjener på endringene

En fellesnevner for de fleste disruptive endringer er enten at de øker produktiveten, utvider markedet eller høyner lønnsomheten, forklarer Audun. 

Det er slike selskaper fondet DNB Disruptive Opportunities vil investere i. Uavhengig av sektorer og bransjer. Fondet vil investere der nye spennende forretningsmodeller allerede er etablert, eller er på vei. 

Vi vil investere der vi ser potensiale for vekst
Porteføljeforvalter Audun Wickstrand Iversen

Vårt forvaltningsteam har delt den «disruptive verdenen» inn i fem investeringskategorier. I disse fem kategoriene finner vi over 2.000 globale børsnoterte selskaper.

Så blir kunsten å velge de riktige selskapene, noe som vil kreve mye analyse, bedriftsbesøk og «teft», sier han. 

Fondets 5 investeringskategorier

 

1. internett, mobilitet og digitale enheter.

Nettbaserte duppedingser som vil prate, underholde og «følge med oss» de neste årene.

2. Transport av varer og mennesker

Sentralt er elektrifisering og automatisering, eksempelvis førerløse biler og elektriske fly.

3. Produksjon og kunstig intelligens

Fra enkle og billige roboter som lager kaffe og klipper plenen, til mer avanserte og presise roboter som utfører medisinske operasjoner

4. Befolkningseksplosjon og urbanisering

Vi må få helt nye måter å tenke byplanlegging, mat, kosthold, ressursfordeling, utdannelse, sikkerhet og alderdom.

5. Bærekraft og miljø

Nye forretningsmodeller er på vei innenfor energiproduksjon, -lagring og effektivisering, ressursforvaltning (resirkulering, vann) og erstatning av miljøfarlige stoffer (f.eks. mikroplast).

 

Merk: Å investere i aksjefond innebærer en risiko for tap, like mye som gevinst. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen i markedene fondet investerer, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.