#FutureWaves

- Havet tilsvarer den syvende største økonomien i verden

DNB Future Waves er et globalt aksjefond som investerer i selskaper som bidrar til bærekraftig økonomisk vekst.

DNB FUTURE WAVES: - Forskning viser at det er en positiv sammenheng mellom bærekraft og kvaliteten på selskapene, sier Isabelle Juillard Thompsen. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 07. jun 2021
Artikkelen er flere år gammel

Aksjefondet DNB Future Waves ble lansert 7. juni 2021 og i dette fondet rettes oppmerksomheten på blå investeringer for framtiden.

DNB Future Waves forvaltes framover av Isabelle Juillard Thompsen og Audun Wickstrand Iversen. Juillard Thompsen er tilbake i DNB etter nesten 17 år i andre roller. Hun kommer fra stillingen som porteføljeforvalter i Gjensidigestiftelsen.

Hva trakk deg tilbake til DNB?

- Havet og forvaltning av vannressurser ligger mitt hjerte nært. Jeg jobbet også godt sammen med Audun Wickstrand Iversen i tiden som TMT-analytiker i DNB Markets, starter Juillard Thompsen.

DNB Future Waves er avhengig av godt samarbeid

Hun peker på at godt samarbeid er svært viktig i forvaltningen av et fond som DNB Future Waves, og at forvaltning av dette fondet var for spennende mulighet til å si nei til. TMT står for teknologi, mediene og telekom.

- Jeg syns det også er veldig givende å få lov til å jobbe i Norges største miljø for aktiv forvaltning, hvor det er så mye kompetanse på mange områder, forklarer hun.

- Oppsettet for fondet er unikt ettersom vi er i stand til å samarbeide på tvers av de forskjellige sektorforvalterne og deres sterke kompetanse for idé-generering, i tillegg til vår egen tematiske analyse, forklarer Juillard Thompsen. 

Hun trekker spesielt fram teamet for ansvarlige investeringer og fond slik som DNB Miljøinvest

Alternative investeringer og bærekraft

Juillard Thompsen er opprinnelig fransk, og har økonomiutdannelse fra hjemlandet og USA. Hun har jobbet i flere land, men endte til slutt i Norge etter at hun traff en norsk mann. 

Hvordan ble din interesse for bærekraftige investeringer vekket?

- Jeg jobbet i Storebrand innenfor alternative investeringer. Når du jobber innenfor alternative investeringer må du gjøre dype analyser av selskapenes strategi, kvalitet og ledelse. Jeg mener at bærekraft er en naturlig forlengelse av dette, forteller Juillard Thompsen før hun fortsetter:

- Det er forskning som viser er at det er en sammenheng mellom de mest bærekraftige selskapene og kvaliteten på selskapene, ledelsen og langsiktighet i strategien.

Hun peker på at selskaper som tenker langsiktig i større grad også tar hensyn til en større helhet. 

Vann og utdanning

Juillard Thompsen forklarer at de to tingene hun brenner for er nettopp vann og utdanning.

- Da jeg jobbet som analytiker i NBIM analyserte jeg spesielt vannproblematikk. Dette er har et stort omfang, og det er ikke så fremtredende i debatten om klimaendringene som utfordringene skulle tilsi, forklarer Juillard Thompsen.

NBIM, Norges Bank Investment Management, forvalter det vi på folkemunne kaller oljefondet.

Juillard Thompsen er medforfatter av en guide som tar for seg verdsettelse av selskaper der ESG-vurderinger er en integrert del av analysen.

Du har mange jern i ilden?

- Ja, fellesnevneren er bærekraftige investeringer, det betyr at jeg kan bruke min kompetanse og tid på en effektiv måte, og jeg både lærer mye og kan dele kunnskapen min med flere, svarer hun. 

DNB FUTURES WAVES: - 40 prosent av fondets eksponering skal ha fokus på hav og vann. 30 prosent grønn økonomi, sier Juillard Thompsen. Foto: Kristin Folsland Olsen

DNB Future Waves

Juillard Thompsen forklarer at hun og Wickstrand Iversen benytter FNs bærekraftsmål som rammeverk. DNB Future Waves er et globalt aksjefond som investerer i selskaper som bidrar til bærekraftig økonomisk vekst.

- Vi bruker FNs bærekraftsmål for å kommunisere de temaene som er relevante for DNB Future Waves, sier hun.

Hun forklarer videre at elleve av FNs bærekraftsmål er investerbare.

- 40 prosent av fondets eksponering skal ha fokuset på hav og vann. 30 prosent grønn økonomi, slik som eksempelvis sirkulær økonomi og lavkarbon. Resten knytter seg til klima, livskvalitet og helse.

Hun mener at aktiv forvaltning er nøkkelen til å kunne bruke aktivt eierskap, dialog og stemmegiving for å støtte oppunder investeringsprosessen og for å få selskapene til å sette bærekraftsmål som følges opp.

- Havet tilsvarer den syvende største økonomien i verden og anslås å vokse dobbelt så raskt som resten av økonomien frem til 2030, men vi må forvalte hav og vannressurser på en bærekraftig måte. Jeg tror at de selskapene, eksempelvis innen skipsfart og akvakultur, som klarer å tilpasse seg og drive på en bærekraftig måte vil være framtidens vinnere, fortsetter Juillard Thompsen. 

Hvorfor er det viktig nå?

- Vi er midt i en sterk akselerasjon til overgangen til en mer bærekraftig økonomisk modell, for eksempel har president Joe Biden økt satsingen på å få et lavutslippssamfunn, starter Juillard Thompsen.

- Investeringsbehovet for å få til det grønne skiftet er ekstremt høyt, omtrent ett til to oljefond i året, fortsetter hun.

Hun mener at denne overgangen vil drive strukturelle endringer i mange bransjer og skape gode investeringsmuligheter.

Vendepunkt

Juillard Thompsen er overbevist om at finansnæringen er på et vendepunkt der bærekraftige investeringer blir en selvfølge. EUs «grønne avtale» øker hastigheten til denne trenden. På lengre sikt vil risikoen for ikke å være bærekraftig øke betydelig etter hvert som flere investorer begynner å gjøre de riktige beregningene parallelt med at regelverket blir strengere.

Hvilke praktiske utfordringer ser dere?

- Vi har utfordringer med tilgang til kvalitetsdata på dette området som vi kan integrere i forvaltningsjobben. Derfor har Audun og jeg satt i gang «DNB ESG Lab», hvor vi har hyret inn seks studenter som skal hjelpe oss med å tette et informasjonsvakuum, sier Juillard Thompsen.

ESG står for «Environmental, Social and Governance», det vil si bedriftenes evne til å ivareta miljømessige og sosiale forhold, samt eierstyring.

Hun peker på at utviklingen innen rapportering av miljø, sosiale forhold og eierstyring går raskt, men det er en utfordring å se transparens og sprik i vurderingene.

DNB Asset Management har gjort et tilsvarende arbeid innenfor norske obligasjoner.

- På sikt tror jeg at EUs taksonomi vil hjelpe oss med standarder for bærekraftsrapportering, men inntil videre vil det både være hull å tette og mangel på standarder, avslutter Juillard Thompsen. 

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.