DNB leverer gode resultater i krevende tider

DNBs resultat i fjerde kvartal 2023 var 9 403 millioner kroner etter skatt.

Q4: DNBs resultat i fjerde kvartal 2023 var 9 403 millioner kroner etter skatt. Foto: Noah M. Pedersen
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 31. jan 2024
Artikkelen er flere år gammel

Det er 698 millioner kroner, eller 6,9 prosent, lavere enn i samme kvartal i fjor. Resultatet er drevet av en god utvikling i netto renteinntekter og andre inntekter. I tillegg påvirkes det av at skattesatsen blir 16 prosent på grunn av fordelingen av gjeldsrenter i forbindelse med utenlandsvirksomheten.

For året 2023 sett under ett er resultatet etter skatt på 39,5 milliarder kroner, en økning på 6,0 milliarder kroner fra 2022.

Resultatene er sterke i alle kundesegmenter. Bidraget er særlig stort fra bedriftsmarkedet og de internasjonale kontorene. 7 av 10 kroner av DNBs overskudd kom fra andre deler av virksomheten enn personmarkedet i fjerde kvartal.

– Det norske bankmarkedet består av over 100 banker. I dette konkurranselandskapet leverer DNB solide resultater, både i fjerde kvartal og gjennom året som helhet, sier Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB.

Rentetoppen trolig nådd

Norges Bank har hevet styringsrenten 14 ganger siden høsten 2021 for å få bukt med høy prisvekst. Likevel har økonomien holdt god stand, og ledigheten har forblitt lav.

– Norsk økonomi har vist seg usedvanlig robust, og vi tror fortsatt på en myk landing i 2024. Men bildet er todelt. Det er svært tøft i noen bransjer, som for eksempel bygg og anlegg, mens det fortsatt er høy fart i blant annet energi- og leverandørindustrien, sier Braathen.

Mange husholdninger merker innstramningene, men rentetoppen ser nå ut til å være nådd. Samtidig ligger lønningene an til å stige raskere enn prisveksten i år, ifølge ferske prognoser fra DNB Markets.

– Ifølge Norges Bank kan vi få de første kuttene i styringsrenten mot slutten av året, og det vil være gode nyheter for mange husholdninger og bedrifter. Samtidig er det viktig å ha med seg at usikkerheten er høy, blant annet på grunn av den krevende geopolitiske situasjonen i verden, sier Braathen.

Rekord i provisjonsinntekter

DNBs netto renteinntekter endte på 15 997 millioner kroner i kvartalet. Det er en økning på 1,8 prosent fra forrige kvartal.

Inntektene fra andre kundeaktiviteter enn utlån og innskudd (provisjonsinntekter) endte på 2 927 millioner kroner, opp 7,0 prosent fra tredje kvartal. Det er et historisk godt kvartal for denne inntektsposten.

DNB tok tapsavsetninger på 920 millioner kroner dette kvartalet, hovedsakelig knyttet til enkeltkunder i bedriftssegmentet.

Halvparten tilbake til fellesskapet

Bankens styre vil foreslå for generalforsamlingen et utbytte på 16 kroner per aksje for 2023, i tråd med konsernets utbyttepolicy.

Rundt halvparten av DNBs utbytte går tilbake til det norske samfunnet gjennom statens eierskap, Folketrygdfondet og Sparebankstiftelsen DNB. Med det foreslåtte utbyttet vil det for 2023 innebære omkring 12 milliarder kroner tilbake til fellesskapet.

Finansielle nøkkeltall for fjerde kvartal 2023 (tall for tilsvarende kvartal i 2022 i parentes):

 • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 12,3 milliarder kroner (11,2)
 • Resultatet var 9,4 milliarder kroner (10,1)
 • Resultat per aksje var 5,93 kroner (6,36)
 • Egenkapitalavkastningen var 14,6 prosent (17,1)
 • Kostnadsgraden var 38,5 prosent (39,7)
 • Ren kjernekapitaldekning var 18,2 prosent (18,3)

Finansielle nøkkeltall for 2023 samlet (tall for 2022 i parentes):

 • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 53,1 milliarder kroner (40,3)
 • Resultatet var 39,5 milliarder kroner (33,4)
 • Resultat per aksje var 24,83 kroner (21,02)
 • Egenkapitalavkastningen var 15,9 prosent (14,7)
 • Kostnadsgraden var 35,0 prosent (39,0)