Aksjer:

DNB Markets anbefaling på Cool Company

Godt posisjonert for attraktive kontrakter i tiden fremover.

COOL COMPANY: Godt posisjonert for attraktive kontrakter i tiden fremover. Foto: Cool Company
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 04. sep 2023
Artikkelen er flere år gammel

Cool Company steg noe på torsdagens Q2-rapport, men falt fredag tilbake til utgangspunktet og endte på NOK 148.60 pr. aksje.

Vi er nå på vei inn i den ratemessige høysesongen for gassfrakt. Selv om europeiske gasslagre nå skal være fullere enn de var på vei inn i vinteren i fjor har vi i år en australsk arbeidskonflikt som vi ikke hadde da og som kan gjøre at asiatiske og europeiske kjøpere nå i større grad må konkurrere om de samme lastene fra USA og Midtøsten. For LNG-rederiene kan dette innebære lengre seilingsdistanser og økte arbitrasjemarginer – begge deler positivt for ratene. Cool Company har fem LNG-fartøy åpne for nye T/C-avtaler innen utgangen av 2024 og er i denne situasjonen etter vårt syn godt posisjonert for attraktive kontrakter i tiden fremover. 

Vi har en kjøpsanbefaling på Cool Company med et kursmål på NOK 190 pr. aksje. Kursmålet reflekterer at estimert utbytte for 2025 vil gi en direkteavkastning på 12 %. 

Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i rapporten reflekterer DNB Markets’ oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en personlig anbefaling om investeringsstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av at rapporten legges til grunn for investeringsbeslutninger. For informasjon om publiserte investeringsanbefalinger og potensielle interessekonflikter i henhold til Market Abuse Regulation (MAR), vennligst se dnb.no/disclaimer/MAR. For komplett disclaimer knyttet til denne nyhetssaken se «rapporter og analyser på DNB Nyheter» på dnb.no/disclaimer.