Fond og aksjer

En sektor har spent ben for DNBs teknologifond

Men i den samme sektoren ligger det store muligheter fremover, mener forvalterne.

Lesetid 4 min lesetid
Publisert 23. jun 2020
Artikkelen er flere år gammel

Sektorfondet DNB Teknologi har i årevis levert knallsterk avkastning til investorene. Siden starten av 2010 har avkastningen vært på 21,4 prosent per år, mens referanseindeksen oppnådde omtrent 9 prosent i samme periode. 

DNB Teknologi

Foto: DNB

Men i år har meravkastningen vært laber. Så langt i år ligger fondet 5,37 prosentpoeng bak referanseindeksen MSCI World Com Serv & Info Tech.

Det er et par ting som er årsaken til dette, forteller forvalter Sverre Bergland.

- Vi er opptatte av den relative verdsettelsen, og er ikke så sterkt syn på om markedet er dyrt eller billig. Vi har økt eksponeringen mot telekomsektoren som har gitt mindreavkastning over lang tid. Det har vært veldig stor forskjell mellom avkastningen i telekom og i andre deler av teknologi-sektoren de siste fem årene, sier han.

Bergland forvalter fondet sammen med Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune og Erling Haugan Kise. Bergland og Kise var nylig med i podkasten Utbytte og snakket om investeringer i teknologi sammen med programleder Marius Brun Haugen fra DNB Markets. 

Telekom

Bergland og Tandberg kunne blant annet fortelle at lavt prisede selskaper ikke har slått an hittil i 2020:

- Vi er eksponert mot selskaper med lavere prissetting, men timingen har ikke vært optimal og vi har sett en historisk stor forskjell mellom hvordan verdiaksjer har gått versus vekstaksjer. Vi har lidd under dette, men det er ikke lett å treffe 100 prosent på timingen, sier Bergland.

- Vi klarer ikke å meravkastning hvert enkeltår, men vi blir ikke stresset av hvordan andre ser på markedet på kort sikt, vi har troen på at selskapene våre kommer til å gjøre det godt fremover, fortsetter Bergland.

Vanskelig med timing

Defensive telekomselskaper har gjort det overraskende svak under koronapandemien, ifølge forvalterne.

- Timing er svært vanskelig, så vi må posisjonere oss for de langsiktige trendene. For telekom ser vi en rekke forhold som gjør at vi er komfortabel selv om dagens status vedvarer. I tillegg finnes det andre forhold, slik som forhåpentligvis bedre rammebetingelser i Europa, som på sikt kan gi medvind. Koronapandemien har synliggjort på en flau måte hvor dårlige nettverkene er i Europa, sier forvalterne i Utbyttepodkasten.

- Dessverre har telekomnæringen blir regulert i hjel i Europa, men kanskje COVID-19 blir en påminnelse om at telekomselskapene må få bedre rammebetingelser så 5G kan bygges ut i raskere tempo, fortsetter forvalterne.

Dessverre blir telekom regulert i hjel i Europa.
Bergland og Kise

Snakker med hele bransjen

Forvalterne i fondet har gjort globale teknologiinvesteringer i snart 20 år, inklusiv media og telekom. Det er en sektor med mye innovasjon, peker de selv på, i tillegg til at har det vært veldig høy vekst i sektoren.  

- Vi bruker mye tid på industrianalyse. Vi bruker mye av dagen med å snakke med hele bransje: teknologi, media og telekom. Vi får dermed snakket med kundene, leverandørene og konkurrenter, det gir oss et ganske komplett bilde og detaljert industriforståelse, sier Kise.

- I DNB Teknologi ser vi etter selskaper som er i positiv endring, men vil bare eie disse hvis ikke dette er priset inn i verdsettelsen enda. I korte trekk så ønsker vi å eie selskaper som blir bedre, men betale så lite som mulig for det, sier Kise.

For stort?

Begynner det å bli vanskelig å bevege seg når forvaltningskapitalen samlet sett  dere forvalter i DNB Teknologi er på 55 milliarder kroner?

- Det er riktig at fondet begynner å bli stort, men når man ser på investeringsuniverset som helhet, så står teknologi, media og telekom for omtrent en tredjedel av markedene, så vi mener kapitalen vi forvalter er bare en svært liten del av markedet. Vi kan nok ikke kjøpe de aller minste selskapene, samtidig gir størrelse oss noen fordeler. Vi får blant annet tilgang på ledelsen i de store selskapene og vi får møte de beste aksjeanalytikerne, så i sum er det flere fordeler enn ulemper med størrelsen vår, sa Kise.

- Det jeg opplever er at vi blir klassifisert som et sektorfond, men med nesten 1/3 av markedet som mulighetsområde over hele verden, så er har dette fondet mulighet til å ha en bred og diversifisert eksponering, legger Bergland til.

I podkasten snakker Bergland og Kise også om gaming, streaming, sosiale nettverk, nettverkseffekter og skalafordeler, telekom, relativ prising, avkastningsmuligheter, bærekraft, distrupsjon og mye mer.

Her kan du laste ned podkasten og høre hvor de mener at mulighetene ligger fremover. 

Merk: Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Fremtidig avkastning i fond vil alltid avhenge flere forhold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i fond vil i perioder være negativ som følge av kurstap.