Fond og sparing:

- En helt utrolig reise i nordiske småselskaper siste 20 år

Nordiske småselskaper har gitt vesentlig høyere avkastning enn globale indekser i flere tiår.

FØRSTE ÅR: - Vi har hatt flaks med timingen, mange av sektorene har fått en viss medvind fra pandemien, sier forvalter Hans-Marius Lee Ludgvisen. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 16. nov 2020
Artikkelen er flere år gammel

DNB-fondet Nordic Small Cap ble lansert i desember 2019. Hans-Marius Lee Ludvigsen, som forvalter fondet, minner om det er langsiktige trender som ligger bak lanseringen.

- Det har vært en helt enestående avkastning i det nordiske SMB-markedet de siste 20 årene, sier Ludvigsen.  

12,6 prosent i avkastning

Nordiske småselskaper har gitt omtrent 12,6 prosent avkastning årlig siden begynnelsen av 1999. I samme periode har globale småselskaper gitt 9,7 prosent, og de største globale selskapene har gitt 6,2 prosent avkastning, ifølge Morningstar.

- Vi er ikke de første som går inn i dette markedet, men det er fortsatt for få øyne som ser nøye på nordiske småselskaper, forteller Ludvigsen.

- Vi skal utnytte mulighetene som finnes der mens fondet er lite
Hans-Marius Lee Ludvigsen

Fondet konkurrerer mot mange store og etablerte fond i sin kategori. DNB Nordic Small Cap har drøye 200 millioner kroner i forvaltningskapital.

- Mens fondet er relativt lite, vil vi ha mulighet til å investere i en del mindre selskaper som forventes å vokse raskt. Vi skal utnytte denne muligheten, sier Ludvigsen.

Ludvigsen har mulighet til å investere i selskaper med markedsverdi inntil 50 milliarder kroner. 

Flaks med timingen

Ludvigsens forklarer at han har posisjonert DNB Fund - Nordic Small Cap Retail N NOK uavhengig av korona, men han innrømmer gjerne at han har hatt flaks med timingen.

- Mange av selskapene jeg har investert i har hatt en viss medvind fra pandemien. For eksempel har vi hele tiden vært investert i selskaper eksponert mot megatrender som gaming og streaming, sier Ludvigsen før han fortsetter;

- Det er åpenbart effekter jeg ikke forutså da vi satt opp fondet. Samtidig gjorde jeg noen justeringer både på vei ned i mars, og på vei opp igjen som traff ganske godt. Der var det både flaks og dyktighet.

DNB Nordic Small Cap: Avkastningsgraf siden oppstart. Foto: DNB Asset Management

Den ekstreme mandagen

Alt var tilsynelatende som normalt mandagen etter at det ble klart at Joe Biden vant det amerikanske presidentvalget. Ludvigsen tok seg en treningspause og fikk seg et lite sjokk da han var tilbake foran skjermen. Det hadde tikket inn en melding fra Pfizer om fremskritt i utviklingen av en koronavaksine.

- Det var helt ekstremt. Nordiske aksjer gikk tre prosent, mens noen av mine tech-aksjer falt 10-12 prosent i løpet av kort tid. Det var en ekstrem rotasjon fra alle selskapene som hadde «tjent» på pandemien, til selskaper som har vært taperne.

Det var en liten vekker
Hans-Marius Lee Ludvigsen

Selv om det virket dramatisk der og da, påpeker Ludvigsen at dette er prisen for avkastningen hittil i år. 

- Det var voldsomt, men samtidig er det en lav pris å betale for å ha vært heldig med posisjoneringen resten av året.

- Men det var en liten vekker. Selv om man tror at fondet er posisjonert med tanke på bredt utfallsrom, så jeg fikk en liten lærepenge, forteller Ludvigsen. 

Slik velger Ludvigsen aksjer

Ludvigsen ønsker selskaper med markedsposisjon, som leverer tjenester eller varer med høy nytteverdi for kunden og gjerne der inntektene er av gjentakende art.

- Jeg ønsker å investere i selskaper med sterke markedsposisjoner, hvor det er stor andel gjentakende salg og høye byttekostnader. For eksempel er det en del systemkritisk software som er et mareritt å bytte ut. Da har selskapene en latent prisingsmakt som kan gi seg utslag i høyere salg og høyere margin i fremtiden, forklarer Ludvigsen.

Han forklarer også at han liker selskaper som både har organisk og uorganisk vekst, og der skalafordeler gjør at inntektene kan vokse mye raskere enn kostnadene.

- Jeg er i utgangspunktet ganske agnostisk til bransjer og ønsker god diversifisering i fondet. Samtidig ser man nok på porteføljen at jeg føler min «edge» ligger mer innenfor helse, telekom og teknologi enn olje og shipping, forteller Ludvigsen.

- Det er en kjensgjerning at det er mer selskapsspesifikk risiko i de mindre selskapene på børsen
Hans-Marius Lee Ludvigsen

- Jeg kan ikke lære meg alt

For å bøte på noen av utfordringene i sitt investeringsunivers, velger han å holde på en relativt lang liste med selskaper.

- Jeg velger selskaper der jeg mener oddsen er på min side, samtidig er det en kjensgjerning at det er mye selskapsspesifikk risiko i mindre selskaper. Jeg prøver å redusere denne risikoen ved å ha flere ulike selskaper i porteføljen, forklarer Ludvigsen.

Ludvigsen kommer også med en innrømmelse.

- Den lange halen av investeringer er også erkjennelse at jeg ikke kan lære meg alt om alle selskapene. Jeg driver et verdipapirfond og ikke et Private Equity-fond med noen få selskaper i porteføljen. Det gjelder å være ydmyk for at man tross alt sitter på litt avstand fra driften, forteller Ludvigsen.

Ludvigsen er også ydmyk i forhold til oppstarten av fondet:

- Ett år er altfor lite til å trekke noen konklusjon, og som forvalter er man nok ofte mer irritert for det ene prosentpoenget man tapte enn de prosentpoengene man tjente. Trist liv sånn sett, men det er selvfølgelig hyggelig at det har gått veien for investorene i fondet, meg selv inkludert, avslutter han. 

*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.