DNB Markets morgenrapport 10. januar:

Brexitavtalen (endelig) vedtatt

I Storbritannia fikk statsminister Johnson som ventet vedtatt utmeldingsavtalen med EU i går, med et stort flertall i underhuset.

FORNØYD JOHNSON: En videoskjermdump viser en fornøyd britisk statsminister i det utmeldningsavtalen ble vedtatt i går. Foto: NTB scanpix
Lesetid 7 min lesetid
Publisert 10. jan. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Dette er en morgenrapport fra DNB Markets, skrevet av senioranalytiker Knut A. Magnussen:

Saken sendes dermed videre til overhuset for endelig godkjenning. Vedtaket innebærer at Storbritannia vil forlate EU 31. januar og at det vil bli en overgangsperiode på kun 11 måneder.

I denne perioden vil landet fortsatt være med i det indre markedet. Planen er å få på plass en handelsavtale med EU innen utgangen av året. Det kan bli svært utfordrende, fordi det normalt tar mye lengre tid å komme til enighet om en omfattende handelsavtale, slik partene i utgangspunktet ønsker.

En mal synes å være avtalen EU forhandlet fram med Canada, og den prosessen tok sju år. EU-kommisjonens ferske leder Ursula von der Leyen sa tidligere denne uken at det vil være praktisk talt umulig å forhandle fram en avtale og få  den godkjent i løpet av året. Hun venter derfor at britene vil forlenge overgangsperioden. Den beslutningen må tas innen utgangen av juni i år.  

Etter flere dager med mye usikkerhet knyttet til konflikten mellom USA og Iran, trakk aksjemarkedene opp i gårsdagens handel. Boeing-aksjen steg 1,5 prosent på nyheten om at flyet som styrtet ved Teheran antakelig har blitt skutt ned. Representantenes hus stemte for å begrense presidentens muligheter til å angripe Iran, ved at Kongressen må konsulteres før nye aksjoner kan gjennomføres. Forslaget vil kun ha symbolsk betydning, siden det ikke vil få støtte verken av Senatet eller av presidenten selv.

Tross oppgang for aksjer, var det relativt små bevegelser i rentemarkedene. Amerikansk 10-års statsrente er nesten uforandret fra i går, mens europeiske renter trakk litt opp i gårsdagens handel.  

Overrasket positivt

Tysk industriproduksjon overrasket positivt i november. Produksjonen steg med 1,1 prosent, mens det var ventet en noe svakere oppgang. I tillegg, og viktigere, var det at tallene for oktober ble revidert kraftig opp. Fra å ha vist en nedgang på 1,7 prosent, indikerer de nye tallene en nedgang på 1,0 prosent. Noe av revisjonen skyldtes et mindre fall i bilproduksjonen, men den avtok like fullt med 5,3 prosent. Det var imidlertid oppløftende at produksjonen av biler steg med 2,7 prosent i november. Nedgangen på årsbasis avtok dermed fra svært begredelige -14,3 prosent, til litt mindre begredelige -9,6 prosent.

Tysk bilindustri har siden høsten 2018 blitt rammet av flere negative faktorer. Svakere global etterspørsel, særlig fra Kina, utfordringer med strenge utslippstillatelser i EU, og ikke minst overgangen til elektriske biler. Det er  derfor lite trolig at vi får et raskt oppsving for bilproduksjonen fremover, selv om tallene for november var oppløftende.       

Bremset kraftig opp

Arbeidsledigheten i eurosonen holdt seg uendret på 7,5 prosent i november. Det var helt i tråd med forventningene. Ledigheten har vært temmelig stabil siden april i fjor, og kan se ut til å ha nådd en bunn på et marginalt høyere nivå enn under den forrige i 2007. Utflatingen av ledigheten kommer ikke overraskende etter at den økonomiske veksten i eurosonen har bremset kraftig opp. Det er fortsatt stor variasjon i ledigheten mellom de store landene. Ledigheten er lavest i Tyskland (3,1 prosent), men høyest i Frankrike (8,4 prosent), Italia (9,7 prosent) og Spania (14,1 prosent). 

I dag kommer konsumprisene

Her hjemme viste de månedlige BNP-tallene fra SSB at økonomien ser ut til å ha bremset noe opp mot slutten av fjoråret. Veksten på månedsbasis avtok litt til 0,1 prosent i november. Kronen svekket seg litt mot euro utover i går , men hentet seg en del inn og EURNOK handles nå rundt 9,85.

I dag kommer konsumprisene for desember. Det er ventet at kjerneinflasjonen (KPIJAE) vil vise en vekst på 2,0 prosent, som i november, mens Norges Bank (som oss) anslår en vekst på 1,9 prosent. Blir utfallet som ventet, betyr det antakelig null og niks for sentralbankens rentevurderinger.   

Venter 175 000 nye jobber

Dagens viktigste tall i USA er sysselsettingen utenom landbruk, som er ventet å vise 160 000 nye jobber i desember, mens vi venter 175 000. Utviklingen utover høsten har vært sterk, og 6-månedersnittet har steget fra 140 000 i juli til nesten 200 000 i november. Det er foreløpige ingen klar tegn til oppbremsing, men lav ledighet etter en rekordlang oppgangskonjunktur tilsier nok noe svakere vekst i sysselsettingen fremover. Det ventes for øvrig at arbeidsledigheten vil forbli liggende på det rekordlave 3,5 prosent. Denne gangen vil det komme reviderte tall (fem år bakover) for husholdningsundersøkelsen, som danner grunnlaget for ledighetstallene. Lønnsveksten har avtatt noe gjennom høsten og ventes å holde seg uendret på 3,1 prosent i desember.