- Finansverden er ikke slik den blir fremstilt i "Exit"

Disse fire jentene har jobbet med å analysere bedrifters bærekraftsarbeid gjennom sommeren.

EN LÆRERIK SOMMER: Fra venstre: Victoria Skøtt Dahl, Julie Høiestad Stenberg, Helene Sofie Bakke og Rebekka Helland. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 11. aug 2021
Artikkelen er flere år gammel

DNB gjennomfører hvert år ulike internships. I år har seks studenter analysert hvordan bedrifter innarbeider bærekraft i virksomheten. Studentene tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål. 

- Det fine med finans er at det åpner mange dører i næringslivet og byr på utallige arbeidsmuligheter innenfor finanssektoren og andre bransjer. 

Det sier Victoria Skøtt Dahl (24), som studerer til siviløkonom ved Handelshøyskolen BI. Denne sommeren er hun intern i DNB Asset Management, sammen med Julie Høiestad Stenberg (25), Helene Sofie Bakke (21) og Rebekka Helland (22), som går det samme studiet.  

Det at vi jobber med noe som er så tidsaktuelt og relevant gjør at dette internshipet er ekstra spennende
Victoria Skøtt Dahl

Jobber med "hot topic"

Studentene samler inn, analyserer og strukturerer primær- og sekundærdata knyttet til hvordan bedrifter jobber med spesielt vann-problematikk og -løsninger, men også andre miljø-, sosiale og selskapsstyringsspørsmål (ESG). Denne databasen skal danne et bedre investeringsgrunnlag for alle relevante porteføljer i DNB Asset Management.

Dahl synes det er spennende å jobbe med områder som vil dominere finans fremover. 

- ESG har blitt et «hot topic» de siste årene og kommer nok til å bli normen i finansbransjen fremover. Det at vi får mulighet til å jobbe med noe som er så tidsaktuelt og relevant gjør at dette internshipet er ekstra spennende. Vi får også muligheten til å oppleve et godt læringsmiljø og ekstremt gode kollegaer, samtidig som at vi arbeider med noe som skaper verdi og et bedre samfunn, sier hun.

Helene Sofie Bakke legger til:

- ESG har blitt veldig dagsaktuelt med tanke på taksonomien og kravene som kommer i 2022, og utviklingen i fremtiden. 

EUs taksonomi definerer og klassifiserer hvilke økonomiske aktiviteter som EU anser som bærekraftige. 

KVINNER I FINANSMILJØET: På bildet står studentene sammen med kvinnelige forvaltere i DNB Asset Management. Thompsem står i rød jakke. Foto: Stig B. Fiksdal

Et imøtekommende og åpent miljø

- Finansverden er ikke slik den blir fremstilt i "Exit". Det har vært et imøtekommende og åpent miljø i DNB. Vi ble kastet ut i arbeidsoppgavene våre, men får god oppfølging fra porteføljeforvaltere med daglige morgenmøter og lav terskel for å stille spørsmål, sier Dahl.

De andre jentene legger til:

- Vi har fra dag én fått mye ansvar og stor tillit fra våre ledere, og de lar oss i stor grad prøve og feile i stedet for å legge strenge føringer.

Julie Høiestad Stenberg synes det er gøy å bli bedre kjent med DNB som konsern, og hvordan de ulike delene av banken samarbeider.

- Nå har jeg både erfaring fra et lite og et stort forvaltningsmiljø – og det er en overraskende stor forskjell til tross for at det er samme bransje, sier hun. 

- En unik kompetanse som er svært ettertraktet

Isabelle J. Thompsen er forvalter i DNB Asset management, og er en av dem som følger opp sommerens interns. Hun synes det har vært givende.

- Studentene har utviklet unik kompetanse som er svært ettertraktet. Å ha erfaring med å samle inn, analysere og strukturere bærekraftsinformasjon som har betydning for fremtidig verdiskapning, er svært verdifullt.

Hun legger til at det også er svært nyttig for dem som forvaltere å få nye perspektiver fra studentene. 

Vinn-vinn: I tillegg til at studentene får lære masse via sitt internship, får også forvalterne mye ut av å jobbe med studentene, forklarer Thompsen. Foto: Stig B. Fiksdal

Finans og kvinner

Jentene er ikke i tvil om at det har blitt mer fokus på kvinner i finansbransjen, men det er ikke grunnen til at de valgte denne retningen.

- Jeg valgte finans fordi det er spennende å jobbe med analyse av kvantitative data, skape verdi i form av investeringer og bidra til vekst i samfunnet. I tillegg er det kult å gjøre noe som ikke alle andre gjør, sier Dahl.

Vi jenter må være like modige til å ha tro på oss selv, ta sjanser og ta på oss ansvar.
Helene Sofie Bakke

Bakke mener kvinner og menn utfyller hverandre, og at man trenger mangfold for å skape mest mulig verdi i selskaper.

– Vi jenter må være like modige til å ha tro på oss selv, ta sjanser og ta på oss ansvar. Dette er noe jeg lever etter, sier hun.

Rebekka Helland legger til:

– Jeg vil anerkjennes fordi jeg er flink i det jeg gjør, ikke fordi jeg er kvinne. Likevel er jeg positiv til at man retter fokus mot problematikken.

Det viktigste for meg er å kunne jobbe med noe meningsfylt.
Julie Høiestad Stenberg

Veien videre

Studentene er enige om at de tar en allsidig utdanning som kan brukes til det meste, og synes finans virker som en spennende vei å gå.

- Nå har jeg fått innblikk i hvordan ting ser ut fra forvalterperspektivet, og det er absolutt et langsiktig karrieremål. På veien kunne jeg godt tenke meg å prøve meg som analytiker, megler eller konsulent for å få et innblikk i hele verdikjeden, sier Helland.

Stenberg trives veldig godt innen kapitalforvaltning, men hun synes også consulting eller noe innenfor teknologi kunne vært spennende.

- Det viktigste for meg er å kunne jobbe med noe meningsfylt og forhåpentligvis noe som kan bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted, sier hun.