Fond og sparing:

Finner gull der andre ikke leter

DNB-forvalter tror nordiske selskaper innenfor telekom, tek og helse vil gjøre det bra fremover.

NORDISKE SMALL CAP-AKSJER: Hans-Marius Lee Ludvigsen gleder seg til å fortsette jakten på vinneraksjene i det nordiske aksjeuniverset. Foto: Edvard Karijord
Lesetid 7 min lesetid
Publisert 05. feb 2021
Artikkelen er flere år gammel

- Dette fondet er for alle. Minsteinnskuddet er på 100 kroner i Spare-appen hos DNB. 

Hans-Marius Lee Ludvigsen (31) forvalter fondet DNB Nordic Small Cap, som investerer i små og mellomstore bedrifter i Norden. Med gode resultater for fjoråret ser han lyst på det kommende året, og gleder seg til å fortsette jakten på vinneraksjene i det nordiske aksjeuniverset.  

Hva er egentlig small cap-aksjer?

Small cap-aksjer i denne sammenhengen gjelder alle børsnoterte selskaper med en markedsverdi under omtrent 50 milliarder kroner, som vil si at de fleste selskaper på Oslo Børs vil kunne gå under den kategorien. De aller fleste selskapene fondet investerer i vil ha en verdi ganske langt under dette.

Se Ludvigsen fortelle om sin investeringsstrategi, og aksjene vi bør følge med på i Small cap-segmentet her:

Tre argumenter for å satse nordisk

Ludvigsen trekker fram tre argumenter for at nordiske småselskaper er et spennende og bra segment:

- Mange av selskapene i dette segmentet har verdensledende posisjoner innenfor sine nisjer, og har absurd gode markedsposisjoner i forhold til markedsverdien på selskapene, forklarer han. 

Et annet argument Ludvigsen trekker fram, er at du finner et bredt utvalg av aksjer i dette universet. 

- Det finnes selskaper innenfor mange ulike nisjer. Det gjør at du kan gjemme deg i relativt trygge selskaper når børsen går dårlig, også finnes det andre selskaper du kan gi litt mer gass i når børsen svinger opp igjen, forklarer han, og legger til at det gjør at investorer får mange strenger å spille på. 

GOD HISTORIKK: - Nordiske small cap-aksjer har gått helt ellevilt de siste 20 årene, sier Ludvigsen. Foto: Edvard Karijord

Et tredje argument for at nordic small-cap er et spennende aksjeunivers, er at du får betalt for å gjøre grundige aksjeanalyser, og følger selskapene tett. Ludvigsen forklarer at mange av disse selskapene er litt mindre, og derfor underanalysert av naturlige årsaker. 

- Mange av disse små selskapene følges ikke av mange analytikere, som gjør at vi potensielt kan få godt betalt for å gjøre analysejobben selv, og finne gull der ikke mange har lett ennå. Her hjelper det selvsagt på å sitte i DNB-systemet, som gir rask tilgang til ledelsen i selskapene og de få analytikerne som dekker disse selskapene fra før.  

Han legger til: 

- Det tror jeg vi har fått betalt for i 2020 og vil nok være det viktigste konkurransefortrinnet nå fremover. 

DNB Forklarer: Slik fungerer investeringsmarkedet

Nordiske small cap-aksjer har gått helt ellevilt de siste 20 årene
Hans-Marius Lee Ludvigsen

God historisk avkastning

- Nordiske small cap-aksjer har gått helt ellevilt de siste 20 årene, sier Ludvigsen.  

Han forklarer at små selskaper på børsen har en tendens til å gå bedre enn de store, og at nordiske small cap-aksjer har en svært god historikk. 

- Nordiske small-cap aksjer har i snitt steget 13 % årlig de siste 20 årene, så avkastningen i dette markedet har vært veldig bra, sier han.   

Hvorfor gjør nordiske aksjer det bedre enn aksjer i resten av verden?

- Det er det nok flere grunner til. Det kan ha med sektorsammensetning å gjøre. Norden er i tillegg et veldig godt sted å være børsnotert selskap. Det er gode systemer for eierstyring, og det er gode politiske systemer som gjør det trygt å være aksjonær, forklarer fondsforvalteren. 

Hør Utbyttes episode om flere betraktninger av Norden som investeringssted

NORDEN SOM INVESTERINGSSTED: -Norden er et veldig godt sted å være børsnotert selskap, sier Ludvigsen. Foto: Edvard Karijord

Følger med på 800 selskaper

- Når du ser på alle selskaper i «small cap»-universet kommer du til cirka 1.300 selskaper i Norden, men en del av disse selskapene er veldig små, og noen er illikvide, derfor ender vi opp med å følge og analysere cirka 800 selskaper, sier Ludvigsen. 

Litt over halvparten av selskapene er svenske, resten er fordelt i Norge, Danmark, Finland, og noen prosent på Island. 

- De nordiske small cap-aksjene har i gjennomsnitt gått opp 14 prosent de siste 10 årene, mens norske small cap-aksjer i snitt kun har gått opp snaue 2 prosent, forklarer han.  

Det var utfordrende å ha ansvaret for et fond når pandemien kom
Hans-Marius Lee Ludvigsen

Satser på kommunikasjon, teknologi og helse 

Ludvigsen tror oppgangen i nordiske, sammenlignet med norske small cap-aksjer, i stor grad skyldes at eksponeringen i Norge har vært mer rettet mot råvaresensitive sektorer. Gjennom å investere i Norden har man derimot blitt mer eksponert mot megatrender som helse og teknologi. 

- DNB Nordic Small Cap er et bredt fond med god diversifisering. Vi satser på å ha mange posisjoner i fondet. Det er en overvekt av selskaper innenfor kommunikasjonstjenester, teknologi og helse, sier fondsforvalteren.

På spørsmål om hvilke typer selskaper Ludvigsen ser etter innenfor disse sektorene, svarer han: 

 -Jeg ser etter selskaper med en sterk markedsposisjon, høy nytteverdi for kunden, prisingsmakt og gjerne noe som kan vokse organisk via prisøkninger og volum, men også via oppkjøp. Har aksjen i tillegg positiv aksjekursutvikling over tid, tikker det veldig mange bokser for oss. 

GODE UTSIKTER FOR NORDISKE AKSJER: Hans-Marius Lee Ludvigsen ser lyst på det kommende året. Dette bildet er av utsikten fra hans kontor i 8. etasje. Foto: Edvard Karijord

Tre spennende aksjer

Ludvigsen trekker fram tre selskaper han har troen på det kommende året: 

  • Fondets største posisjon: Embracer. Det er et selskap som driver med videospillutvikling. Aksjen har gått utrolig bra, og jeg tror det er mye mer å hente der. Videospill er en megatrend, selskapet har blitt en stor spiller internasjonalt. Det har mange spillutvikler-studioer, og en bra pipeline med spill. I tillegg har de en bra lommebok til å kjøpe opp flere spill og studioer, slik at selskapet kan vokse raskt i mange år.   
  • Talenom: Et finsk regnskapsselskap som satser på enkle, digitale løsninger. De tar SMB-segmentet i Finland med stor fart. De har akkurat begynt inntoget sitt i Sverige. Kan de få til halvparten av det de fikk til i Finland, i Sverige, kommer den aksjen til å fortsette å gå bra. 
  • Storytel: En global lydboktjeneste. Et selskap i et marked som skal vokse sterkt i mange år. Det er mange land der lydbok-fenomenet ikke har gjort sitt inntok enda. Selskapet kan kjøpe opp kataloger rundt om i verden, samtidig som de kan vokse organisk, så jeg tror også at den trenden er ganske sterk på fem års sikt.   
Jeg har ingen gode argumenter for hvorfor disse aksjene ikke skal fortsette å gå bra
Hans-Marius Lee Ludvigsen

Knallsterk debut 

- 2020 har vært et spesielt år, både i og utenfor aksjemarkedet, sier Ludvigsen. 

Ludvigsen startet i DNB sommeren 2019, og fikk ansvaret for å forvalte det nyoppstartede fondet DNB Nordic Small Cap allerede et halvt år etterpå. Som fersk fondsforvalter, fikk Ludvigsen annerledes-året som sitt debutår.  

- Det var utfordrende å ha ansvaret for et fond når pandemien kom. Man har jo aldri opplevd en slik krise før, og jeg hadde kun jobbet som forvalter i tre måneder. Samtidig var vi heldige i eksponeringen da markedet var på vei nei i mars/april. Vi fulgte nøye med, og endret porteføljen etter hvert som situasjonen utviklet seg, forklarer den unge fondsforvalteren.  

Fjorårets avkastning for fondet endte på over 56 prosent var nesten 30 prosentpoeng mer enn referanseindeksen. 

- At avkastningen så langt har vært bra er morsomt for investorene, meg selv inkludert, men ett år er ekstremt kort tid i aksjemarkedet, sier Ludvigsen.  

Når ting går bra, kan man jo fort bli redd for at ting skal slutte å gå bra
Hans-Marius Lee Ludvigsen
GOD AVKASTNING: DNB Nordic Small Cap har hatt svært god avkastning det siste året. Foto: Edvard Karijord

Gode utsikter for det neste året

Forvalteren understreker at du bør ha 2020 i bakhodet når du skal gjøre investeringer i 2021. 

- Noen selskaper ble «koronavinnere» og vant mye på at folk forandret vanen sine, var mer hjemme. Disse steg mest, mens andre tapte mye på at samfunnet stengte ned. 2021 blir nok et år der ting normaliserer seg litt mer, og taperne kan bli vinnere, sier Ludvigsen. 

Samtidig er han optimistisk, og har troen på småselskaper i tiden fremover.   

Er det grunn til å tro at fondet vil gi meravkastning, også i tiden fremover?

- Når ting går bra, kan du jo fort bli redd for at ting skal slutte å gå bra, sier han, og legger til:  

- Jeg har ingen gode argumenter for hvorfor disse aksjene ikke skal fortsette å gå bra. Det er heller ikke de samme selskapene som trenger å gå bra i 20 år. 

Jeg har ambisjoner om å slå indeksen med god margin det kommende året, og det tror jeg at jeg kommer til å gjøre
Hans-Marius Lee Ludvigsen

Påfyll av nye selskaper

Han forklarer at man stadig får et påfyll av nye selskaper i bunn, som kan ta over plassen til de aksjene som har gått veldig bra. 

- Og selskaper som har gjort det bra og vært i vår portefølje en stund, kan vokse seg store og gå ut av utvalget, legger han til. 

Hvor mye tror du at du kommer til å slå indeksen med i år? 

- Jeg har ambisjoner om å slå indeksen med god margin det kommende året, og det tror jeg at jeg kommer til å gjøre. Det er jo det jeg jobber mot hver dag. 

ESG er relevant i nesten alt om dagen
Hans-Marius Lee Ludvigsen

Bærekraft blir viktigere

Det stilles mer krav til fond om hva slags eksponering de har relatert til ESG.  

Hvordan oppmerksomhet får dette i fondet, og hva tenker du rundt posisjonering med tanke på ESG? 

- Jeg har ikke definert Nordic Small Cap som et grønt fond, men jeg prøver nærmest å være det, sier Ludvigsen.  

Han mener at grønne aksjer og fond er en bølge som er kommet for å bli.  

- Også er det en del selskaper innenfor ESG der utsiktene er veldig lyse.  

Ludvigsen tror det finnes veldig mange spennende businessmodeller på dette området, og mener det strømmer inn mye penger i bærekraftige fond.  

- ESG er relevant i nesten alt om dagen. Det er viktig, og jeg tror det kommer til å bli enda viktigere, sier han.  

Til slutt, ett siste spørsmål til fondsforvalteren: 

Hvor bemidlet bør man være om man skal investere i DNB Nordic Small Cap?

- Dette fondet er for alle. Minsteinnskuddet er på 100 kroner i Spare-appen hos DNB. Jeg er ikke bemidlet og jeg har investert i fondet, svarer han. 

Dette betyr ESG

ESG er den internasjonalt mest brukte forkortelsen for bevissthet rundt miljø (Environment), sosiale forhold (Social) og eierstyring (Governance). 

ESG handler altså ikke bare om hensynet til klima, men også om å ta sosialt ansvar og eieransvar.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er verken ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene eller enkeltaksjene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.