DNB Markets om aksjemarkedet 12. august:

Frustrasjonen over støttetiltakene i USA

Manglende fremdrift sender samtlige indekser ned.

INGEN ENIGHET: Senatets majoritetsleder Mitch McConnell kommer ikke til enighet med demokratene. Foto: NTB scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 12. aug. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Dette er en morgenrapport fra DNB Markets (*), skrevet av aksjeanalytiker Ole-Andreas Krohn

Det amerikanske aksjemarkedet fortsatte i første omgang i går å vise en positiv utvikling med økende risikovilje reflektert i de sektorene som tidligere i pandemien har falt mest tilbake, og samtidig fallende interesse for sektorene som vil være mest utsatt ved en ytterligere forverring av handelsforbindelse med Kina. Etter hvert kom imidlertid frustrasjonen over den manglende fremdriften i forhandlingene om de forlengede støttetiltakene tilbake i hele markedet, og dette trakk samtlige indekser ned.

Dow og S&P500 endte ned henholdsvis 0.4 % og 0.8 %, mens Nasdaq sluttet ned 1.7 %. Volumet på de tre hovedindeksene steg til 91-96% av gjennomsnittet for de siste tre månedene. VIX-indeksen snudde opp med 8.6 % til 24 punkter. I rentemarkedet har avkastningen på tiårige amerikanske statsobligasjoner løftet seg videre og ligger i øyeblikket på 0.66 %. 

Nedgang i Asia

Med et unntak for Japan fortsetter nedgangen i Asia i morgentimene i dag.  Det japanske markedet får støtte av en svekkelse i Yenkursen og Nikkei-indeksen ligger kort før stengetid opp med 0.4 %. De viktigste kinesiske indeksene er samtidig ned inntil 3 %. Fra makrosiden får vi i dag KPI-tall fra Sverige og USA. I tillegg kommer den ukentlige oppdateringen av antall boliglånssøknader i USA. Samtidig med at utsiktene til en enighet om forlengelse av amerikanske myndigheters støttetiltak i forbindelse pandemien på helt kort sikt virker å være skjøvet ut ser det også ut til at oppmerksomheten i markedene nå er mer direkte tilbake på de globale tallene for utviklingen i antall virustilfeller.  

Begrenset effekt

De foreløpige amerikanske oljelagertallene lagt fram i går kveld indikerte at det forrige uke var et trekk i råoljebeholdningene på 4 mill. fat. I utgangspunktet var det ventet en reduksjon i disse beholdningene på 2.5 mill. fat og oppdateringen har dermed bidratt til å støtte oljeprisene det siste halve døgnet. Med en fornyet bekymring for den globale etterspørselsutviklingen har imidlertid effekten vært begrenset. WTI-prisen falt i USA i går med USD 0.23 pr. fat og endte på USD 41.81 pr. fat. Prisen har i morgentimene i dag trukket videre ned til USD 41.69 pr. fat. Brent-prisen ligger før åpning i Europa på USD 44.65 pr. fat, hvilket er ned USD 0.49 pr. fat i forhold til prisnivået ved stengetid i det norske markedet i går.   

ICE Groups kvartalsrapport   

ICE Group legger fram Q2-rapporten førstkommende tirsdag. Selskapet har tidligere guidet for å oppnå break-even EBITDA i andre halvår 2020, men med utgangspunkt i våre forventninger om reduserte kostnader estimerer vi at dette målet vil kunne være innfridd allerede i Q2. Vår oppmerksomhet vil likevel i første rekke være rettet mot hva ledelsen legger fram av finansieringsplaner fremover. Selskapet er i en oppbyggingsfase og slik vi ser det innebærer dagens kontantbeholdning at de innen de neste to månedene vil måtte ha på plass ytterligere finansiering. En slik løsning vil kunne bety innhenting av ny egenkapital eller opptak av ny gjeld, eller en kombinasjon av begge. Denne situasjonen betyr at det er risiko i aksjen, men gitt selskapets markedsposisjon og positive utsikter venter at en løsning vil komme på plass og har en kjøpsanbefaling med et kursmål på NOK 23 pr. aksje. Kursen stengte i går på NOK 15.30 pr. aksje.          

(*) Denne rapporten er utarbeidet av DNB Markets, et forretningsområde i DNB Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i rapporten reflekterer DNB Markets’ oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av at rapporten legges til grunn for investeringsbeslutninger. Her kan du lese den fulle versjonen