DNB Markets om aksjemarkedet 15. september:

Gjenvunnet tro på teknologisektoren

Spenning knyttet til Apples lanseringsarrangement senere i dag.

HVA KOMMER I DAG: Apple CEO Tim Cook på en utviklerkonferanse i fjor. Foto: NTB scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 15. sep 2020
Artikkelen er flere år gammel

Dette er en morgenrapport fra DNB Markets, skrevet av aksjeanalytiker Ole-Andreas Krohn (*):

Oppkjøpsaktivitet, gjenvunnet tro på teknologisektoren i forkant av Apples lanseringsarrangement senere i dag og signaler om at vaksineutviklingen er tilbake på sporet, ga støtte til det amerikanske aksjemarkedet i går.

Etter et løft ved åpning ble indeksene liggende relativt flatt gjennom resten av dagen og ved stengetid var Dow opp 1.2 %. S&P500 og Nasdaq var på samme tidspunkt opp henholdsvis 1.3 % og 1.9 %. Volumet på de tre hovedindeksene kom inn på henholdsvis 91-101 % av gjennomsnittet for de siste tre måneder. VIX-indeksen var i går ned med 3.8 % til 25.9 punkter.

I rentemarkedet ligger avkastningen på tiårige amerikanske statsobligasjoner i morgentimene i dag på 0.67 %, hvilket er opp 1 basispunkt i forhold til nivået ved stengetid i det norske markedet i går.     

Bedre enn ventet fra Kina

De asiatiske markedene får i dag, med unntak av for en valutatynget japansk indeks, drahjelp av de kinesiske nøkkeltallene lagt fram tidligere i dag. Tallene for veksten i både industriproduksjonen, detaljhandelen og investeringene var bedre enn ventet og de viktigste kinesiske indeksene er i øyeblikket opp inntil 0.6 %. Nikkei i Tokyo ligger kort før stengetid ned med 0.5 %.

Mens vi i det norske markedet i dag får en oppdatering av handelsbalansen og Norges Banks rapport fra Regionalt Nettverk, får vi fra UK og Sverige oppdaterte ledighetstall. Fra EU og fra Tyskland kommer det i tillegg oppdaterte forventningsindikatorer. Fra USA kommer det etter hvert en volatil måling av industriaktiviteten i New York, samt tall for industriproduksjonen i august.

Boligprodusenten Lennar la fram kvartalstall etter børs i USA og på tross av rapporten ser ut til å ligge klart over estimatene ble aksjen etter børs handlet ned med 4 %. Det kan se ut som dette skyldes ledelsens dempede forventninger til prisutviklingen i fjerde kvartal. Nikola steg i ordinær handel i går med 11 %, men falt deretter tilbake med 8 % i handel etter børs. Reverseringen av oppgangen kom etter nyhetsmeldinger om at det amerikanske børstilsynet er i ferd med å vurdere beskyldningene mot selskapet.     

Ventemodus i olje

I oljemarkedet ser det ut som aktørene i øyeblikket er i en ventemodus. Det man venter på er både de ukentlige amerikanske lagertallene og konklusjonene fra ukens samtaler mellom OPEC+-landene. WTI-prisen i USA var i går ned med USD 0.19 pr. fat til USD 37.21 pr. fat og prisen er i morgentimene i dag tilnærmet uendret på USD 37.20 pr. fat. Brent-prisen ligger før åpning på USD 39.52 pr. fat, hvilket er ned USD 0.20 pr. fat i forhold til nivået ved stengetid i det norske markedet i går.  

Ocean Yield

Ocean Yield meldte etter stengetid i går at selskapet i tredje kvartal vil ta nedskrivninger på USD 130 mill. i forbindelse med to av selskapets fartøy. Dette vil redusere egenkapitalandelen til 26.1 % og innebærer slik vi ser det at selskapet fortsatt har en buffer på USD 40 mill. ned til lånekravet om en egenkapitalandel på 25 %. Samtidig gjentar selskapet imidlertid at de vil utbetale et stabilt utbytte. Etter forrige kvartal var utbyttet på USD 0.05 pr. aksje. Dersom selskapet opprettholder denne utbetalingen fremover vil det på våre estimater innebære et utbetalingsgrad på rundt 50 % og en økning av egenkapitalandelen igjen med 0.7%-poeng pr. kvartal. Ocean Yield stengte i går på NOK 21.80 pr. aksje og vi har før eventuelle endringer en kjøpsanbefaling med et kursmål på NOK 26 pr. aksje..

(*) Denne rapporten er utarbeidet av DNB Markets, et forretningsområde i DNB Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i rapporten reflekterer DNB Markets’ oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av at rapporten legges til grunn for investeringsbeslutninger. Her kan du lese den fulle versjonen