DNB Markets morgenrapport 4. mai:

Global knapphet presser priser opp

En overveldende andel av amerikanske og europeiske industribedrifter melder om dette: Økte kostnader på råvarer og innsatsvarer.

OPP: En overveldende andel av amerikanske og europeiske industribedrifter melder om de samme: Økte kostnader på råvarer og innsatsvarer. Foto: NTB
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 04. mai 2021
Artikkelen er flere år gammel

Et stort flertall av norske industribedrifter opplever at mange av innsatsvarene de bruker i produksjonen har blitt dyrere, ifølge DNB PMI-indeksen for april, som ble publisert i går. For tredje måned på rad holdt indeksen for «betalte priser» seg over 75, et svært høyt nivå. Det har ikke skjedd tidligere. I kommentarfeltene meldes det om oppgang for et bredt spekter av varer, inkludert trelast, plastkomponenter, metaller, kjemikalier og elektronikk.

En overveldende andel av amerikanske og europeiske industribedrifter melder om de samme: Økte kostnader på råvarer og innsatsvarer. Delindeksen for «betalte priser» i gårsdagens ISM-publisering fra USA økte til hele 89,6 i april, det høyeste nivået siden juli 2008, og leveringstiden har blitt rekordlang. Rapporten kommenterer at selskapene og deres leverandører strever med å møte den økte etterspørselen på grunn av bred mangel på råvarer, som kobber og stål, og innsatsvarer, økende råvarepriser og kapasitetsproblemer i frakten av produktene. Global elektronikkproduksjon hemmes av stor knapphet på halvledere («semiconductors»), en sentral komponent i blant annet vaskemaskiner og andre hvitevarer, TV og smarttelefoner. Knappheten kommer i kjølvannet av sterk etterspørsel etter elektronikkvarer gjennom pandemien. I tillegg kan Kinas hamstring av «chips» etter sanksjoner fra amerikansk hold ha bidratt (se FT-artikkel).

I dagens situasjon vil bedriftene åpenbart være interesserte i å øke sine utsalgspriser for å bevare marginene sine. Prisøkningene kan komme til å nå helt ut til forbrukerleddet, slik at inflasjonen – en viktig målvariabel for sentralbankene - øker. 

Hvordan vil sentralbankene reagere på en slik inflasjonsoppgang? Svaret på det spørsmålet avhenger kritisk av hvorvidt den blir vurdert til å være av en midlertidig eller av en varig karakter. Førstnevnte vil sentralbankene la passere, mens sistnevnte vil føre til at de pengepolitiske stimulansene reduseres.

Sentralbankene kan selvsagt komme til å bomme i sin vurdering, og fasiten får vi først i ettertid. Men om inflasjonen skal løftes på langvarig basis, er det vanskelig å se for seg at det kan skje uten at også lønnsveksten løftes. Om lønnstakere ikke får kompensert for økt prisvekst i lønnsoppgjørene, vil deres reelle kjøpekraft reduseres. Det vil gi lavere etterspørsel i økonomien, som igjen bidrar til lavere prispress.

Er vi nå ved et vendepunkt? I de siste tiårene har lønnstakere, og da særlig de med lavere inntekter, fått stadig dårligere uttelling i fordelingen av inntektsveksten i samfunnet. Det skyldes blant annet svekket forhandlingsmakt. Utviklingen har vært særlig dramatisk i USA. Nå ønsker president Biden å snu utviklingen, både ved å øke minimumslønn og ved å styrke fagforeningenes makt. Det kan bli krevende å få til, og det skjer i alle fall ikke over natten. Jeg anbefaler kollega Kristine Aunvåg Matsens ferske notat som omhandler nettopp dette spørsmålet.

Feds representanter bruker fortsatt taletiden sin på å snakke ned forventningene om en nedtrapping av stimulansene. I går gjentok sentralbanksjef Powell at den økonomiske gjeninnhentingen så langt er preget av ulikhet på tvers av raser og inntektsgrupper. New York Fed-sjef, John Williams, sa at forholdene så langt ikke er i nærheten i å tilsi en endring i pengepolitikken.

Markedene liker signalene om fortsatte stimulanser. Europeiske og amerikanske børser steg i går, med unntak av teknologitunge Nasdaq, som falt med 0,5 prosent. De lange rentene har stort sett trukket litt ned, med norske som ett unntak. Aksjemarkene i Asia har også trukket oppover i dag. Merk at kinesiske og japanske markeder fortsatt er feriestengte, mens britiske åpner igjen i dag etter langhelg. Dollaren har svekket seg på bred basis, mens den svenske krona utmerker seg med en sterk utvikling gjennom det siste døgnet. Den norske krona har holdt stand, med EURNOK notert på 10,00, marginalt høyere enn på samme tid i går.

Aksjemarkedet i dag ved Ole-Andreas Krohn

Investorene i det amerikanske aksjemarkedet kunne etter gårsdagens oppdatering av ISM indeksen legge rentebekymringene litt til siden og sammen med utviklingen i råvareprisene ga dette et løft for blant annet energisektorene. Samtidig ser det imidlertid ut til at gevinstsikringen innen teknologi fortsatte. Mens Dow og S&P500 innledet uken opp henholdsvis 0.7 % og 0.3 %, endte dermed Nasdaq ned 0.5 %. Volumet på de tre hovedindeksene kom inn på 76-89% av gjennomsnittet for de siste tre måneder. VIX-indeksen snudde ned igjen med 1.6 % til 18.3 punkter og avkastningen på den amerikanske tiåringen falt med 3 basispunkter til 1.6 %.

Mens børsene i Japan og Kina fortsatt er stengt ser vi etter gårsdagens nedgang i dag en mer blandet utvikling i de øvrige regionale markedene. Hovedindeksene i Hongkong og Sør-Korea ligger opp inntil 0.3 %, mens et teknologitungt marked i Taiwan i øyeblikket er ned med 2 % på stigende lokale pandemibekymringer. Selv om vi også i dag får begrenset med nøkkeltall ut i markedene vil de som i løpet av ettermiddagen kommer fra USA fortsatt kunne påvirke retningen også i det norske markedet. Handelsbalansetallene for mars offentliggjøres kl. 14.30, mens tallene for ordreinngangen i samme måned legges ut kl. 16.00 norsk tid.     

Markedsaktørene tvilte seg i går fram til at stigende aktivitet i andre regioner vil kunne veie opp for den midlertidige usikkerheten skapt av pandemiutviklingen i India når det gjelder etterspørselsutsiktene etter olje fremover. WTI-prisen i USA ble dermed sendt opp med USD 0.92 pr. fat til USD 64.49 pr. fat. Prisen har i morgentimene i dag kommet ned igjen på USD 64.30 pr. fat, mens Brent-prisen før åpning i Europa ligger på USD 67.38 pr. fat. Det innebærer at Brent er ned USD 0.16 pr. fat i forhold til nivået ved stengetid i det norske markedet i går.    

Flere av Aker-selskapene innen fornybar energi legger fram kvartalsrapporter i dag og vil i løpet av formiddagen også følge opp med presentasjoner. Felles for selskapene er at omsetningen så langt er begrenset og at interessen i første rekke er rettet mot fremdriften på eksisterende samt eventuelle nye prosjekter og samarbeidsavtaler. Kursen i Aker Horizons vil i tillegg til å kunne påvirkes av forventningene til nye strukturelle grep også henge tett sammen med utviklingen i ikke-børsnoterte eiendeler samt markedets verdsettelse av majoritetspostene i Aker Carbon Capture, Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen. Før eventuelle endringer på grunnlag av dagens gjennomganger har vi en kjøpsanbefaling på Aker Horizons og et kursmål på NOK 57 pr. aksje. Kursen endte i går på NOK 30.18 pr. aksje.   

Telenor har i dag rapportert en omsetning for Q1 på NOK 28.9 mrd. og en justert EBITDA for perioden på NOK 13 mrd. Vi lå på forhånd inne med estimater på henholdsvis NOK 28.6 mrd. og NOK 13.1 mrd., mens konsensus i markedet lå på NOK 28.9 mrd. og NOK 13.1 mrd. Nedskrivningen av verdiene i Myanmar vil få oppmerksomhet i dag, men vi mener dette for en stor del allerede bør være reflektert i verdsettelsen. Kursen stengte i går på NOK 149.15 pr. aksje og vi har før eventuelle endringer en kjøpsanbefaling med et kursmål på NOK 190 pr. aksje.