Rekordhandler og pandemisvingninger

Aksjehandelsaktiviteten til privatinvestorene var rekordhøy og svingte med pandemien i 2020.

FORSKJELLER: Det var klare forskjeller mellom kvinner og menn i Tesla-aksjen og markerte regionsforskjeller i Kahoot-aksjen. Foto: DNB
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 15. jan 2021
Artikkelen er flere år gammel

Denne rapporten er utarbeidet av Marius Brun Haugen i samarbeid med Jarle Nummedal og Tobias Brodd – DNB Markets. 

Privatinvestorene preget børsåret

Privatinvestorene som handler via aksjehandelsløsningen i nett- og mobilbanken til DNB nettokjøpte (*) aksjer i 2020 for 3,5 milliarder kroner og handelsaktiviteten var rekordhøy.

Handelsaktiviteten var på sitt høyeste da Norge stengte ned, bunnet ut i august og steg tilbake til de rekordsterke nivåene mot slutten av året.

Uten sammenligning for øvrig registrerer vi at toppene i handelsaktiviteten i mars/april og desember sammenfaller med periodene da pandemi og restriksjoner har vært på høye nivåer.

Nesten 1 av 10 aksjehandler ble gjort av kvinner (9 %) og de sto for 5 prosent av det totale omsetningsvolumet.

Foto: DNB Markets

De mest populære aksjene

Til tross for alle utfordringer selskapet og bransjen har hatt i år. Ingen over, ingen ved siden.. Nesten 1 av 10 handler var i flyselskapet Norwegian, som var den klart mest handlede aksjen blant DNB-kundene i 2020. Aksjen ble handlet mer enn dobbelt så mange ganger som nestemann på topplisten. Der finner vi hydrogenselskapet NEL. Sammen med Equinor er Nel den eneste aksjen på topplisten som ble nettosolgt av våre kunder i 2020. Forhåpentligvis har mange sikret seg hyggelige gevinster. Det fremgår ikke av figuren, men det er også verdt å merke seg at resten av de oljerelaterte aksjene på topplisten har blitt nettokjøpt, til tross for at sektoren har vært under press.

De 10 mest handlede aksjene utgjorde mer enn 30 prosent av alle omsatte aksjer, basert på antall handler.

Foto: DNB Markets

Aksjene som ble nettokjøpt

Norwegian har vært en populær aksje blant privatinvestorene over flere år, men at de nettokjøpte aksjen så markert i 2020, gitt selskapets situasjon og utviklingen i aksjekursen, var noe overraskende. Topplisten preges for øvrig av tradisjonelle tungvektere på børsen som Telenor, DNB og Yara. 

Foto: DNB Markets

Aksjene som ble nettosolgt

Hydrogenaksjen NEL har vært blant de mest handlede aksjene hver måned gjennom hele 2020. Aksjen har klatret til stadig nye topper gjennom året, men i  sum har investorene nettosolgt NEL. Forhåpentligvis har flere av investorene hatt en hyggelig reise og sikret gevinst i aksjen. Det samme gjelder for Scatec Solar og Tomra, selv om kursoppgangen til sistnevnte «kun var i området ~50%». 

Foto: DNB Markets

Tesla dominerte utenlandshandelen

Tesla dominerte, som ventet, blant de internasjonalene aksjene målt på aktivitet (transaksjoner). At aktiviteten har vært høy i flere hotellaksjer må langt på vei kunne tilskrives pandemien. 

Foto: DNB Markets

Teknologigigantene

FAANG-aksjene er de store amerikanske teknologigigantene. Investorene nettokjøpte Google (Alphabet), Apple og Amazon, mens Facebook og Netflix ble nettosolgt. 
Foto: DNB Markets

«Den nordiske fornybarindeksen»

I figuren tracker vi handelsaktiviteten i 21 nordiske «fornybar»-aksjer (ESG) i prosent av den totale handelsaktiviteten. Aktiviteten i disse aksjene har vært stor og økt ettersom stadig flere ESG-aksjer har kommet på børs i 2020. I oktober utgjorde handelen i disse aksjene nesten 20 prosent av totalhandelen i oktober.

NEL utgjør en betydelig del av aktiviteten i fornybaraksjene og bidrar, sammen med Scatec Solar, til at indeksen er nettosolgt i 2020 totalt sett. Justerer vi for NEL og Scatec blir imidlertid bildet annerledes. 13 av de 21 aksjene i indeksen ble nettokjøpt i 2020.

Vi regner med at ESG kommer til å være et minst like relevant tema i 2021 som det var i 2020 og er spent på å følge utviklingen i investorenes interesse for fornybaraksjene. 

Foto: DNB Markets

Kvinner kjøpte, menn solgte

Noen vil kanskje mene at kvinner og menn som regel har ulike preferanser når det kommer til bil. Litt overraskende er det likevel at Tesla skilte seg ut i statistikken som aksjen kvinnene nettokjøpte, mens mennene nettosolgte. Mennene sto for 9 av 10 handler i aksjen. 

Det sagt ser vi ikke store forskjeller i handlemønstrene mellom kvinner og menn når det kommer til de mest populære aksjene. Dette er en kuriositet.  

Foto: DNB Markets

Unge investorer

Salatprodusenten Kalera skiller seg ut som en av aksjene som ble nettosolgt av de unge investorene (18-29 år), men nettokjøpt av både de «fremadstormende» (29-49 år) og «erfarne» (50 år -) investorene.

NB! Vi har delt inn investoraktiviteten i tre aldersgrupper og gitt gruppene kallenavn. «De unge» (18-28 år), «de fremadstormende» (29-49 år) og «de erfarne» (50 år-). All investoraktivitet er inkludert i utvalget.

Foto: DNB Markets

«Fremadstormende» investorer

Elkem skiller seg ut hos de «fremadstormende» investorene (29-49 år). Aksjen ble nettosolgt, mens den ble nettokjøpt av de «erfarne» investorene (50 år -). De unge investorenes aktivitet i Elkem var begrenset, men de nettosolgte aksjen så vidt det var.

NB! Vi har delt inn investoraktiviteten i tre aldersgrupper og gitt gruppene kallenavn. «De unge» (18-28 år), «de fremadstormende» (29-49 år) og «de erfarne» (50 år-). All investoraktivitet er inkludert i utvalget.

Foto: DNB Markets

«Erfarne» investorer

Utover forskjellene som allerede er nevnt, merker vi oss at de «erfarne» investorene (50 år -) var markerte nettoselgere i Tomra.

NB! Vi har delt inn investoraktiviteten i tre aldersgrupper og gitt gruppene kallenavn. «De unge» (18-28 år), «de fremadstormende» (29-49 år) og «de erfarne» (50 år-). All investoraktivitet er inkludert i utvalget.

Foto: DNB Markets

Forskjeller mellom landsdelene

NAS og NEL er gjengangere når vi ser på regionsbasis, men Midt-Norge, Sør- og Vestlandet skiller seg ut med henholdsvis Kongsberg Automotive, Aker BP og Telenor som den mest nettokjøpte aksjen i 2020.

Foto: DNB Markets

Klare forskjeller i Kahoot!

En interessant forskjell på regionsbasis finner vi i teknologiaksjen Kahoot! Kursutviklingen i 2020 var fantastisk og forskjellene mellom regionene er til dels store. Østlendingene og Midt-Norge har nettosolgt, mens Nord-Norge, Sørlandet og Vestlandet har nettokjøpt. Som vi vet har 2021 startet med nye kraftige kurshopp for Kahoot-aksjen. 

Foto: DNB Markets

Aktiviteten eksploderte på Euronext Growth

Det ble notert mange nye selskaper i det norske aksjemarkedet i 2020. Flertallet av disse ble notert på Euronext Growth, en markedsplass under paraplyen til Oslo Børs, der terskelen for å bli notert er lavere enn på hovedlisten. Mange av disse selskapene har ambisjoner om kraftig vekst, men inntektene ligger gjerne et stykke fram i tid. Dette har ført til en kjempeøkning i handelsaktiviteten blant privatinvestorene på Euronext Growth. Som vi ser av grafen (MERK) har privatinvestorenes handelsaktivitet i selskapene notert på Euronext Growth økt kraftig gjennom nesten hele året relativt til totalhandelen. 

Foto: DNB Markets

Euronext Growth ble nettokjøpt 

Aksjene på Euronext growth ble nettokjøpt for 500 millioner kroner i 2020. Riktignok ble aksjene på Euronext growth ble nettosolgt i november. Da var det mye snakk om et skifte fra vekst- mot verdiaksjer. Basert på statistikken er det imidlertid for tidlig å konkludere med at interessen for «vekstaksjer» er på vei ned. 

Foto: DNB Markets

Denne presentasjonen er utarbeidet for informasjonsformål og inneholder kun informasjon basert på aggregerte kundedata fra transaksjoner via aksjehandelstjenesten i nett- og mobilbanken til DNB.

Tallene er kun ment å gi et bilde av den samlede aktiviteten til privatinvestorene som har handlet gjennom denne løsningen i omtalt periode.

Presentasjonen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

DNB Markets påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap/kostnader som måtte oppstå ved bruk av denne presentasjonen. For øvrig vises det til DNB Markets sine alminnelige forretningsvilkår. 

(*) Ord og uttrykk fra rapporten:

  • Transaksjoner – summen av alle kjøp og salg
  • Nettokjøp – når den totale verdien en aksje er blitt kjøpt for, minus den totale verdien en aksje er blitt solgt for, er positiv
  • Nettosalg - når den totale verdien en aksje er blitt kjøpt for, minus den totale verdien en aksje er blitt solgt for, er negativ