Aksjer og fond:

Hva er egentlig P/E -multippel?

– Slik bruker jeg de ulike multiplene, sier aksjestrateg Paul Harper.

MULTIPPEL: – En multippel bruker i all hovedsak to datapunkter, aksjekursen delt på et regnskapstall, sier aksjestrateg i DNB Markets Paul Harper Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 09. apr 2024
Artikkelen er flere år gammel

Både nye og erfarne investorer kan dra nytte av å minne oss om hva de ulike tallene betyr, tall som ofte blir referert hvor det antas du vet hva det gjelder.

En multippel blir til

Multipler blir ofte brukt når det snakkes om markedet innenfor aksjer og aksjesparing. Disse tallene kan også aggregeres opp til et gjennomsnitt av et aksjefond eller en referanseindeks, slik som Oslo Børs Hovedindeks.

– En multippel bruker i all hovedsak to datapunkter, aksjekursen delt på et regnskapstall, starter aksjestrateg i DNB Markets Paul Harper.

Han forklarer at mange ønsker å få et raskt overblikk over hvordan en aksje, eller et marked, kan måles opp mot andre aksjer eller markedet som helhet.

– Ofte brukes enten historiske regnskapstall, men det er like vanlig å bruke estimater på resultatene framover, forklarer Harper.

Tallene må naturlig nok stå i samme forholdstall i både teller og nevner. Hvis det brukes aksjekurs, altså én aksje, så må regnskapstallene være per aksje. Aksjekursene endrer seg oftere enn de historiske resultattallene, men det bør naturlig nok være i bakhodet om det er kursen som endres eller om det er regnskapstallene. 

De vanligste multiplene

Det er verdt å merke seg at multiplene også kan snus for å lese tallene i prosentstørrelser, eksempelvis inntjeningsandel (earnings yield).

P/E – price to earnings – pris inntjening

P/E bruker aksjekurs fordelt på resultat per aksje. P/E er en av de mest brukte multiplene og gir et bilde på hvor mye du må betale for en enhet med inntjening i selskapet. 

– På lang sikt så er inntjening som driver aksjekurser og grunnlag for utbyttebetalinger, sier Harper

Overskuddet til selskapet, altså resultat etter skatt, kan brukes til enten å investere i vekst eller for å opprettholde posisjon, det kan også deles ut som utbytte eller tilbakekjøp av aksjer.

– Tilbakekjøp av aksjer gjør jo at du fordeler inntjeningen på færre utestående aksjer og øker dermed fortjeneste per aksje, sier Harper.

Med andre ord så vil tilbakekjøp av aksjer kunne påvirke størrelsen på inntjeningen per aksje, samtidig vil færre utestående aksjer også kunne påvirke aksjekursen. 

På langsikt så er det inntjening som driver aksjekurser og gir grunnlag for utbyttebetalinger
Paul Harper

P/B – pris bok

Pris bok viser aksjekursen i forhold til de bokførte verdiene av eiendelene til et selskap.

– Pris bok kan være nyttig i kapitaltunge industrier, i bransjer hvor det er mange maskiner, stål og betong, starter Harper.

– Her bør vi være forsiktige. Hvis to ellers sammenlignbare selskaper bruker forskjellige avskrivingssatser, så kan multiplene bli misvisende og nedskriving av bok verdier kommer ofte lenge etter at markedet har priset inn endringer.

I noen selskaper, blant annet teknologiselskaper, har de ofte immaterielle eiendeler. For eksempel Microsoft som selger programvarelisenser i tillegg til fysiske produkter.

– Det er vanskelig å bokføre de immaterielle verdiene så slike selskap har ofte veldig høye pris/bok -multipler uten at de nødvendigvis er høyt priset på andre mål, sier Harper.

P/S – pris salg

Salgsinntektene til selskapet kan være mindre utsatt for svingninger i investeringer og andre regnskapsmessige justeringer.

– Det kan være relevant for tidligfaseselskaper som vokser mye og bruker all tilgjengelig kapital på å vokse, sier Harper.

Han peker på at salgsinntektene ikke viser deg hvor lønnsomt et selskap er, så tallet har sine begrensninger. 

P/FCF – pris til kontantstrøm

En bedrift kan gjøre små og store investeringer hele tiden. Noen investeringer blir nedskrevet over noen få år, mens andre er store maskiner som skal vare i tiår.

Regnskapsmessig blir investeringer kostnadsført over tid, mens pengene må betales når investeringene gjøres. Kontantstrømmen blir naturlig nok påvirket av forhold slik som lønnsomhet, altså resultatet, investeringer, opptak eller nedbetaling av gjeld, utbytte også videre.

– Kontantstrømmen kan vise hvilken disiplin et selskap har over kontantstrømmen sin, starter Harper.

– Kontantstrøm er viktig fordi regnskapet til et selskap kan vise lønnsom drift, selv om kontantstrømmen er negativ. Hvis penger renner ut av bedriften i en lengre periode, blir det bare tidsspørsmål før de trenger ny kapital, som kan utvanne aksjonærene, uavhengig av om bunnlinjen er positiv, utdyper han.

FØLGER MED: - På langsikt så er inntjening som driver aksjekurser og grunnlag for utbyttebetalinger, sier Paul Harper Foto: Stig B. Fiksdal

Direkteavkastning fra utbytte

Direkteavkastning blir ikke regnet som en tradisjonell multippel, dette er et forholdstall som vises i prosent.

– Ingrediensene er utbytte per aksje delt på aksjekursen. Den viser hvor mye du får utbetalt hvert år i forhold til aksjekursen. Det kan sammenlignes med renten du får på en sparekonto, men det er selvfølgelig større risiko for utbetalingene, sier Harper.

Direkteavkastningen vises dermed motsatt av de tradisjonelle multiplene, selv om aksjekurs er en like viktig bestanddel for direkteavkastningen. En gruppe investorer er spesielt opptatt av å ha en god direkteavkastning fra utbytte.

– Det er verdt å forsøke å forstå om selskapet evner å opprettholde utbyttet, det gjelder spesielt dersom du ser veldig høy direkteavkastning, sier Harper.

Gir et raskt bilde, forteller ikke alt

Multipler kan vises både som situasjonen nå, over en tidsperiode, eller forventninger framover. Shiller PE, eller CAPE (syklisk justert P/E), ser også på regnskapstallene over en tiårsperiode.

– Hensikten er å få et raskt overblikk over en aksje eller et marked, men et enkelttall klarer ikke å fortelle hele historien. Det er viktig å se på flere multipler samtidig til å få flere krysspeilinger, påpeker Harper.

Han peker på at de nevnte multiplene ikke inneholder en vekstkomponent, og at dette kan være en viktig årsak til forskjellig prising av aksjer.  

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.