Fond og sparing:

Hva er realistisk avkastning i dagens marked?

- Det er vanskelig å se for seg høy avkastning etter prisstigning uten å ta risiko, sier Truls Cook Tollefsen.

SAMLER KOMPETANSE: - Wealth Management Investment Office har samlet spesialister for fond, sparing og rådgivning, sier Truls C. Tollefsen. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 30. sep 2021
Artikkelen er flere år gammel

Avkastningen i aksjemarkedet har vært høy i lang tid og vil med de fleste verdsettelsesmål fremstå som dyrt. Rentene er fortsatt svært lave, til tross for at Norges Bank nylig økte styringsrenten til 0,25 prosent.

- Dette trenger ikke bety at vi står foran en markedskorreksjon, men heller at vi ikke kan vente samme høye avkastning fremover som vi har opplevd de siste årene, sier Truls Tollefsen, leder for Wealth Management Investment Office.

Wealth Management Investment Office er en nyopprettet enhet i DNB med spesialister innen kapitalforvaltning og pensjon. Enheten skal bidra til alle kunder får investeringsråd tilpasset dine behov, og at rådene står seg over tid.

- Vi har ansvaret for å utvikle og vedlikeholde modeller og underlag for god rådgivning, og vi skal finne produkter og fond som passer den enkelte kunde, sier Tollefsen. 

FIRE – Financially Independent Retire Early

De siste årene har det vokst opp en gruppe investorer som ønsker å bli finansielt uavhengige, og ha muligheten til å pensjonere seg tidlig. Ofte ligger fokuset på å ha nok penger til å gjøre slik man ønsker.

- Ønsker du å leve av avkastningen trenger du, med en forsiktig portefølje, opp mot 40 millioner kroner for å få en årlig realavkastning på 500 000 kroner etter skatt, forklarer Tollefsen. Skal du ha ut mer penger årlig må du tære på oppspart kapital

De lave avkastningsforventningene gjør at investorer enten bør justere forventningene til hva sparepengene kan gjøre for dem, eller, som mange har gjort, øke risikoen.

- Økt aksjeandel kommer med egne utfordringer, da vil du måtte høye svingninger i verdien av beholdningene dine, og du må tåle å sitte gjennom de periodevise børsfallene, sier Tollefsen.

Han peker på at kjøp og salg på feil tidspunkt kan koste dyrt.

- Feil timing koster gjennomsnittsinvestoren omtrent ett prosentpoeng i året. Det viser undersøkelser gjort av blant annet Morningstar og Dalbar, forteller Tollefsen.

Han peker på at det er viktig å sette opp en helhetlig plan som tar hensyn til både hvor stor risiko du tåler og har mage til å holde ut.

- Det beste er å ha en strategi hvor du kan sove rimelig godt om natten selv om det er ruskevær, og som du kan gjennomføre, forteller han. 

Foto: NTB scanpix

Lav forventet avkastning etter inflasjon

Sentralbanken signaliserer en langsiktig nøytral rente på om lag 2 prosent, tilsvarende inflasjonsmålet.

- Vi ser også fra prisingen av lange renter at markedet har en sammenfallende oppfatning. Dette peker mot null i realavkastning om du ikke tar investeringsrisiko, sier Tollefsen.  

Han tar fram et konkret eksempel med en forsiktig portefølje.

- Hvis vi ser på en litt forsiktig portefølje med om lag en tredjedel investert i aksjer, så kan vi, basert på normaliserte langsiktige avkastningsforventninger, forvente omtrent 3,5 prosent avkastning, sier Truls Tollefsen, leder for Wealth Management Investment Office i DNB.

Han peker på at det betyr da en årlig realavkastning på bare 1,5 prosent, etter å ha fratrukke forventet prisvekst på to prosent.

- Alle store profesjonelle kunder har en tydelig og gjennomtenkt investeringsstrategi, noe vi tenker alle andre kunder også bør ha, sier Tollefsen.

- Vi tror de lave avkastningsmulighetene gjør det gunstig å investere gjennom et investorfellesskap slik som fond.
Truls Cook Tollefsen

Trenger effektive spareløsninger

Fond er kollektive investeringsfellesskap hvor alle blir likebehandlet. Det gjør at du med kun 100 kroner kan investere i 1 500 selskaper verden rundt.

- Vi tror de lave avkastningsmulighetene gjør det gunstig å investere i et investorfellesskap slik som i fond eller investeringsløsninger, men at det kan være en fordel å få hjelp til å sette opp investeringsstrategien, sier Tollefsen.

Han peker på at de lave avkastningsmulighetene gjør at selv stiftelser og formuende bør ha en halv milliard kroner før de selv ansetter en person til å forvalte midlene.

- I fond samles mange investorer og det gjør at kostnadene til forvaltningen fordeles på flere kunder, til fordel for alle, sier Tollefsen.

Han er rask til å påpeke at kostnadene blir basert på som en andel av forvaltningskapitalen, og at DNB tilbyr et bredt spekter av investeringsløsninger, blant annet både aktive og indekserte kombinasjonsfond. 

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.