Aksjefond

Hvor lenge må du spare i fond for å være sikker på gevinst?

Du bør spare i minst fem år opplyses det når du kjøper aksjefond. Hva betyr det? Er du garantert gevinst da? Vi spør eksperten.

TID FJERNER RISIKO: Porteføljeforvalter Erlend Fredriksen har regnet på hvor lenge du må sitte med en fondsplassering før den normalt går i pluss. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 24. apr. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Erlend Fredriksen forvalter til daglig fondet DNB Emerging Markets og har lang erfaring med finansiell analyse. Nå har DNB Nyheter spurt han om hvor sannsynlig det er med gevinst i aksjefond hvis du sparer i minst fem år.

For å regne ut sannsynligheten har Fredriksen tatt for seg faktisk utvikling på Oslo Børs siden 1983 og fram til 1. april i år*. Deretter har han sett på hvor sannsynlig det var med gevinst om du sparte ett tilfeldig år, to tilfeldige sammenhengende år, tre tilfeldige sammenhengende år osv, helt opp til tilfeldige tiårsperioder.

Det er tatt utgangspunkt i en engangsplassering, altså at det er satt inn ett beløp som har fått stå i fred i de ulike periodene.

Historisk har du vært sikret gevinst etter litt over sju år

- Når vi ser på en hvilken som helst tilfeldig femårsperiode investert på Hovedindeksen så ser vi at sannsynligheten for gevinst historisk sett har vært 90,5 %, ser Fredriksen. Og i de periodene har snittet på avkastningen vært ca 40 prosent.

Du har altså ingen garanti for gevinst på fem år, men sannsynligheten er høy for god avkastning etter fem år.

- Forlenger vi spareperioden bare to år, til sju år, så er sannsynligheten for tap nærmest null, basert på historiske tall, sier han.

Ser du på figuren under så ser du utfallsrommet (red. anm. hva er verste fall og hva er beste fall) for avkastning på en investering i forskjellige spareperioder. I starten er det et stort utfallsrom: Da kan en investering enten bli svært lønnsom på ett år, men også gi deg et midlertidig stort tap.

Jo lengre tidshorisont du har, jo større blir sannsynligheten for positiv avkastning, og jo mindre blir utfallsrommet. 

TIDEN ER DIN VENN: Sannsynlig avkastning for hhv. 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- og 10-års perioder på Oslo Børs. Foto: Graf utarbeidet av DNB Asset Management

Grafen du ser over viser den høyeste og laveste oppnådde avkastning for historiske spareperioder på Oslo Børs i perioden fra 1983 til slutten av mars 2020.[1]

Som du ser har ingen tilfeldige sammenhengende spareperioder på åtte fulle år gitt negativt resultat. Allerede ved fem års sparetid synker sannsynligheten for å tape kraftig, og etter litt over sju år er det usannsynlig å tape på å spare i et norsk indeksfond. 

Det er også interessant å merke seg at det i 7 av 10 historiske ettårsperioder har vært positiv avkastning. - Det betyr at du har 70 prosent sannsynlighet for gevinst ved å være plassert i bare ett år, sier Fredriksen. 

Sannsynligheten for tap forsvinner med tiden

Beregningene til Fredriksen viser at årlig gjennomsnittsavkastning ved sparing i ett år er hele 14 prosent, men da er det store forskjeller fra år til år. - Lar du pengene stå i kun ett år sparer du med høy risiko for tap, sier analytikeren.

-Lar du sparepengene derimot stå i åtte år, er risikoen ekstremt lav, sier han. Og går du opp til ti år, skal du vite at den årlige gjennomsnittsavkastningen har vært nesten 10 prosent i alle tiårsperiodene, med lite variasjon.

Sparer du i mer enn sju år er muligheten for høy gevinst stor, og muligheten for tap forsvinnende liten.
Erlend Fredriksen

Ingen vil nok gi deg noen garanti mot tap i aksjefond, for det kan jo alltid skje uventede ting, sier Fredriksen. - Men sparer du sju-åtte år er altså mulighetene for høy gevinst stor, samtidig som muligheten for tap er forsvinnende liten.

I tabellen under har Fredriksen satt opp sannsynlighets-beregningene for ulike spareperioder. Merk: Regnestykkene fordrer at pengene står urørt gjennom hele perioden.

I flere av disse historiske periodene har det vært kraftige børsfall underveis. Det er aldri enkelt å være investor når verdien på sparepengene dine midlertidig synker med f.eks 60 prosent. Da kan det være greit å tenke på at om du har langt nok tidsperspektiv, så er sannsynlighet veldig stor for at du vil hente igjen det tapte og vel så det. Det har faktisk aldri noensinne hendt at ikke børsene har hentet seg inn igjen, og nådd nye høyder.

RISIKOEN FORSVINNER MED TIDEN: Beregningene viser at risikoen for tap faller med tiden. Etter fem år er risikoen nede i 9,5 prosent. Etter sju 0,3 % Foto: Tabell utarbeidet av DNB Asset Management

Når bankens rådgivere anbefaler aksjefond for langsiktig sparing er det slike sannsynlighetsberegninger som ligger til grunn. For mange nordmenn er det derimot ikke mulig å investere store enkeltbeløp, da er månedlig spareavtaler enklere. Spareavtaler er også svært lønnsomt, viser beregninger. Det vil jeg komme tilbake til i en senere artikkel, avslutter han.

 

(1) Siden Hovedindeksen på Oslo Børs kom i bruk 1. januar 1996, har vi ekstrapolert data fra den tidligere indeksen før dette (fra 1983). Regnestykkene tar ikke hensyn til eventuelle kostnader i et indeksfond.

Merk: Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Fremtidig avkastning i fond vil alltid avhenge flere forhold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i fond vil i perioder være negativ som følge av kurstap.