Fond og sparing:

Hvordan håndtere geopolitisk risiko?

– Den geopolitiske usikkerheten i verden har økt og det kan få konsekvenser for avkastningen fremover, sier Lars-Erik Aas.

RISIKO: – Geopolitisk risiko og usikkerhet har hatt og kan få konsekvenser for avkastningen både i aksjemarkedet og rentemarkedet, sier Lars-Erik Aas. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 10. jan 2024
Artikkelen er flere år gammel

Det geopolitiske landskapet har vært spent i mange år, med Trump som satte i gang handelskriger, krig i Europa, krig i Midtøsten, sabelrasling både i Sør-Amerika og Sør-Kinahavet.

– Geopolitisk risiko og usikkerhet har hatt og kan få konsekvenser for avkastningen både i aksjemarkedet og rentemarkedet, sier Lars-Erik Aas.

Aas jobber med å utforme investeringsstrategier for ulike kundegrupper i DNB Wealth Management Investment Office. Han og teamet hans har nylig gått gjennom muligheter og trusler for alle som investerer aksjer, renter, eiendom og andre investeringsobjekter. 

Utviklingstrekk som undergraver produktivitet og verdiskapning

– Jeg mener det er naturlig å skille mellom dramatiske og plutselige hendelser, versus utviklingstrekk som undergraver langsiktig produktivitet og verdiskaping, sier Aas.

Han mener at de geopolitiske usikkerhetsmomentene nå kan skape utfordringer for økonomisk vekst og produktivitet.

– Økt fokus på energisikkerhet og sikkerhetspolitikk gjør at det er svekkede utsikter for globalisering. Det er også tegn på at kritiske komponenter i større grad blir oppfordret og støttet til å produseres i hjemlandet, sier Aas.

– Lavere økonomisk vekst innebærer lavere inntjeningsvekst for selskapene, og det vil igjen skape mer krevende utsikter for langsiktig aksjeavkastning, sier Aas. 

Geopolitisk risiko som plutselig blir åpenbare

– Jeg deler inn plutselige hendelser inn i to utfall: svingningsrisiko og risiko for permanente tap, sier Aas.

Han forteller at et eksempel på svingningsrisiko er dersom det kommer midlertidige problemer i globale forsyningskjeder igjen, slik vi nå er vitne til ved inngangen til Suezkanalen.

– Generelle svingninger skjer med jevne mellomrom og kan utløses av mange faktorer. Svingningsrisiko er en reell risiko, men som regel kan fallet i verdipapirene hente seg inn igjen ettersom markedsforholdene bedres, sier Aas.

Midlertidige svingninger begrenser mulighetsrommet og porteføljens verdi blir lavere, hvis verdipapirene selges blir det også omgjort til permanente tap.

– Vi har også vært vitne til episoder der en krig og påfølgende sanksjoner gjør at verdipapirene i dette landet både blir vanskelig å selge og kanskje også konfiskert. Det er da stor fare for permanente tap, sier Aas. 

Tre tiltak for å redusere geopolitisk risiko

– Geopolitisk risiko kan komme brått og uventet, vi har samlet tre forslag som kan ta noe av brodden av denne risikoen, sier Aas.

Han starter med den mest åpenbare, nemlig å investere mer i rentemarkedet i utviklede markeder, med høyere renter gir dette også nå en bedre løpende avkastningsmulighet enn på lenge.

– Et annet tiltak kan være å fjerne utsatte deler av investeringsuniverset, et såkalt risikobasert nedsalg, sier Aas.

Han forteller også at en tredje mulighet kan være å gi forvalterne økte risikorammer for å ta avvikende veddemål. Ingen av tiltakene kommer uten bieffekter.

– Slike tilpasninger kan føre til tapt avkastningsmulighet og tapte diversifiseringsfordeler, avslutter Aas.

Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.