Økonomiske utsikter

Hvordan vil fem renteøkninger påvirke boligmarkedet?

- Vi forventer fem renteøkninger og en styringsrente på 1,25 prosent, sier makroøkonom Oddmund Berg.

FLATT: - Vi forventer en flat boligprisutvikling i Norge framover, sier makroøkonom i DNB Markets, Oddmund Berg. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 27. aug 2021
Artikkelen er flere år gammel

DNB Markets sine makroøkonomer har publisert rapporten «Økonomiske Utsikter», hvor de går gjennom sine syn på verdensøkonomien. Makroøkonomene Kyrre Aamdal og Oddmund Berg har også gjestet Utbytte-podkasten hvor de snakker om utsiktene for norsk økonomi.

- Vi forventer fem renteøkninger og en styringsrente på 1,25 prosent innen 2023, forteller makroøkonom Oddmund Berg.

 

Boligprisene påvirkes av styringsrenta

Etter at også nordmenn har blitt tvunget til å bruke mye mindre på reise og tjenester, slik som restauranter, under pandemien, har sparingen har tatt seg opp til nye nivåer. Styringsrenten ble satt til null.

- Når renta går ned gir det raskt utslag i boligprisene, forteller Berg.

Han peker derimot på at bankene må sørge for at låntakere kan klare en renteøkning på fem prosentpoeng, og at DNB Markets derfor tror de fleste vil håndtere renteoppgangen.

- Vi forventer en flat boligprisutvikling i Norge framover. Solide husholdninger, lav ledighet og noe reallønnsvekst vil være bidragsytere til at boligprisene kryper moderat oppover, snarere enn at de faller brått som følge av renteoppgangen, sier Berg. 

BOLIGPRISER: Boligprisene påvirkes av endringer i styringsrenta. DNB Markets forventer flatt, deretter moderat oppgang. Foto: DNB Markets

Lønnsvekst over prisveksten

Makroøkonomene tror at raskt stigende inflasjon foreløpig er et sær-amerikansk fenomen. De ser ikke tilsvarende prisvekst i Europa. Blant annet kan noen av årsakene ligge i forskjellene i hvordan myndighetene har stimulert økonomiene. Den norske kjerneinflasjonen viser ikke tegn til store økninger.

- Vi forventer en norsk lønnsvekst i år på 3,3 prosent, det er litt over prisveksten. Vi forventer at kjerneinflasjonen ender på 1,6 prosent, forklarer Berg.

Det har vært større prisvekst i energiprisene. Mange har nok merket at strømregningen har vært høyere enn samme tid i fjor. Energipriser og avgiftsendringer er ikke en del av kjerneinflasjonen.

- Vi har oppjustert sammenlagt norsk prisvekst fra 2,8 til 2,9 prosent, utdyper Berg. 

Koronaviruset er fortsatt en joker

Håndteringen av pandemien har variert ganske mye. Enkelte land har hatt tilnærmet full nulltoleranse for smitte, mens andre forsøker å holde smitten under kapasitetstaket i helsesektoren.

- I Norge forsøker vi å lære oss å leve med pandemien, og vaksineringen har gått omtrent som forventet, sier Berg.

Han fremhever at myndighetene foreløpig har holdt seg rolig selv om vi ser konturene av en fjerde bølge, nettopp fordi vi er i oppløpet til å få vaksinert alle som ønsker å få vaksine i Norge.

- Koronaviruset er fortsatt en joker, vi kan ikke utelukke nye nedstengninger, og det gjør at rentebanen kan endres nedover, sier Berg.

Han peker derimot på at det ikke er hovedscenarioet, men en risikofaktor som vil være til stede.

- Vi tror at ulik global tilnærming til koronaviruset vil kunne påvirke reiselivet en god stund til, og dermed også hvor mye nordmenn ønsker å bruke på slikt, avslutter Berg.  

Merk: Å kjøpe og selge aksjer innebærer høy risiko fordi verdien i verdipapirer vil svinge med tilbud og etterspørsel. Historisk avkastning i aksjemarkedet er aldri noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, aksjeselskapets utvikling, din egen dyktighet, kostnader for kjøp og salg, samt skattemessige forhold.

Innholdet i denne artikkelen er verken ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om investeringer, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon.