DNB Markets om aksjemarkedet 12. februar

I overkant av markedets forventninger

Kongsberg Gruppen har i dag lagt frem Q4-tall som viser en omsetning på NOK 8.2 mrd mot vårt estimat på NOK 7.2 mrd og konsensus på NOK 7.1 mrd.

GODE TALL: Kongsberg Gruppens hovedkontor i Asker. Foto: NTB scanpix
Lesetid 6 min lesetid
Publisert 12. feb. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Dette er en morgenrapport (*) fra DNB Markets, skrevet av aksjeanalytiker Ole-Andreas Krohn: 

EBITDA for kvartalet endte på NOK 851 mill. mot vårt estimat på NOK 722 mill. og konsensus på NOK 662 mill. Selskapet foreslår et samlet utbytte på NOK 12.50 pr. aksje, mot våre forventninger om et ordinært utbytte på NOK 2.50 pr. aksje og et ekstraordinært utbytte på NOK 6 pr. aksje. Samlet sett ser rapporten ut til å ligge i overkant av markedets forventninger og vi venter en positiv reaksjon ved åpning. Kursen stengte i går på NOK 150.60 pr. aksje og vi har før eventuelle endringer på grunnlag av rapporten en kjøpsanbefaling med et kursmål på NOK 160 pr. aksje.           

Flat avslutning

Positive selskapsoppdateringer, solide nøkkeltall, uenighet rundt renteutsiktene, virusbekymringer og usikkerhet knyttet til konkurransemyndighetenes nye interesse for historisk oppkjøpsaktivitet i teknologisektoren, ga en flat avslutning for det amerikanske aksjemarkedet i går.

Dow endte uendret, mens S&P500 sluttet opp 0.2 % og Nasdaq endte opp 0.1 %. Volumet på de tre hovedindeksene kom inn på 86-97 % av gjennomsnittet for de siste tre måneder.

I rentemarkedet ligger avkastningen på den amerikanske tiåringen i morgentimene i dag opp 2 basispunkter fra i går ettermiddag på 1.61 %. VIX-indeksen var i går opp 0.9 % til 15.2 punkter. 

Nikkei opp

I et gjenåpnet japansk marked stiger Nikkei i morgentimene i dag med rundt 0.5 %. Øvrige asiatiske markeder viser videre oppgang og de viktigste kinesiske indeksene er i øyeblikket opp 1.1 %.

50 nordiske selskaper med fasit for Q4 i dag

Med et unntak for rentemøtet i den svenske Riksbanken ser kalenderen når det gjelder nøkkeltall fra makrosiden i dag ut til å være begrenset. Til gjengjeld blir det imidlertid mye å ta tak i når det gjelder selskapsrapporteringer. Nesten 50 nordiske selskap legger i dag ut fasit for fjorårets siste kvartal, og for de fleste av disse vil også ledelsens forventninger for 2020 kunne påvirke kursutviklingen. 

Amerikanske lagertall     

Forventningene til eksportreduksjoner fra OPEC øker etter at russiske myndigheter har bekreftet at de vurderer forslagene som har blitt lagt fram.

WTI-prisen var i går opp USD 0.21 pr. fat til USD 49.83 pr. fat, og har i morgentimene steget til USD 50.64 pr. fat. Interessen i oljemarkedet vil i dag være rettet mot de amerikanske lagertallene.

Foreløpige tall lagt fram i går indikerte at råoljebeholdningene forrige uke steg med 6 mill. fat. I utgangspunktet var det ventet en økning i disse beholdningene på 2.9 mill. fat. Brent-prisen ligger før åpning på USD 55 pr. fat, hvilket er opp USD 0.64 pr. fat i forhold til ved stengetid i det norske markedet i går.  

Storebrand med kvartalsrapport

Storebrand presenterer Q4-tall i dag og i den forbindelse venter vi en justert EPS på NOK 1.60 og en Solvency II ratio på 176 %. Videre venter vi et foreslått utbytte på NOK 3.50 aksje. Storebrand arrangerer kapitalmarkedsdag i juni og ledelsen har allerede annonsert at fokus der vil være på vekststrategi, solvens og kapitalposisjon.

I våre estimater har vi lagt til grunn at selskapet vil utbetale ekstraordinære utbytter på fra NOK 1 pr. aksje fra andre halvår 2020. Den siste tiden har det imidlertid kommet inn nye aksjonærer som kan ha ønsker om å allokere mer kapital til vekst.

Eventuelle signaler om den videre prioriteringen vil dermed være av interesse. Storebrand stengte i går på NOK 73.80 pr. aksje og vi har før eventuelle endringer på grunnlag av dagens rapport en kjøpsanbefaling med et kursmål på NOK 90 pr. aksje.  

(*) Denne rapporten er utarbeidet av DNB Markets, et forretningsområde i DNB Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i rapporten reflekterer DNB Markets’ oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av at rapporten legges til grunn for investeringsbeslutninger. Her kan du lese den fulle versjonen