DNB Markets morgenrapport 20. mai:

Ikke helt tomme verktøykasser

Etter et rally på mandag var børsutviklingen mer blandet i går, og klart negativ i USA.

LUNSJ: Presidenten besøkte USAs senatet for en lunsj sammen med republikanerne i går. Foto: NTB scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 20. mai. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Dette er en morgenrapport fra DNB Markets, skrevet av sjeføkonom Kjersti Haugland:

En nyhetsartikkel om at flere vaksineeksperter var skeptiske til farmasiselskapet Modernas rapport, bidro. Kronekursen har likevel fortsatt å styrke seg. EURNOK og USDNOK er nå nede i henholdsvis 10,89 og 9,95.

Verktøykassen er ikke helt tom, svarte sentralbanksjef Olsen på spørsmål fra politikerne i den årlige høringen i finanskomiteen i går. Han nevnte, uten å knytte dette til norsk pengepolitikk spesielt, rommet til å sette renten under null, og rommet til å kjøpe mer verdipapirer. Olsen vedgikk likevel at koronasjokket har rammet på et dårlig tidspunkt, gitt sentralbankenes snevre handlingsrom.

Amper stemning

Stemningen var mer amper på en tilsvarende høring i det amerikanske senatet i går. Særlig finansminister Mnuchin fikk kritiske spørsmål, blant annet om de helsemessige konsekvensene for arbeiderne av gjenåpningen av samfunnet som nå planlegges. Han ble også kritisert for ikke å ha inkludert klausuler om å holde på arbeidsstokken i låneprogrammet til de store bedriftene. Fed-sjef Powell gjentok på sin side at sentralbanken kommer til å gjøre mer, om nødvendig. Han gjentok også sin oppfordring til kongressen om å bevilge enda mer penger for å få økonomien på fote igjen, og advarte mot å utelate offentlig sektor i slike krisepakker.

Bank of Englands tur i dag

I dag er det BoE-sjef Baileys tur til å møte i finanskomiteen i parlamentet. Bank of England har satt renta til rekordlave 0,1 prosent, og gjenåpnet verdipapirkjøpsprogrammet. Storbritannia er et av landene der covid-19 har rammet hardest. I tillegg henger usikkerheten om hva som vil skje når landet trer ut av EUs indre marked ved årsslutt som en mørk sky over framtidsutsiktene. Gårsdagens arbeidsmarkedsstatistikk viser en tydelig oppgang i antall søknader på arbeidsledighetstrygd. Den negative trenden i lønnsinntektene i privat sektor skjøt dessuten fart i mars, trukket ned av et stort fall i antall arbeidstimer i løpet av mars måned. Dagens inflasjonstall er ventet å vise en nedgang på seks tideler fra mars til april, til 0,9 prosent år/år. Med andre ord: Det er god grunn til å vente videre lettelser i pengepolitikken, trolig i form av økte verdipapirkjøp innen kort tid.

Norsk arbeidsledighet

Her hjemme fortsetter den registrerte arbeidsledigheten å trekke ned fra den skyhøye toppen på 10,4 prosent som ble nådd i andre halvdel av mars. I forrige uke var den kommet ned til 7,1 prosent. Nedgangen er særlig stor for butikk- og salgsarbeid og for tjenesteyting. Tar vi med delvis arbeidsledige er andelen ledige vesentlig høyere, på 13,1 prosent. Merk at en stor del av de ledige er permitterte, ikke sagt opp. I forrige uke var hele 8,2 prosent av arbeidsstyrken permittert, noe som må sees i sammenheng med de spesielt gunstige ordningene i dagens situasjon. Det er grunn til å vente at ledigheten vil falle videre i månedene som kommer, når samfunnet gradvis gjenåpnes.

Norges Banks kvartalsvise forventningsundersøkelse

Koronasjokket vil prege Norges Banks kvartalsvise forventningsundersøkelse, som publiseres i formiddag. Her må vi vente en kraftig nedgang i lønnsforventningene både på kort og lang sikt, også blant partene i arbeidslivet. Inflasjonsforventningene vil nok ha økt på kort sikt, på grunn av den spektakulære kronesvekkelsen på vårparten, mens det er mer usikkert hvordan de mellom- og langsiktige inflasjonsforventningene har blitt påvirket.

På den ene siden vil økte kostnader knyttet til smittevernstiltak føre til at bedrifter ønsker å øke marginene sine for å beskytte inntjeningen. På den andre siden vil det være vanskelig for mange bedrifter å gjennomføre dette, ettersom etterspørselen trolig forblir svakere enn normalt svak en god stund framover. Med magre lønnsoppgjør vil dessuten en viktig driver på kostnadssiden bli langt svakere enn vanlig.

Rentemøtet i USA

I kveld publiseres referatet fra rentemøtet i USA i slutten av april. Etter spektakulære beslutninger på rekke og rad, inkludert rentekutt, økte verdipapirkjøp, likviditetstiltak og låneprogrammer rettet mot publikum, ble ingen nye tiltak lansert på dette møtet. I stedet ble det slått fast at sentralbanken ville fortsette å støtte økonomien med et bredt spekter av verktøy.

I morgen har både vi og svenskene fri i anledning Kristi himmelfartsdag, mens ting går som normalt i de fleste økonomier ellers. Blant annet blir foreløpige PMI-indekser for mai publisert både i USA og Storbritannia. De er forventet å vise en viss bedring fra de begredelige nivåene i april.