DNB Invest

- Jeg tror dette kan bli helt fantastisk

- Vi som er hydrokarbonister har hatt noen slitsomme år siden 2014, sa Tor Olav Trøim under DNB Invest.

OLJE- OG GASSMARKEDET: - Vi kommer til å være totalt avhengig av hydrokarboner i 20–30 år til, sa Tor Olav Trøim på DNB Invest. Foto: DNB
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 06. mai 2022
Artikkelen er flere år gammel

Trøim er industribygger og har de siste årene vært aktiv eier av Borr Drilling, Golar LNG, Bulkers og Himalaya Shipping. Han bekymrer seg for at mange ikke skjønner hvor viktig olje og gass er for verdensøkonomien.

Denne syklusen vi har fremfor oss nå er råere enn det jeg har sett av sykluser noen gang
Tor Olav Trøim

- Folk er naive, og skjønner ikke hvor viktig hydrokarboner er. 85 prosent av verdens energi genereres fra hydrokarboner. Det er ikke sånn at vi plutselig kan la flytende naturgass, som bidrar med 2 prosent, erstatte 85 prosent av energibehovet, sa Trøim på DNB Invest, DNBs investorkonferanse.

- Nå sender vi naturgass til Tyskland, men det er energi som skulle vært sendt til Kina og de voksende industriene, og det fører til at de dessverre bruker mer kull. Ingen må tro at det finnes en «easy fix», sa Trøim.

Her kan du se innlegget til Tor Olav Trøim - Fremtidens energimarked:

- Vi trekker på lagrene hver eneste dag

Trøim påpekte at verdens oljelagre tappes raskt, og han mener at det ikke produseres nok olje.

- Vi trekker på lagrene hver eneste dag. Lagrene er historisk lave og dette kan gå galt. Det var ille før krigen i Ukraina, nå er det enda verre, sa han.

Uten hydrokarboner går ikke denne verden videre
Tor Olav Trøim

Investeringene til oljesektoren har sunket betraktelig de siste årene.

- Vi skal leve i mellomtiden og fram til 2050, og skal vi ha nok olje til alle må vi bore. Det eneste jeg vet er at denne syklusen vi har fremfor oss nå er råere enn det jeg har sett av sykluser noen gang. Den er drevet av 14 års underinvestering i shipping og 8 år underinvestering i oljemarkedet, sier en entusiastisk Trøim. 

Og legger til: 

- Jeg tror dette kan bli helt fantastisk. Vi kommer til å være totalt avhengig av hydrokarboner i 20–30 år til, det er 85 prosent av energibalansen. Uten hydrokarboner går ikke denne verden videre. 

FREMTIDENS ENERGIMARKED: - Vi kommer til å være totalt avhengig av hydrokarboner i 20-30 år til, sa Tor Olav Trøim. Foto: DNB

«Never, never, never give up» 

- Det eneste jeg eide i 2020 som ikke rykket ned var Vålerenga, sa Trøim til latter fra salen.

Trøim viste til Winston Churchill som en gang sa «Never, never, never give up»  og om korona-tiden da mye var usikkert.

- Du må i hvertfall ikke gi opp hvis du har kjøpt gode verdier til priser betydelig under nybyggingskostnader, sa han.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.