DNB Markets om aksjemarkedet 1. juli:

Minste motstand opp

Enkelte positive selskapsnyheter og en klart bedre forbrukertillitsmåling enn fryktet.

TOKYO: En dame med maske går forbi en elektronisk tavle i dag japansk tid som viser tall fra Nikkei 225-indeksen. Foto: NTB scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 01. jul. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Dette er en morgenrapport fra DNB Markets (*), skrevet av aksjeanalytiker Ole-Andreas Krohn:

Enkelte positive selskapsnyheter, en klart bedre forbrukertillitsmåling enn fryktet og ikke minst nye bekreftelser både Fed og Finansdepartementet om at det dersom nødvendig, og da i løpet av relativt kort tid, vil være ytterligere økonomiske stimuleringstiltak på vei ut i økonomien gjorde at minste motstands vei fortsatt var opp i det amerikanske aksjemarkedet i går.

Dow endte dermed opp 0.9 %, S&P500 stengte opp 1.5 % og Nasdaq sluttet opp 1.9 %. Volumet på de tre hovedindeksene løftet seg til 102-109% av gjennomsnittet for de siste tre måneder. I rentemarkedet har avkastningskravet på den amerikanske tiåringen det siste halve døgnet steget med 5 basispunkter til 0.68 %. VIX-indeksen var i går ned ytterligere 4.2 % til 30.4 punkter.   

Sysselsetting i USA

De asiatiske markedene ser i hovedsak ut til å være drevet av lokale nøkkeltall i dag. I Japan har bekreftelsen av en svak utvikling for den kvartalsvise Tankan-målingen sammen med bekymringer for veksten i antall globale virustilfeller medvirket til at Nikkei-indeksen kort før stengetid er ned med 0.7 %. Med drahjelp av en mer positiv privat måling av stemningen blant innkjøpssjefene enn ventet er de viktigste kinesiske indeksene samtidig opp inntil 1.8 %. Markedet i Hongkong er stengt.

Vi får også fra Norden og resten av Europa i dag en ny lang rekke med innkjøpssjefsindekser. I tillegg vil rentemøtet i Sverige og tall for ledighetsutviklingen i Tyskland kunne påvirke retningen. Fra USA kommer så etter hvert både tall for antall kuttede stillinger, utviklingen i sysselsettingen innen privat sektor forrige måned og ikke minst en oppdatert ISM indeks for industrien. Både ISM indeksen og innkjøpssjefsindeksen for juni er ventet å komme inn like under 50 punkter, hvilket i tilfelle vil indikere reduserte utsikter i forhold til ved utgangen av mai. Senere i kveld offentliggjør i tillegg Fed sitt referat fra rentemøtet den 10. juni. I handel etter børs i USA i går steg FedEx med 9 % etter at selskapet la fram en bedre kvartalsrapport enn ventet. Den positive mottakelsen bidro samtidig til å trekke konkurrenten opp UPS med 5 %.  

Olje    

De foreløpige amerikanske lagertallene lagt fram i går kveld var det som skulle til for å gi en marginal oppdrift i oljeprisene. Mens de mer fullstendige tallene som legges fram i ettermiddag er ventet å vise et trekk i råoljebeholdningene på 0.3 mill. indikerte gårsdagens tall et tilsvarende trekk på betydelig høyere 8.2 mill. fat. Etter at WTI-prisen i USA i går var ned USD 0.44 pr. fat til USD 39.27 pr. fat har den i morgentimene i dag kommet opp igjen på USD 39.64 pr. fat. Brent-prisen ligger før åpning i dag på USD 41.58 pr. fat, hvilket er opp USD 0.16 pr. fat i forhold til nivået ved stengetid i det norske markedet i går.    

Første runde med Q2

Vi nærmer oss nå første runde med kvartalsrapporteringer for Q2. Storebrand legger fram sin rapport den 15. juli og her venter vi at solide aksjemarkeder og reduserte lånemarginer vil bidra til en solid justert EPS på NOK 1.60. Forventningene til ekstraordinære utbytter har riktignok kommet ned de siste månedene, men på våre estimater vil annualisert direkteavkastning basert på ordinært utbytte fortsatt ligge på det vi mener er attraktive 6 % for 2020. Vi har en kjøpsanbefaling på Storebrand med et kursmål på NOK 70 pr. aksje. Kursen stengte i går på NOK 49.60 pr. aksje.       

(*) Denne rapporten er utarbeidet av DNB Markets, et forretningsområde i DNB Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i rapporten reflekterer DNB Markets’ oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av at rapporten legges til grunn for investeringsbeslutninger. Her kan du lese den fulle versjonen