DNB Markets om aksjemarkedet 29. juni:

Mye uro

Det amerikanske aksjemarkedet gikk ned inn mot helgen.

KRITISKE ANNONSØRER: Mange store amerikanske bedrifter er kritiske til hva Facebook tillater å publisere på plattformen sin om dagen. Foto: NTB scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 29. jun 2020
Artikkelen er flere år gammel

Dette er en morgenrapport fra DNB Markets (*), skrevet av aksjeanalytiker Ole-Andreas Krohn:

En ny runde med uro for veksten i antall virustilfeller, utydelige signaler om takten i lettelsene av nedstengningstiltakene, utbyttebegrensningene i banksektoren, skuffende kvartalstall fra Nike, kritiske annonsører i Facebook og en negativ vending i oljeprisen sendte det amerikanske aksjemarkedet ned inn mot helgen.

Dow, S&P500 og Nasdaq avsluttet uken ned henholdsvis 2.8 %, 2.4 % og 2.6 %. Volumet på de tre hovedindeksene kom fredag inn på 191-262% av gjennomsnittet for de siste tre måneder.

Avkastningskravet på tiårige amerikanske statsobligasjoner ligger i morgentimene i dag på 0.64 %, ned 2 basispunkter i forhold til nivået ved stengetid i det norske markedet før helgen. VIX-indeksen reflekterte allerede fredag en reduksjon i risikoviljen og var opp med 7.8 % til 34.8 punkter.  

Positiv utvikling

Tall for inntjeningsveksten i kinesisk industri har i løpet av helgen vist at bedriftene var tilbake med en positiv utvikling gjennom mai etter et fall i inntjeningen i april. Dette bidrar imidlertid bare delvis til å dempe en dårlig stemning i de asiatiske markedene ved innledningen av uken. Risikoviljen ser i første rekke ut til å være tynget av den globale virusutviklingen og i Japan ligger Nikkei kort før stengetid ned rundt 2 %.

De viktigste kinesiske indeksene er samtidig ned inntil 1.3 %. I tillegg til at markedene før åpning i Europa prøver å balansere forventningene til tempoet i gjenåpningen av økonomiene vil vi i dag også få oppmerksomhet på de forskjellige handelspolitiske utsiktene.

Risikoen her er knyttet til amerikanske myndigheters parallelle håndteringer av konflikter og forhandlinger med henholdsvis Kina og EU, samt med det som skal være fraværende fremdrift i forhandlingene mellom EU og UK. Før de europeiske markedene åpner i morgen tidlig vil vi også ha fått oppdaterte kinesiske innkjøpssjefsindekser for juni.

Tunge nøkkeltall fremskyndet

Med det amerikanske markedet stengt på fredag ser det ut til at en rekke tunge nøkkeltall er fremskyndet til torsdag. Det innebærer at vi i tillegg til innkjøpssjefsindeksen og ISM indeksen for industrien ser ut til å få både de ukentlige og de månedlige arbeidsmarkedstallene samtidig.      

Virusutviklingen har via den økende bekymringen for fornyede og forlengede nedstengninger også lagt sin demper på etterspørselsforventningene i oljemarkedet gjennom helgen. WTI-prisen var i USA på fredag ned med USD 0.41 pr. fat til USD 38.34 pr. fat og har i morgentimene i dag kommet ytterligere ned på USD 37.72 pr. fat. Brent-prisen ligger like før åpning i Europa på USD 40.22 pr. fat, hvilket er ned USD 0.46 pr. fat i forhold til nivået ved stengetid i det norske markedet på fredag.    

Ingen endringer

Vi gjør denne uken ingen endringer i den ukentlige porteføljen med anbefalte aksjer. I porteføljen inngår dermed Europris, Telenor, Yara, Gjensidige, Bakkafrost, Aker BP, XXL, Storebrand og Orkla. Basert på fredagens sluttkurser var porteføljen forrige uke ned 1.5 %, mens hovedindeksen i samme periode var ned 1.9 %. For året så langt er porteføljen dermed ned 13.1 %, mens hovedindeksen er ned 15.5 %. Den endelige avkastningen for uken og året blir imidlertid beregnet på grunnlag av kursutviklingen gjennom de første timene av dagens handel.. Ukesrapporten, som normalt sendes ut mandag ettermiddag, vil utgå denne uken

(*) Denne rapporten er utarbeidet av DNB Markets, et forretningsområde i DNB Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i rapporten reflekterer DNB Markets’ oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av at rapporten legges til grunn for investeringsbeslutninger. Her kan du lese den fulle versjonen