DNB Markets om aksjemarkedet 23. mars:

Økende resesjonsfrykt i USA

Samt usikkerhet rundt myndighetenes støttetiltak og signaler om at enkeltinvestorer sliter med likviditeten.

TOMT PÅ SØNDAG: En stille gate på Manhattan i går viser at de fleste newyorkere tar pandemien på alvor. Foto: NTB scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 23. mar. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Dette er en morgenrapport fra DNB Markets (*), skrevet av aksjeanalytiker Ole-Andreas Krohn:

Nyhetsstrømmen i forbindelse med pandemien, økende resesjonsfrykt, usikkerhet rundt omfang og fremdrift i myndighetenes støttetiltak og de første klare signalene om at enkeltinvestorer sliter med likviditeten, sendte det amerikanske aksjemarkedet ned på fredag. Dow endte ned 4.6 %, S&P500 sluttet ned 4.3 % og Nasdaq sluttet ned 3.8 %. Volumet på de tre hovedindeksene kom inn på 215-264% av gjennomsnittet for de siste tre måneder.

I rentemarkedet ligger den amerikanske tiåringen i morgentimene i dag på 0.81 %, ned 17 basispunkter i forhold til nivået ved stengetid i det norske markedet på fredag. VIX-indeksen var fredag ned 8.3 % til et fortsatt høyt nivå på 66 punkter. 

Svekkelsen i Asia fortsetter

Med unntak av i Japan fortsetter svekkelsen i Asia i dag. I det japanske markedet er Nikkei-indeksen etter langhelgen og kort før stengetid opp med 2.0 %. I tillegg til at man begynner å få tro på at landet makter å begrense koronautbruddet ser også de første offisielle erkjennelsene av at OL kan bli utsatt til å bidra til en lettelse. Øvrige asiatiske markeder faller på utviklingen i den globale virusspredningen, fredagens nedgang i USA, usikkerheten knyttet til fremdriften i de amerikanske redningstiltakene og frykten for global resesjon. De viktigste kinesiske indeksene er i øyeblikket ned inntil 4.4 %, mens Kospi i Sør-Korea er ned med 5.4 %.  

Oljemarkedet

I oljemarkedet falt WTI-prisen i USA på fredag med USD 5.42 pr. fat til USD 19.90 pr. fat. I tillegg til den generelle eskalerende bekymringen for en bratt nedadgående kurve i global etterspørsel fordampet i hvert fall i første omgang også eventuelle håp om at oljeprodusentene i Texas skulle kunne komme til en avtale med OPEC-landene. WTI-prisen ligger i morgentimene i dag opp igjen på USD 22.56 pr. fat, mens Brent-prisen før åpning i Europa ligger på USD 26 pr. fat. Brent er dermed ned USD 1.50 pr. fat i forhold til nivået ved stengetid i det norske markedet på fredag.        

Stor usikkert for de fleste selskapene 

Vi gjør denne uken ingen endringer i den ukentlige porteføljen med anbefalte aksjer. Basert på fredagens sluttkurser var porteføljen forrige uke opp med 7 % mot en oppgang på 6 % for hovedindeksen. Den endelige avkastningen for uken blir beregnet på grunnlag av utviklingen gjennom de første timene av dagens handel.  

Pandemien har skapt stor usikkerhet for de fleste selskapene. Vow var fredag opp 11 % til NOK 13.65 pr. aksje, men er fortsatt ned 55 % den siste måneden. Det betyr at aksjen er betydelig mer ned enn både markedet generelt og sammenlignbare selskap gjennom samme periode. Utsatt levering på ordreboken, samt bortfall av kortsiktige ordre og reduserte serviceinntekter som følge av bråstoppen i cruiseindustrien, gjør at vi har tatt EBITDA-estimatene for 2020 ned med 56 %. Tilsvarende estimater for 2021 og 2022 er ned med henholdsvis 45 % og 30 %.

For landbasert virksomhet venter vi at aktivitetsreduksjonen vil bli mer kortvarig, mens vi innen cruise venter at industrien mer langsomt vil komme tilbake på historisk veksttakt. Basert på estimert diskontert kontantstrøm i vårt base case scenario tar vi kursmålet ned fra NOK 36 til NOK 30 pr. aksje og opprettholder en kjøpsanbefaling.   

(*) Denne rapporten er utarbeidet av DNB Markets, et forretningsområde i DNB Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i rapporten reflekterer DNB Markets’ oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av at rapporten legges til grunn for investeringsbeslutninger. Her kan du lese den fulle versjonen