DNB Markets morgenrapport 16. oktober:

Økende smittetall demper stemningen

I går falt de toneangivende børsene i Europa med drøye 2 prosent, mens de amerikanske børsene var omtrent uendret.

FÅ TURISTER: Palma i Mallorca har hatt en dårlig turistsesong. Her ser du den vanligvis populære baren Münchner Kindl-Bar ved Arenal-stranden. Foto: NTB scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 16. okt. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Dette er en morgenrapport fra DNB Markets, skrevet av seniorøkonom Knut A. Magnussen: 

Markedene ser ut til å ha inntatt et noe mer negativt syn de siste dagene. En viktig grunn til mindre optimistiske stemningen er den kraftige oppblomstringen av smitte den siste tiden, spesielt i Europa. 

For de fire store EU-landene og Storbritannia er det nå rundt 50 000 nye tilfeller per dag, målt som snitt over 7 dager. Dette er omtrent det samme som i USA, men der har tallene på nye smittede steget mye mer forsiktig. På den annen side er det fortsatt svært lave tall for antall døde, både i USA og i Europa.

Ikke nødvendig med nye, strenge restriksjoner

Det er neppe noen tvil om at utviklingen vil kunne få økonomiske konsekvenser av betydning, selv om økonomiene ikke stenges ned på samme måte som i mars/april. Hvorvidt det blir innført nye restriksjoner avhenger blant annet av kapasiteten på sykehusene. Foreløpig ser det ut til at det er relativt få som legges inn, og at det også er få som trenger intensivbehandling. Det tilsier at det ikke er nødvendig med nye, strenge restriksjoner nå. I flere land, for eksempel i Storbritannia, er det likevel innført strenge tiltak som vil dempe den økonomiske aktiviteten. Selv i land der dette ikke har skjedd, kan de økonomiske effektene likevel bli betydelige, slik vi så i Sverige i vår. 

EU sliter med britene

EU-landene sliter ikke bare med pandemien for tiden, men også med å få på plass en avtale med britene innen årsskiftet. Som kjent har forhandlingene gått svært tregt, og det er fortsatt usikkert om det i hele kan komme på plass en avtale, selv om det har vært mer konstruktive samtaler i det siste. 

Et viktig stridstema er fiskeripolitikken, der partene fortsatt står langt fra hverandre. Gårsdagens EU-toppmøte ga ingen løsning. Merkel ga uttrykk for at hun er åpen for å komme fram til kompromissløsninger, mens Macron ser ut til å stå hardt på sitt i fiskespørsmålet. Nå er det opp til Johnson om han vil fortsette forhandlingene eller velge å stå uten en avtale fra årsskiftet.   

Jevnere valgkamp

I USA fortsatte valgkampen med flere folkemøter i går, til erstatning for TV-debatten som egentlig sto på programmet. Etter at Trump har kommet i gang igjen med sine møter, ser det ut til at han styrker sin stilling litt på målingene. Biden leder fortsatt klart på de nasjonale målingene, men det er jevnt i en del viktige vippestater. Og det er nettopp i disse vippestatene at valgkampen nå vil pågå for fullt fremover. Trump avholdt f.eks. gårsdagens møter i North-Carolina og i Florida.    

Tiltakende markedsuro

Tiltakende markedsuro går som vanlig ut over den norske kronen, så også i går. Fra i går morges har kronen svekket seg 1,4 prosent mot dollar og med 1,0 prosent mot euro. EURNOK handles dermed tett opp mot 11,0 igjen i dag, mens USDNOK nærmer seg 9,40. Kronen har også svekket seg mot andre valutaer. Det er nok først og fremst markedsuro som bidrar til svekkelsen, men lavere oljepris kan også ha bidratt. Brent har trukket litt ned og handles på 42,7 dollar fatet. 

Normalisert

Norges Banks utlånsundersøkelse for tredje kvartal viste at etterspørselen etter lån var omtrent uendret, også for fastrentelån. Det ser dermed ut til den sterke oppgangen i etterspørselen i andre kvartal allerede er normalisert. Rapporten viser at både kredittpraksis og lånebetingelser var lite endret. Utlånsmarginene rapporteres å ha falt svakt på bedriftslån og ha vært uendret på boliglån. Bankene gir uttrykk for at de tror avviklingen av den utvidede fleksibilitetskvoten vil begrense antall lån og størrelsen på lånene som blir innvilget. 

Kan være tilfeldig

I går kom de første aktivitetsdataene for amerikansk industri i oktober, men ulike utfall. NY Feds indikator avtok mer enn ventet, mens Philadelphia Feds indikator steg mer enn ventet. De ulike utfallene kan være tilfeldige utslag, og sier oss neppe noe om den nasjonale utviklingen. Antall førstegangssøkende til ledighetstrygd viste en urovekkende økning forrige uke til nesten 900 000.  Det peker i retning av at den markerte bedringen i arbeidsmarkedet har stoppet opp, og kanskje til og med snudd i negativ retning i det siste. Viktigst fra USA i dag er detaljhandelen for september, som ventes å øke omtrent like mye som i august.