Oljefondet tapte 653 milliarder kroner i første kvartal

Statens pensjonsfond utland fikk i 2022 en avkastning på -4,9 prosent. Det tilsvarer et tap på 653 milliarder kroner.

NICOLAI TANGEN: Statens pensjonsfond utland fikk i 2022 en avkastning på -4,9 prosent. Det tilsvarer et tap på 653 milliarder kroner. Foto: NTB
Lesetid 1 min lesetid
Publisert 21. apr 2022
Artikkelen er flere år gammel

I årets første kvartal fikk oljefondet en markant verdinedgang.

- Første kvartal har vært preget av geopolitisk uro, noe som også har påvirket markedene. Avkastningen var negativ for både aksjer og renter, men positiv for unotert eiendom, sier nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management i en pressemelding.

Samlet er avkastningen på -4,9 prosent, noe som tilsvarer en verdinedgang på 653 milliarder kroner.

Dette fikk en positiv avkastning

Avkastning på fondets aksjeinvesteringer var -5,2 prosent. Avkastningen på renteinvesteringene var -4,8 prosent, mens investeringene i unotert eiendom fikk en avkastning på 4,1 prosent.

Fondets verdi var på 11.657 milliarder kroner per 31. mars 2022.

Oljefondet opplyser at avkastningen var 0,66 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen.

Valutasvingninger førte til en reduksjon av fondets verdi på 171 milliarder kroner. I løpet av kvartalet har kronekursen styrket seg mot flere av hovedvalutaene.

141 milliarder kroner ble tilført fondet i perioden. Ved utgangen av mars var 70,9 prosent av fondet var investert i aksjer, 26,3 prosent i rentepapirer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.