DNB Markets morgenrapport 9. mars:

Oljepriskollaps og markedsuro

Det er liten tvil om at krisestemning hersker i markedene akkurat nå …

SAUDI-ARABIA: To oljearbeidere på en landbasert rigg tilhørende oljeselskapet Saudi Arabian. Foto: NTB scanpix
Lesetid 7 min lesetid
Publisert 09. mar. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Dette er en morgenrapport fra DNB Markets, skrevet av rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde:

Om ikke markedene allerede var preget av en viss grad av krisestemning som følge av coronavirusutbruddet, er det i liten tvil om at krisestemning hersker i markedene akkurat nå, etter at Saudi-Arabia har satt i gang det som ser ut som starten på en priskrig i oljemarkedet.

Oljeprisen har falt over 30 % i morgentimene i dag, til rundt 33 dollar fatet. Den norske krona har rast gjennom taket til nye rekordsvake nivåer, og EURNOK handler nå på 10,83, det høyeste nivået noen gang og nesten 4 % svakere enn på fredag ettermiddag.

Renten på 10-årige statsobligasjoner i USA, verdens globale rente-benchmark, har falt til 0,53 %, over 0,20 %-poeng lavere enn fredag ettermiddag, og hele 1 %-poeng lavere enn for bare litt over to uker siden.

Børsene i Asia har falt kraftig, med hovedindeksene i Japan ned over 6 %, og børsene i Kina og Sør-Korea ned rundt 4 %. Såkalte futures på hovedindeksen i USA, S&P500, antyder at den vil falle med så mye som 5 % fra start i dag, og da kan vi gå ut ifra at Oslo Børs, som generelt svinger mer enn andre børser, og blir ekstra påvirket av oljeprisen, vil falle minst like mye.

Saudi-Arabia vil skvise Russland ut av markedet

Oljepriskollapsen skyldes den litt uvanlige kombinasjonen av at kraftig fall i etterspørselen blir møtt med kraftig økning i tilbudet. Oljeetterspørselen har naturlig nok kommet ned som følge av koronautbruddet og den dempende effekten av det på global økonomisk aktivitet.

På et møte på torsdag ble OPEC-landene enige om å møte etterspørselsbortfallet med å kutte oljeproduksjonen med 1,5 millioner fat per dag i andre kvartal, på én viktig betingelse, nemlig at Russland også gjorde det samme. Russland svarte at de ikke var interessert i å kutte så mye. Oppfatningen i Russland har i økende grad den siste tiden vært at kutt-avtalene i OPEC har gagnet først og fremst amerikanske skiferprodusenter, som har en relativt høy produksjonskostnad, og at disse dermed har fått mulighet til å ta en større del av markedet. Det ville ikke Russland være på å støtte opp under lenger.

I motsetning til tidligere perioder, når partene da har forhandlet seg fram til et kompromiss, var motsvaret fra Saudi-Arabia at de da heller vil øke produksjonen kraftig, i tillegg til å tilby prisavslag på som mye som 20 % i visse deler av markedet. Ifølge kilder er det særlig markeder i nordvest Europa som vil få store prisavslag, i et bevisst forsøk fra Saudi-Arabia på å skvise Russland ut av markedet. Ifølge Financial Times har Russland en såkalt budsjett «break-even» pris på 42 dollar/fat, det vil si at oljeprisen må være 42 dollar/fatet eller høyere for at statsbudsjettet ikke skal gå i minus, og det tok ikke mer enn noen timer før prisen falt gjennom det nivået.

Esktra lag med usikkerhet 

Hva som skjer videre er ikke lett å si, men at priskrigen kommer akkurat nå, når prisene allerede faller som følge av lavere etterspørsel, gir et ekstra lag med usikkerhet. Den kraftige reaksjonen i aksjemarkedet må sees i sammenheng med det.

Under oljekrisen i 2014-15 ble børsene bare kortvarig påvirket av de store oljeprisfallene. S&P500 i USA steg 12 % i 2014, til tross for at oljeprisen falt med 50 % det året, og Oslo Børs endte året uendret. Da utgjorde også oljeselskapene en betydelig større andel av Oslo Børs enn nå, noe som kan tilsi at utslagene nå skulle bli mindre.

På motsatt side er global økonomi nå inne i en sårbar fase, på grunn av koronaviruset. Selv om mange land vil nyte godt av lavere oljepris, og det dermed kan være positivt for veksten i verdensøkonomien, alt annet like, så er ikke alt annet like akkurat nå. Dermed bidrar oljepriskollapsen bare til å øke usikkerheten og nervøsiteten i markedet enda mer.

Seks stater i morgen 

Selv om koronaviruset, og akkurat nå oljeprisen, virker å være det altoverskyggende fokuset i markedet for tiden, så skjer det litt av hvert denne uken som også vil få oppmerksomhet. I Eurosonen blir rentemøtet hos ECB på torsdag viktig, ettersom det hersker stor usikkerhet knyttet til om, og i så fall i hvilken grad, ECB vil følge etter Fed og lansere mer pengepolitiske stimulanser som følge av koronautbruddet.

I USA blir de demokratiske primærvalgene i seks stater i morgen det viktigste å følge med på. 9 % av de samlede delegatene skal fordeles, og valgene kan dermed enten føre til at Joe Biden befester sin nye posisjon som favoritt til å vinne nominasjonene, eller om Bernie Sanders har sjans til å ta tilbake tronen.

Her hjemme var inflasjonstall og Norges Banks regionale nettverk undersøkelse i morgen i utgangspunktet viktige, i forkant av rentemøtet i Norges Bank neste uke, men det kan hende at begge publiseringer nå har mistet relevans. Oljeprisfallet gir lavere vekstutsikter for norsk økonomi, og øker dermed sannsynligheten for at Norges Bank vil kutte renta allerede neste uke. I lys av alt som har skjedd den siste tiden kommer vi med oppdaterte anslag på både vekst, renter og valuta senere denne uka.