DNB Markets om aksjemarkedet 30. juni:

Oppgang i blandet nyhetsstrøm

Testflyging, positive nyheter om store selskaper, mer aktivitet i boligmarkedet og forventning om ytterligere stimulansepakker.

TEST: En Boeing 737 MAX lander etter en testflyging i Seattle i går. Foto: NTB scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 30. jun. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Dette er en morgenrapport fra DNB Markets (*), skrevet av aksjeanalytiker Ole-Andreas Krohn:

Testflygingen til Boeing og positive nyheter rundt andre større selskaper som blant annet Raytheon og Apple ga sammen med mer aktivitet i boligmarkedet enn ventet og stigende forventninger til at virusutviklingen vil medføre ytterligere stimuleringssjekker et løft for det amerikanske aksjemarkedet i går.

Dow endte opp 2.3 %, mens S&P500 og Nasdaq sluttet opp henholdsvis 1.5 % og 1.2 %. Volumet på de tre hovedindeksene la seg imidlertid ned på 77-96% av gjennomsnittet for de siste tre måneder.

I rentemarkedet ligger avkastningen på den amerikanske tiåringen i morgentimene i dag på 0.63 %, hvilket er ned 1 basispunkt fra i går ettermiddag. VIX-indeksen falt i går med 8.5 % til 31.8 punkter.  

Bred oppgang i Asia

På tross av et blandet nyhetsbilde, også når det gjelder virusutviklingen, ser vi en bred oppgang i de asiatiske markedene så langt i dag. Inspirert av oppgangen i USA og på grunnlag av bedre kinesiske nøkkeltall enn ventet samt en svekkelse av Yenkursen mot USD, ligger Nikkei-indeksen kort før stengetid opp med 1.8 %. Oppgangen kommer på tross av at tall for den japanske industriproduksjonen i mai har vist seg å være svakere enn estimert. På helt kort sikt ser i tillegg den politiske utviklingen i Hongkong ut til allerede å ha vært priset inn og Hang Seng stiger i øyeblikket med 0.9 %.

De viktigste kinesiske indeksene er samtidig opp med inntil 1.8 %. I de nordiske markedene får vi i dag oppdaterte tall for BNP-vekst og ledighet i Danmark, samt nye tall for den norske kredittveksten. Etter hvert kommer det så også oppdaterte tall for BNP-veksten i UK gjennom Q1 og nye målinger av boligprisene og forbrukertilliten i USA.

Teknologiselskapene Xilinix og Micron la begge fram oppdaterte tall for siste kvartal etter stengetid i USA i går, og i begge tilfeller ble offentliggjøringene kvittert ut med en oppgang i aksjene på 6 % i handel etter børs.     

Amerikanske boligsalgstall

Utviklingen i de amerikanske boligsalgstallene ble i går tatt til inntekt for bedre etterspørselsutsikter også for oljemarkedet fremover og bidro dermed til å løfte WTI-prisen i USA med USD 1.37 pr. fat til USD 39.71 pr. fat. Entusiasmen er noe mer dempet i morgentimene i dag og prisen har før åpning kommet ned igjen på USD 39.41 pr. fat. Brent-prisen ligger før åpning på USD 41.44 pr. fat, hvilket er opp USD 0.20 pr. fat i forhold til nivået ved stengetid i det norske markedet i går ettermiddag.

Nel og ny ordre

Nel har i dag meldt om en ordre for flere hydrogen-fyllestasjoner. Ordren skal være til en kunde og med et samlet omfang på NOK 150 mill., Levering er i 2021. Antall stasjoner som skal leveres vil slik vi ser det være avhengig av om kunden skal benytte disse til å forsyne personbiler, busser eller lastebiler. Når det gjelder virksomhetsområdet for hydrogenstasjoner ligger vi allerede inne med en estimert omsetning på like under NOK 600 mill. for 2021 og hvorvidt bestillingen gir grunnlag for å øke estimatene vil dermed kreve noe mer visibilitet når det gjelder geografisk marked og/eller sluttkunde.

Visibiliteten når det gjelder opptrapping av produksjonen ved anlegget i Danmark styrkes imidlertid uansett av at en slik ordre kommer såpass god tid i forveien og dette vil være positivt. Kursen stengte i går på NOK 18.95 pr. aksje og vi har en salgsanbefaling med et kursmål på NOK 5 pr. aksje.       

(*) Denne rapporten er utarbeidet av DNB Markets, et forretningsområde i DNB Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i rapporten reflekterer DNB Markets’ oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av at rapporten legges til grunn for investeringsbeslutninger. Her kan du lese den fulle versjonen