DNB Markets morgenrapport 9. juni:

Oppløftende regionalt nettverk

Norges Banks regionale nettverk tyder på at økonomien er i ferd med å hente seg inn i tråd med at smittevernstiltak lettes.

SENTRALBANKSJEF: Norges Banks regionale nettverk tyder på at økonomien er i ferd med å hente seg inn i tråd med at smittevernstiltak lettes. Foto: NTB
Lesetid 6 min lesetid
Publisert 09. jun 2021
Artikkelen er flere år gammel

Indeksen for produksjonen de siste tre månedene ble 0,44. Det var klart høyere enn vi hadde ventet og også langt bedre enn den aktivitetsutviklingen som er registrert i nasjonalregnskapet. Kontaktene i nettverket venter også en tydelig oppgang i produksjonen fremover, med en indeks på 1,88 for produksjonen de neste seks månedene. Kapasitetsutnyttelsen har steget tydelig og lå i overkant av et langsiktig gjennomsnitt. Det var også en økende tendens til mangel på arbeidskraft, og anslaget på lønnsveksten økte til 2,7 prosent. Med slike tall skulle en tro at Norges Bank ikke lenger er i tvil om renten bør heves i september eller desember, og altså at det er september som nå peker seg ut.

En slik tolkning bør imidlertid nyanseres. Allerede i mars anslo Norges Bank at gjenåpningen ville finne sted i april/mai og at veksten i økonomien skulle bli relativt høy fram mot sommeren. Norges Banks anslag for veksten i fastlands-BNP i andre og tredje kvartal skulle tilsi en indeks i det regionale nettverket på godt over 3, mot altså registrerte 1,88. Mangel på arbeidskraft henger delvis sammen med reiserestriksjoner. Anslaget på lønnsveksten er på linje med resultatet i frontfagene. Norges Banks anslag er lavere, men det skyldes langt på vei en forutsetning om at sammensetningseffekter trekker ned den beregnede lønnsveksten i år. Det er dermed ikke opplagt at nettetverksrapporten tegner noe bedre bilde av utviklingen i norsk økonomi enn det Norges Bank trodde i mars. Og på det tidspunktet hadde sentralbanken ikke noen klar oppfatning av om renten burde heves i september eller desember. Samtidig støtter nettverket Norges Banks hovedbilde av utviklingen, og risikoen på nedsiden er nå vesentlig mindre. Det taler for at september er blitt litt mer sannsynlig. I dag kommer det nasjonalregnskapstall for april og i morgen inflasjonstall for mai som også er viktige tall foran Norges Banks rentemøte neste uke.

Amerikansk arbeidsmarked har bedret seg vesentlig de siste månedene. Fredag fikk vi sysselsettingstall som viste en økning i sysselsettingen på 559.000 personer. Det er tegn til at det er mangel på eller vanskelig å få tak i arbeidskraft mange steder. Gårsdagens JOLTS-tall NFIB-undersøkelse understøtter dette. Undersøkelsene viser en kraftig økning i antall ledige stillinger. Andelen bedrifter som rapporterte at det er vanskelig å finne arbeidskraft, steg til rekordhøye 48 prosent i mai og det har knapt vært så vanskelig å finne kvalifiserte søkere. Det er dessuten rekordmange mennesker (2,7 prosent) som sier opp jobben, ut fra forventninger om at det er lett å skaffe seg en ny og bedre jobb. De frivillige oppsigelsene er relative jevnt fordelt på næringer, mens ledige stillinger har steget klart mest innen tjenester knyttet til fritid og overnatting.

Selv om mangelen på arbeidskraft er størst innen nevnte fritid og overnatting, som er lavlønnsyrker, er det også en tydelig oppgang i bedre betalte sektorer som industri og finans. Det kan skyldes et bredere misforhold mellom ønskede og faktiske kvalifikasjoner, noe som kan ta lengre tid å løse, enn om mismatchen var knyttet til en næring. At det er en mismatch understrekes av at selv etter flere måneder med sterk sysselsettingsvekst er sysselsettingen likevel 7,6 millioner lavere enn før pandemien og arbeidsledigheten er beregnet til 5,8 prosent. Dermed kan det se ut til at oppgangen i lønnsveksten kan vedvare til tross for høy arbeidsledighet i makro. I NFIB-undersøkelsen er det dessuten en tydelig oppgang i andelen bedrifter som planlegger å øke lønningene, men andelen er fortsatt lavere enn før pandemien. Det er også rekordmange som oppgir at de vil øke utsalgsprisene. Dette kan bidra til en mer vedvarende oppgang i amerikanske inflasjon og en viktig grunn til å følge inflasjonsutviklingen tett.

Det var relativt små endringer i hovedindeksene i aksjemarkedene i går. I Asia i dag har indeksene trukket litt ned. Norske kroner styrket seg litt etter at tallene fra Regionalt nettverk ble publisert, men svekket seg litt på ettermiddagen til tross for oppgang i oljeprisen. I dag tidlig er EURNOK 0,2 prosent lavere enn i går morges. 3M Nibor holdt seg uendret på 0,22 prosent og tangerer dermed bunnen fra august i fjor.  

Aksjemarkedet i dag ved Ole-Andreas Krohn

Etter en volatil start så den samlede utviklingen i det amerikanske aksjemarkedet i går fortsatt ut til å reflektere at investorene i første rekke betrakter ukens handel som en lang transportetappe fram mot morgendagens signal om prisutviklingen gjennom mai. Dow endte dagen ned 0.1 %, S&P500 snudde kun marginalt opp og Nasdaq fortsatt opp 0.3 %. Uavhengig av dette fortsatt volatiliteten i markedene for kryptovaluta og såkalte MEME-aksjer. Prisene på førstnevnte var i hovedsak ned, mens kursene i sistnevnte steg. I det mer tradisjonelle markedet steg volumet på de tre hovedindeksene til 78-117% av gjennomsnittet for de siste tre måneder. Renten på den amerikanske tiåringen var i går ned ytterligere 4 basispunkter til 1.53 % og ligger i morgentimene i dag uendret. På tross av en oppgang på 4 % til 17.1 punkter ligger VIX-indeksen fortsatt ned mot det laveste nivået siden før pandemien sendte markedene ned i mars i fjor.

Kinesiske myndigheter har tidligere i dag lagt fram KPI- og PPI-tall for mai. Mens prisveksten hos forbrukerne var begrenset og lå lavere enn ventet var kostnadsveksten hos produsentene forrige måned høyere enn markedene så for seg. Dette har dermed gitt usikkerhet rundt hvorvidt det fremover vil være mulig å unngå at en årlig kostnadsvekst på 9 % smitter over på forbrukerpriser som i øyeblikket har en veksttakt på 1.3 %. Utviklingen i de viktigste kinesiske indeksene ligger så langt i dag innenfor intervallet +/-0.3%. I Japan er Nikkei-indeksen samtidig kort før stengetid ned 0.3 %. Oppdaterte japanske PPI-tall kommer i morgen tidlig. I forkant av morgendagens oppdateringer relatert til rente- og inflasjonsutsiktene for Eurosonen, de nordiske landene og USA er agendaen når det gjelder nøkkeltall i dag noe tynnere. I det svenske markedet kan vi imidlertid få reaksjoner i Hennes & Mauritz i dag. Spanske Inditex, som blant annet eier kleskjeden Zara, legger før åpning fram kvartalstallene for perioden februar til april. Hennes & Mauritz stengte i går på SEK 211.40 pr. aksje og vi har her en holdanbefaling med et kursmål på SEK 220 pr. aksje.        

I forkant av de foreløpige amerikanske oljelagertallene lagt fram i går var det ventet at vi denne uken ville se en reduksjon i råoljebeholdningene på 2.7 mill. fat. Gårsdagens tall indikerte et trekk på 2.1 mill. fat for forrige uke og dette har likevel vært tilstrekkelig bekreftelse til å sende oljeprisene opp igjen etter nedgang i går formiddag. De offisielle lagertallene legges fram etter stengetid i det norske markedet i ettermiddag. Før åpning i dag ligger WTI- og Brent-prisen på henholdsvis USD 70.42 pr. fat og USD 72.58 pr. fat. Det innebærer at Brent-prisen gjennom det siste halve døgnet er opp USD 1.29 pr. fat i forhold til nivået ved stengetid i det norske markedet i går.

Spillselskap utgjør en betydelig sektor på børsen i Stockholm og med oppstart av både fotball EM og Copa America de neste dagene vil aksjene kunne få mer oppmerksomhet. Kindred, som eier Unibet, har høyest eksponering innen sportsspill og vil kunne se størst oppsving i aktiviteten i forbindelse med EM. Vi har en kjøpsanbefaling på Kindred med et kursmål på SEK 200 pr. aksje. Kursen stengte i går på SEK 148.85 pr. aksje. Betsson har en strategisk målsetting om vekst i Latin Amerika og vil som hovedsponsor av Copa America forsøke å legge grunnlaget for en langsiktig utvikling. Betsson stengte i går på SEK 74.10 pr. aksje og her har vi en kjøpsanbefaling med et kursmål på SEK 110 pr. aksje.