Paradigmeskifte i sparing og historisk soliditet

DNBs resultat i første kvartal var 5 885 millioner kroner, noe som er 1 884 millioner kr. høyere enn tilsvarende periode i 2020.

PARADIGMESKIFTE: – Vi merker et paradigmeskifte innen sparing. DNB solgte mer fond i dette kvartalet enn noen gang før, sier konsernsjef Braathen. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 29. apr 2021
Artikkelen er flere år gammel

Banken opplever en eksplosiv sparevekst, og DNBs finansielle posisjon har aldri vært sterkere.

Markedet for spareprodukter, aksjer og fond nådde historisk høye nivåer i kvartalet, og DNB har nå et rekordvolum under forvaltning, med sterk innskuddsvekst i alle kundesegmenter. Norsk økonomi fortsatte å hente seg inn igjen i første kvartal, og myndighetenes nullrentepolitikk har bidratt til å øke likviditeten hos norske bedrifter og husholdninger.

- Vi merker et paradigmeskifte innen sparing. DNB solgte mer fond i dette kvartalet enn noen gang før. I løpet av perioden opplevde vi også stor interesse for å investere i bærekraftige alternativer. Vi har nylig forsterket satsingen vår på ESG-fond, og snart lanserer vi DNB Klima Indeks, et fond som etter det vi kjenner til er det aller første i Norge som er fullstendig tilpasset Parisavtalen, sier konsernsjef Kjerstin Braathen.

Personkunders nettotegning i fond gjennom DNBs egne kanaler var på rekordhøye 6,9 milliarder kroner i første kvartal. Samtidig opplevde personkundesegmentet en eksplosiv vekst i spareavtaler, og antallet avtaler passerte 500 000 totalt. DNB satte også nye rekorder for digitalt salg, og nådde 250 000 brukere av Spare-appen, som nå står for 30 prosent av bankens fondssalg.

Høy aktivitet i alle segmenter

Det lave rentenivået fortsetter å påvirke bankenes renteinntekter. Netto renteinntekter for første kvartal var 9 230 millioner kroner, 1 166 millioner kroner (11,2 prosent) lavere enn i tilsvarende kvartal 2020. Nedgangen i renteinntekter skyldtes i all hovedsak rentereduksjonene i fjor og en sterkere krone.

Stor aktivitet knyttet til kapitalinnhenting og -forvaltning har gitt gode inntekter for banken. Netto provisjonsinntekter økte med 394 millioner kroner, eller 17,6 prosent, sammenliknet med første kvartal 2020. Høy aktivitet i boligmarkedet ga gode inntekter for eiendomsmegling og god vekst i utlån til personkunder i kvartalet.

- Selv om enkelte bransjer og regioner fortsatt er preget av smitteverntiltakene, er det gledelig å se at myndighetenes gjenåpningsplan gir økt aktivitet og optimisme både blant bedrifter og i befolkningen. SMB-markedet fortsatte veksten på utlån i første kvartal, med en økning på 2,3 prosent. Samtidig opplevde oppstartsrådgiverne våre en betydelig vekst i nyetableringer. Det sier noe om den sterke omstillingskraften som ligger i norsk næringsliv, sier Braathen.

Sterk soliditet og netto tilbakeføringer

Resultat per aksje (EPS) var 3,65 kroner i første kvartal, sammenliknet med 2,28 kroner i første kvartal 2020 og 3,28 kroner i fjerde kvartal 2020. DNBs finansielle posisjon har aldri vært sterkere, med en ren kjernekapitaldekning (CET1) på 19,2 prosent.

Banken hadde netto tilbakeføringer på tapsavsetninger på 110 millioner kroner i første kvartal. Dette er en forbedring sammenliknet med både foregående kvartal og første kvartal i fjor, hvor det var netto tapsavsetninger på henholdsvis 1 250 millioner kroner og 5 771 millioner kroner.

Finansielle nøkkeltall for første kvartal 2021 (tall for tilsvarende kvartal i 2020):

  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,5 milliarder kroner (10,1)
  • Resultatet for kvartalet var 5,9 milliarder kroner (4,0)
  • Resultat per aksje var på 3,65 kroner (2,28)
  • Egenkapitalavkastningen var 10,0 prosent (6,5)
  • Kostnadsgraden var 43,6 prosent (35,3)
  • Ren kjernekapitaldekning (CET 1) var 19,2 prosent (17,7)

Detaljer om DNBs resultater finner du på ir.dnb.no