DNB Markets om aksjemarkedet 27. april:

Positiv start i Asia

Vi ser en bred oppgang i de asiatiske markedene i morgentimene i dag.

OPP: Vi ser en bred oppgang i de asiatiske markedene i morgentimene i dag. Foto: NTB scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 27. apr. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Dette er en morgenrapport fra DNB Markets (*), skrevet av aksjeanalytiker Ole-Andreas Krohn:

Med støtte av fredagens løft i USA, gradvis stigende lettelse knyttet til at virusrestriksjonene i flere land i det minste begynner å bli reversert og ikke minst annonseringen av nye likviditetstiltak fra den japanske sentralbanken trekker indeksene opp.

BOJ har annonsert at de gjør en betydelig økning i sine obligasjonskjøp og dette bidrar dermed til at Nikkei kort før stengetid stiger med 2.8 %. De viktigste kinesiske indeksene er samtidig opp med inntil 2.1 %.

Vi starter denne uken relativt rolig både når det gjelder nøkkeltall og antall selskapsrapporter. Fra Europa får vi i dag oppdateringer av finske tillitsindikatorer for april og danske detaljhandelstall for mars. På tross av en begrenset start i dag vil vi innen utgangen av denne kortere uken ha fått ut rundt 130 kvartalsrapporter fra selskapene i de nordiske markedene.  

Ristet av seg svake nøkkeltall

Investorene i det amerikanske aksjemarkedet ristet fredag av seg svake nøkkeltall og fant heller støtte i noe bedre selskapstall fra teknologisektoren enn ventet, en oljepris som så ut til å stabilisere seg igjen og en endelig politisk bekreftelse av de siste budsjettiltakene for å holde økonomien i gang.

Dow endte uken med en oppgang på 1.1 %, S&P500 sluttet uken opp 1.4 % og Nasdaq kunne notere seg for en oppgang på 1.7 %. Volumet på de tre hovedindeksene la seg ned på 58-88% av gjennomsnittet for de siste tre måneder. I rentemarkedet ser vi at avkastningen på den amerikanske tiåringen i morgentimene i dag ligger på 0.63 %, opp 3 basispunkter fra nivået ved stengetid i det norske markedet før helgen. VIX-indeksen var fredag ned 13.2 % til 35.9 punkter.

Ytterligere svekkelse av en allerede sviktende etterspørsel

I oljemarkedet var WTI-prisen ved stengetid i USA på fredag kommet opp med USD 0.30 pr. fat til USD 17.2 pr. fat. Meldinger om at enkeltdeltakere i OPEC+-samarbeidet tar sikte på raskere produksjonskutt enn tidligere ventet ga sammen med en fortsatt reduksjon i riggaktiviteten i det amerikanske markedet støtte til prisen.

I morgentimene i dag har WTI imidlertid kommet ned igjen på USD 14.82 pr. fat og denne reverseringen ser ut til å skyldes at oppmerksomheten nå i større grad har vendt tilbake på utsiktene for ytterligere svekkelse av en allerede sviktende etterspørsel. Brent-prisen ligger før åpning på USD 20.30 pr. fat, hvilket er ned USD 1.23 pr. fat i forhold til nivået ved stengetid i det norske markedet på fredag.     

Porteføljen

Vi gjør denne uken ingen endringer i porteføljen med anbefalte aksjer. Basert på fredagens sluttkurser fikk porteføljen en avkastning forrige uke på -0.6%, mens hovedindeksen i samme periode var ned -0.3%. Endelige avkastningstall for uken blir imidlertid beregnet på grunnlag av kursene de første timene av dagens handel.

Telenor Q1

Telenor har kommet ned i forkant av morgendagens Q1-rapport og stengte fredag på NOK 152.60 pr. aksje. Etter at selskapets virksomheter i Asia allerede har rapportert kan vi fastslå at omsetning og EBITDA for disse var på nivå med våre estimater, mens samlet EBIT var henholdsvis 5 % under konsensus og 1 % lavere enn vårt estimat.

DTAC og Digi valgte å avstå fra å guide utviklingen fremover, mens Grameenphone avsto fra å åpne for spørsmål. Vi ser ikke bort ifra at Telenor i morgen velger å droppe videre guiding, hvilket i lys av begrenset visibilitet når det gjelder utsiktene kan bli oppfattet positivt. Likevel: Konsensusestimatene vil imidlertid kunne komme under noe press og vi har en holdanbefaling med et kursmål på NOK 162 pr. aksje.

(*) Denne rapporten er utarbeidet av DNB Markets, et forretningsområde i DNB Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i rapporten reflekterer DNB Markets’ oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av at rapporten legges til grunn for investeringsbeslutninger. Her kan du lese den fulle versjonen