DNB Markets morgenrapport 16. september:

Regional nettverk viste svake utsikter

Selv om hovedkonklusjonen er at nettverket bekrefter at det har vært en kraftig forbedring gjennom sommeren.

KORONA-TOMT: Stille i Trondheim sentrum på vårparten i år. Foto: NTB scanpix
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 16. sep 2020
Artikkelen er flere år gammel

Dette er en morgenrapport fra DNB Markets, skrevet av makroanalytiker Oddmund Berg: 

Norges Bank publiserte i går resultatene fra Regionalt nettverk i august. Intervjuene med over 300 bedrifts- og organisasjonsledere ble gjennomført de første ukene av august og understøttet langt på vei bedringen i økonomisk aktivitet gjennom sommeren.

Den samlede produksjonsindeksen for siste tre måneder viste en oppgang fra -2,6 i mai til 1,5 i august. Dette var noe lavere enn vi hadde lagt til grunn, basert på oppgangen i verdiskapning vi har sett i nasjonalregnskapets BNP-beregninger. Med store svingninger i aktiviteten og forskjeller i tidspunkt for registrering, skal vi ikke legge for mye i at punktestimatet kom inn lavere enn vi ventet denne gangen. Hovedkonklusjonen er at nettverket bekrefter at det har vært en kraftig forbedring gjennom sommeren.

Bekymringsverdig

Da er det mer bekymringsverdig at forventningene om aktivitet de neste seks månedene gikk fra 0,08 i mai til 0,18 i august. Til tross for at dette er en bedring fra utsiktene som ble oppgitt i mai, forteller flate vekstforventninger oss at det vil ta tid før aktiviteten gjenopptas og nærmer seg nivåene fra før krisen. En annualisert vekst på 0,4 er langt svakere enn de fleste prognosemakere har lagt til grunn for landet som helhet. Det bør også poengteres at bedriftene understreker at det er uvanlig stor usikkerhet rundt det neste halve året.  

Sørgelig lesning

Forventningene om investeringsvekst de neste tolv månedene var dessuten sørgelig lesing, med varsel om en enda større nedgang, etter at forventningene til investeringsvekst tippet under 0 for første gang siden 2015 i mai. I et slikt bilde forventer heller ikke bedriftene at det vil bli anledning til at inflasjonen holdes høy, da kronesvekkelsens innvirkning er forbigående og et svakt etterspørselsbilde vil dominere. Resultatene fra Regionalt nettverk forsterker nok, alt annet like, Norges Banks syn på at rentene skal holdes lave en god stund til. Se for øvrig Kyrres forhåndsomtale av rentemøtet neste uke her.

Svensk arbeidsledighet

Svensk arbeidsledighet ser ut til å ha stabilisert seg noe gjennom sommeren. Etter notering på 6,8 prosent i mars har ledigheten steget jevnt og fram til den flatet ut på 9,2 prosent i juli. Den raske ledighetsoppgangen har kommet i tillegg til at forventningsundersøkelser har indikert at svenske bedrifter ikke ser behov for å bemanne opp, samtidig som husholdninger rapporterer om problemer med å få seg jobb. I august tikket imidlertid den sesongjusterte ledigheten ned til 9,1 prosent. Selv om antallet unge (15-24 år) uten jobb steg til 22,5 prosent, ser det dermed ut til at arbeidsmarkedsstatistikken i Sverige er ferdig med en periode med sterk forverring.

Detaljomsetningen i USA

I dag kommer det statistikk fra detaljomsetningen i USA midt på dagen, før Fed har rentemøte med pressekonferanse klokken 20:30 norsk tid. Dette er det siste rentemøtet før valget og første med ny strategi. Vi forventer ikke at Fed kommer med nye støttetiltak på dette møtet. Med fleksibelt gjennomsnittlig inflasjonsmål har enkelte ventet at det kan komme mer informasjon om hvordan dette vil gjennomføres i praksis, men vi tror dette først vil komme senere. På møtet vil sentralbanken også komme med oppdaterte makroprognoser. Se Knuts forhåndsomtale her.

Flere gode nyheter

Flere gode nyheter og bra stemning preget markedene i går. Som Kelly skrev i gårsdagens rapport, kom det i går gode kinesiske tall fra industriproduksjon og detaljhandel (se også hennes mer utfyllende kommentar her). I løpet av gårsdagen styrket renminbien seg og kinesiske aksjer steg. Så langt i dag har CSI300 åpnet svakere og falt 0,43 prosent – mon tro om det blir en avventende dag før Fed skal i ilden.

Løft i USA

I USA fikk vi i går en dag med løft i både S&P500 og Nasdaq. I Europa steg Stoxx600 med 0,77 prosent. Her kom det blant annet gode tall for investorsentiment ved ZEW-indeksen. Indeksen for fremtidsforventninger kom inn på 77,4 og slo konsensusestimatene på 70,0 kraftig.

Oljeprisen har også steget markert det siste døgnet. Etter å ha ligget på 39,5 dollar fatet i morgentimene i går er den i skrivende stund kommet opp i overkant av 41 dollar fatet. EURNOK, som har vært ganske volatil den siste uken, har svingt ned mot 10,67 i morgentimene etter å ha vært oppe over 10,74 i går.  

OBS: Grunnet tekniske problemer er ikke kurs for norsk 10 år stat oppdatert i figur og tabell i dag.