DNB Markets morgenrapport 8. september:

Russland stengte gasskranen til Tyskland

Fredag meldte Gazprom at Nordstream 1-rørledningen ikke vil startes opp igjen som følge av «oljelekkasjer».

STENGT: Fredag meldte Gazprom at Nordstream 1-rørledningen ikke vil startes opp igjen som følge av «oljelekkasjer». Foto: NTB
Lesetid 6 min lesetid
Publisert 05. sep 2022
Artikkelen er flere år gammel

I Eurosonen er det utsikter til at den akutte energikrisen vil utløse en resesjon i år.  Samtidig har ECB et større behov for å få opp nivået på styringsrentene mye, og det raskt. Mens vi tidligere så for oss en renteheving på 50 bp fra ukens rentemøte i ECB, tror vi nå heller på en heving på 75 bp, som fremskynder oppgangen i styringsrentene. Signalene fra ECB’s Schnabel ved årets Jackson Hole-konferanse, tyder nemlig på at inflasjonen er altfor høy og har helt klart blitt førsteprioritet for sentralbanken. I markedsprisingen (OIS), er også 75 bp delvis priset inn for september-møtet. Den europeiske sentralbanken tror vi vil være standhaftige, og heve styringsrentene inn mot en resesjon. Les mer i Kjersti sin forhåndsomtale for ECB her.

Gazprom har stengt gasskranene til Tyskland på ubestemt tid. Fredag meldte Gazprom at Nord Stream 1-rørledningen ikke vil startes opp igjen som følge av «oljelekkasjer». President Putin har dermed tilsynelatende fullt tatt i bruk gassvåpenet sitt, etter at G7 landene skulle innføre et pristak på all russisk oljeeksport. Gassbalansen i Europa går dermed inn mot en krevende vinter. For prisen i gassmarkedet gir det enorm volatilitet. Hvor høyt gassprisene skal nå, er svært usikker. Også kraftmarkedene er tydelig berørt, godt hjulpet av rekordtørke. Finland og Sverige har begge over helgen annonsert nye omfattende garanti- og låneordninger, for at energiselskap skal unngå å måtte havne i likviditetsskvis med clearingselskap, at de ikke innfrir marginkravene, når de handler i markedene med så stor prisvolatilitet. Tyskland innfører enda en ny støttepakke for husholdningene.

Tross usikkerheten om at Nord Stream-1 rørledningen ville stenges, falt gassprisene i Europa mer eller mindre hele forrige uke. For TTF med levering om en måned, ble prisfallet tilsvarende 140 (!) dollar per fat oljeekv., fra toppen satt den 26. august (~525 USD/boe). Det er ikke lett å finne gode forklaringer på hvorfor prisskvisen lettet på seg, eller at skvisen toppet ut akkurat på det nivået. Noe skyldes kanskje nyheten at EU vurderer å intervenere med pristak på gass. Noe skyldes kanskje at EUs ministre skal forsøke å innføre en nød-reform for det europeiske kraftmarkedet, som skal gjøre at prisen for elektrisitet i mindre grad settes av den marginale produsenten. Det er uklart både hva som er tenkt som alternativ, og hvordan EU ministrene vil komme til enighet på ukens energikrisemøter. For meg så fremstår det at markedsprisingen ikke lengre er i stand til å balansere molekylene i gassmarkedet, og at mer konkrete rasjoneringstiltak må til.

Futures viser nå en klart negativ børsåpning i Europa etter fredagens oppgang. Euroen svekket seg og EURUSD er nå nede på 0,989 i skrivende stund. De amerikanske markedene er stengt i dag. På forkant av dagens OPEC+ møte, er oljeprisen litt opp, rundt 95 USD/bbl (Brent M1). Det er ventet at kartellet, med Russland, vil holde produksjonskvotene uendret.   

Fredagens viktigste makronøkkeltall indikerte et kjøligere arbeidsmarked i USA, men med 315 tusen nye sysselsatte utenom jordbruket i august, er dette langt fra noe kalddusj i den amerikanske økonomien. Nedgangen i antallet nye sysselsatte var som ventet. Lønnsveksten har sakket farten til 0,3 prosent m/m, men er fremdeles på historisk høye nivåer. At sysselsettingsveksten for sommermånedene juni og juli også ble nedrevidert nå, med 170 tusen, støtter også opp under et kjøligere arbeidsmarked. De lange rentene falt noe rett i etterkant av tallene, med tiåringen ned 6bp. Vi holder fremdeles en knapp på at Fed i september vil heve styringsrentene med 50 basispunkter, og ikke med 75 bp. De siste arbeidsmarkedstallene støtter opp under dette, mens inflasjonstallene, som slippes senere denne uken blir vel så viktige i vurderingene. Les Knut sin kommentar her.

Tjeneste-PMI i Kina fanger trolig ikke opp de siste nedstengingene. For andre måned på rad, har tjeneste-PMI vist fremdeles god ekspansjon. For august falt PMI-en til 55,0, ned fra 55,5 i juli. Samtidig har en ny smitteoppblomstring startet for fullt i Kina. Storbyen Chengdu skal holdes helt nedstengt, mens Shenzhen har trappet opp og strammet inn kraftig på smitteverntiltakene. Ifølge Caixin, er 33 byer og tettsteder under delvis eller full nedstenging. Antallet nabolag som er klassifisert med høy smitte, det vil si, der det er oppdaget smitte og som gjennomfører nedstenging, har på fredag steget til 2000, opp fra om lag 1300 tidlig forrige uke. For flaskehalsene i verdikjedene, står vi dermed trolig foran en ny test – på om de siste tiltakene der bedrifter og fabrikker opererer i «bobler» under nedstenging, faktisk vil fungere.

Aksjemarkedet i dag ved Ole-Andreas Krohn

Sysselsettings- og lønnsveksttallene lagt fram på fredag signaliserte noe mindre press i arbeidsmarkedsmarkedet enn fryktet og bidro sammen vendingen opp i oljeprisen til støtte for det amerikanske aksjemarkedet inn mot langhelgen, men dette var likevel ikke tilstrekkelig til å veie opp for usikkerheten skapt av meldingene om den fortsatt på ubestemt tid stengte gassforsyningen til Europa. Både Dow og S&P500 endte ned 1.1 %, mens Nasdaq stengte ned 1.3 %. Volumet aksjer omsatt på de tre hovedindeksene holdt seg på 83-94% av gjennomsnittet for de siste tre måneder, mens VIX-indeksen var ned med 0.4 % til 25.5 punkter. Samtidig reverserte renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner ned 5 basispunkter til 3.19 %. Markedene i USA og Canada vil i dag være stengt.

De asiatiske markedene ser i dag ut til å ha startet uken med redusert entusiasme. I Japan er Nikkei kort før stengetid ned med 0.1 %. De viktigste kinesiske indeksene er samtidig ned inntil 1.5 %. I Japan bidrar en oppdatert innkjøpssjefsindeks under terskelnivået på 50 punkter heller ikke til å bedre stemningen og i Kina stiger igjen usikkerheten om mulige nye amerikanske begrensninger for kinesiske teknologiselskaper. Når det gjelder Kina nærmer det seg imidlertid nå også en for kommunistpartiet viktig kongress i midten av oktober og med president Xis ønske om et fornyet mandat for fem år kan det innebære at myndighetene enda mer enn ellers vil prioritere ro, stabilitet og en mest mulig stødig økonomi gjennom de neste ukene. Når det ellers gjelder nyheter fra makrosiden ser denne uken i første rekke ut til å kunne bli preget av en ny amerikansk ISM indeks i morgen, onsdagens kinesiske handelsbalansetall for august og rentemøtet i ESB på torsdag. Torsdag får også Fed-sjef Powell en ny anledning til offentlig å redegjøre for sitt syn på pengepolitikken fremover. Fredag får vi i tillegg oppdaterte norske KPI-tall for august. 

I oljemarkedet vil oppmerksomheten i dag være rettet mot OPEC+-møtet arrangert fra Wien. På tross av Saudi-Arabias ønsker om en reduksjon i kvotene for oktober venter vi at de vil beslutte å beholde dagens kvoter uendret. WTI-prisen steg i USA på fredag med USD 0.66 pr. fat til USD 86.94 pr. fat. Prisen har i morgentimene i dag steget videre til USD 88.80 pr. fat. Brent-prisen har før åpning i Europa i dag kommet opp på USD 95.02 pr. fat og ligger dermed USD 0.54 pr. fat over nivået ved stengetid i det norske markedet på fredag. Det er ikke offentliggjort noe tidspunkt for når konklusjonen fra OPEC+-møtet vil være klare, men basert på tilsvarende tidligere møter ser det ut til at nyhetene kan komme ut i markedet mellom kl. 13–14 norsk tid i ettermiddag.

I riggmarkedet, og da mer spesifikt innenfor jackup segmentet, indikeres det nå at Saudi Aramco skal ha begynt å informere anbudsaktørene om tildelinger. Anbudsrunden ble avsluttet i mai og Aramco skal ha fullført en andre forhandlingsrunde med tilbyderne i løpet av august. Opprinnelig var det ventet interesse for 10 rigger, men antall tildelinger kan også komme inn noe høyere enn dette. Basert på vår oversikt over markedet mener vi at 15–17 rigger fortsatt er inne i konkurransen. I tillegg til de lokale aktørene ADC og ADES venter vi at Borr Drilling, Shelf Drilling, Valaris, Saipem, Seadrill og COSL fortsatt kan være inne med tilbud på aktuelle rigger. I Borr Drilling har vi pt ingen anbefaling, men i Shelf Drilling har vi en kjøpsanbefaling med et kursmål på NOK 20 pr. aksje. Kursen stengte fredag på NOK 17 pr. aksje. Videre har vi kjøpsanbefalinger på Seadrill og Valaris med kursmål på henholdsvis NOK 450 pr. aksje og USD 90 pr. aksje. Seadrill stengte fredag på NOK 293.20 pr. aksje, mens Valaris i USA stengte på USD 52.65 pr. aksje.