DNB Markets om aksjemarkedet 14. februar

Sbanken over DNB Markets estimat

Resultatstrømmen har fortsatt med flere Q4-tall i morgentimene i dag. Blant disse også tallene fra Sbanken.

Q4: Bilde fra 2018 av Sbankens betalingskort med norske mynter. Foto: NTB scanpix
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 14. feb. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Dette er en morgenrapport (*) fra DNB Markets, skrevet av aksjeanalytiker Ole-Andreas Krohn: 

Resultatstrømmen har fortsatt med flere Q4-tall i morgentimene i dag. Blant disse også tallene fra Sbanken. Her viser fasiten for kvartalet netto renteinntekter på NOK 429 mill. mot vårt estimat på NOK 421 mill. Med kostnader på NOK 220 mill. og utlånstap i kvartalet på 24 basispunkter mot våre estimater på henholdsvis NOK 178 mill. og 23 punkter kom EPS for perioden inn på NOK 1.44 mot våre forventninger om NOK 1.67. 

I forbindelse med dagens presentasjon vil vår oppmerksomhet i første rekke være rettet mot målsettingene knyttet til innskuddsvekst og kostnadsnivå for 2020, samt på ventet nivå på utlånstap for 2020. Kursen stengte i går på NOK 70.50 pr. aksje og vi har før eventuelle endringer en kjøpsanbefaling på Sbanken med et kursmål på NOK 86 pr. aksje.    

USA ned 

Med begrenset støtte fra selskapsrapporteringen og de fremlagte nøkkeltallene trakk det amerikanske aksjemarkedet i går ned på fornyet bekymring knyttet til spredningen og andre negative effekter av coronaviruset. 

Dow stengte ned 0.4 %, mens S&P500 og Nasdaq sluttet ned henholdsvis 0.2 % og 0.1 %. Volumet på de tre hovedindeksene kom inn på 93-99 % av gjennomsnittet for de siste tre måneder. Avkastningen på den amerikanske tiåringen ligger i morgentimene i dag uendret på 1.61 %, mens VIX-indeksen i går var opp med 3 % til 14.2 punkter.  

Asia blandet

I Asia ser vi en blandet vurdering av den videre utviklingen knyttet til coronaviruset i morgentimene i dag. I Japan ligger Nikkei-indeksen kort før stengetid ned med 0.6 %, mens de viktigste kinesiske indeksene samtidig trekker opp med inntil 0.7 %.

Fra Europa i dag får vi i dag tallene for utviklingen i BNP-veksten gjennom Q4, mens vi fra USA blant annet får oppdaterte tall for utviklingen av detaljhandelen i januar og forbrukertilliten så langt for februar.   

Russiske signaler holder prisene oppe

I oljemarkedet bidrar fortsatt de russiske signalene knyttet til forlengelsen av eksportkuttene fra OPEC+ til å holde prisene oppe. WTI-prisen var i USA i går opp med USD 0.19 pr. fat til USD 51.54 pr. fat. Prisen ligger i morgentimene i dag uendret på USD 51.54 pr. fat. Brent-prisen ligger før åpning i Europa i dag på USD 56.40 pr. fat, opp fra USD 56.30 pr. fat ved stengetid i det norske markedet i går. 

(*) Denne rapporten er utarbeidet av DNB Markets, et forretningsområde i DNB Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i rapporten reflekterer DNB Markets’ oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av at rapporten legges til grunn for investeringsbeslutninger. Her kan du lese den fulle versjonen